Kaupat
Kuukausi
Hengityssuojaimet pakollisiksi kauppareissulle Itävallassa – Saksa uskoo, että maskeista on hyötyä, kun rajoitteita aletaan purkaa

Hen­gi­tys­suo­jai­met pa­kol­li­sik­si kaup­pa­reis­sul­le Itä­val­las­sa – Saksa uskoo, että mas­keis­ta on hyötyä, kun ra­joit­tei­ta aletaan purkaa

30.03.2020 21:55
Inarissa avattiin uusi K-Market

Ina­ris­sa avat­tiin uusi K-Mar­ket

26.03.2020 12:12
Kauppojen hyllyjä tyhjennetään nyt Lapissakin säilykkeistä, saippuasta ja vessapaperista – jokaisella pitäisi olla kolmen päivän kotivara, katso mistä se koostuu

Kaup­po­jen hyllyjä tyh­jen­ne­tään nyt La­pis­sa­kin säi­lyk­keis­tä, saip­puas­ta ja ves­sa­pa­pe­ris­ta – jo­kai­sel­la pitäisi olla kolmen päivän ko­ti­va­ra, katso mistä se koostuu

13.03.2020 16:39
Kolme lappilaista kyläkauppaa ei sijaitse tarpeeksi syrjässä saadakseen tukea toimintaansa – valtakunnallisesti katsottuna Lappi sai tukea hyvin

Kolme lap­pi­lais­ta ky­lä­kaup­paa ei si­jait­se tar­peek­si syr­jäs­sä saa­dak­seen tukea toi­min­taan­sa – val­ta­kun­nal­li­ses­ti kat­sot­tu­na Lappi sai tukea hyvin

12.03.2020 06:30
Sokos aloittaa jo nyt Pukumiehen tiloissa Rovaniemellä – Arinan rakentaminen ja hotelli odottavat kaupungin pikaisia päätöksiä kaavasta

Sokos aloit­taa jo nyt Pu­ku­mie­hen ti­lois­sa Ro­va­nie­mel­lä – Arinan ra­ken­ta­mi­nen ja hotelli odot­ta­vat kau­pun­gin pi­kai­sia pää­tök­siä kaa­vas­ta

10.03.2020 11:45
Sokos avataan Rovaniemelle Lapinmaa-keskukseen Lordinaukiolle – liike palaa kaupunkiin lähes 30 vuoden jälkeen, Pukumies loppuu

Sokos avataan Ro­va­nie­mel­le La­pin­maa-kes­kuk­seen Lor­din­au­kiol­le – liike palaa kau­pun­kiin lähes 30 vuoden jäl­keen, Pu­ku­mies loppuu

10.03.2020 10:15
Vanhemmat
Aukioloaikojen vapauttaminen vauhdittanut super- ja hypermarketien aikakautta – sadat pikkukaupat sulkeneet ovensa viime vuosina

Au­ki­olo­ai­ko­jen va­paut­ta­mi­nen vauh­dit­ta­nut super- ja hy­per­mar­ke­tien ai­ka­kaut­ta – sadat pik­ku­kau­pat sul­ke­neet ovensa viime vuosina

07.01.2020 07:46

Ko­din­elekt­ro­niik­ka­ket­ju Power avaa myy­mä­län Kemiin Ex­per­tin ti­loi­hin, kaup­piaat pysyvät samoina

30.09.2019 11:32