Katri Kulmuni
Viimeisin 4 tuntia
Kulmuni: Olen käytettävissä puheenjohtajana puoluekokouksen jälkeenkin

Kul­mu­ni: Olen käy­tet­tä­vis­sä pu­heen­joh­ta­ja­na puo­lue­ko­kouk­sen jäl­keen­kin

13:56 0
Tilaajille
Kysyimme lappilaisilta keskustavaikuttajilta, mitä he ajattelevat Katri Kulmunin eroamisesta valtiovarainministerin pestistä, ja näin he vastasivat

Ky­syim­me lap­pi­lai­sil­ta kes­kus­ta­vai­kut­ta­jil­ta, mitä he ajat­te­le­vat Katri Kul­mu­nin eroa­mi­ses­ta val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin pes­tis­tä, ja näin he vas­ta­si­vat

13:30 1
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Ministerin pestistä eronneen Katri Kulmunin tie politiikan huipulle on ollut suoraviivainen ja nopea – "Kuvittelin pitkään, että kaikki kansanedustajat ovat superihmisiä"

Mi­nis­te­rin pes­tis­tä eron­neen Katri Kul­mu­nin tie po­li­tii­kan hui­pul­le on ollut suo­ra­vii­vai­nen ja nopea – "Ku­vit­te­lin pit­kään, että kaikki kan­san­edus­ta­jat ovat su­pe­rih­mi­siä"

06:00 0
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Näin puoluetoverit ja ministerit kiittelivät eronnutta Katri Kulmunia – Kantoiko Kulmuni erotessaan jopa liikaa vastuuta, osa kollegoista pohtii

Näin puo­lue­to­ve­rit ja mi­nis­te­rit kiit­te­li­vät eron­nut­ta Katri Kul­mu­nia – Kan­toi­ko Kulmuni ero­tes­saan jopa liikaa vas­tuu­ta, osa kol­le­gois­ta pohtii

05.06.2020 21:55 0
Näkökulma: Kulmuni kitki, itki ja erosi – keskustan puheenjohtaja vaihtuu viimeistään syksyn puoluekokouksessa

Nä­kö­kul­ma: Kulmuni kitki, itki ja erosi – kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja vaihtuu vii­meis­tään syksyn puo­lue­ko­kouk­ses­sa

05.06.2020 20:05 0
Keskustakonkari Sirkka-Liisa Anttila: Ministerien avustajien osaamisen taso ja vastuullisuus on nyt arvioitava tarkasti

Kes­kus­ta­kon­ka­ri Sirk­ka-Lii­sa Ant­ti­la: Mi­nis­te­rien avus­ta­jien osaa­mi­sen taso ja vas­tuul­li­suus on nyt ar­vioi­ta­va tar­kas­ti

05.06.2020 20:04 0
”Nyt täytyy haukkoa happea” – Keskustan Markus Lohi piti Kulmunin päätöstä erota valtiovarainministerin työstään pysäyttävänä

”Nyt täytyy haukkoa happea” – Kes­kus­tan Markus Lohi piti Kul­mu­nin pää­tös­tä erota val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin työs­tään py­säyt­tä­vä­nä

05.06.2020 19:17 2
Tilaajille
Pääkirjoitus: Onko Katri Kulmunin dramaattisen eron jälkeen Markus Lohen vuoro puolustaa Lappia hallituksessa?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Onko Katri Kul­mu­nin dra­maat­ti­sen eron jälkeen Markus Lohen vuoro puo­lus­taa Lappia hal­li­tuk­ses­sa?

05.06.2020 18:30 0
Tilaajille
Mika Lintilä: Kulmunin ero oli täysi yllätys, puolue kuuli vasta juuri ennen ilmoitusta – "Tilanne eskaloitui ja kriisiytyi äkkiä"

Mika Lin­ti­lä: Kul­mu­nin ero oli täysi yl­lä­tys, puolue kuuli vasta juuri ennen il­moi­tus­ta – "Ti­lan­ne es­ka­loi­tui ja krii­siy­tyi äkkiä"

05.06.2020 16:44 2
Keskusta alkaa etsiä uutta ministeriä Kulmunin tilalle – Palaako Mika Lintilä aiempaan tehtäväänsä?

Kes­kus­ta alkaa etsiä uutta mi­nis­te­riä Kul­mu­nin tilalle – Palaako Mika Lintilä aiem­paan teh­tä­vään­sä?

05.06.2020 16:04 2
Viikko
Kohu esiintymiskoulutuksesta oli viimeinen niitti – nämä asiat vaikuttivat Kulmunin eropäätökseen valtiovarainministerin tehtävästä

Kohu esiin­ty­mis­kou­lu­tuk­ses­ta oli vii­mei­nen niitti – nämä asiat vai­kut­ti­vat Kul­mu­nin ero­pää­tök­seen val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin teh­tä­väs­tä

05.06.2020 15:29 4
Katri Kulmuni eroaa valtiovarainministerin pestistään – Katso Kulmunin uran aikajana

Katri Kulmuni eroaa val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin pes­tis­tään – Katso Kul­mu­nin uran ai­ka­ja­na

05.06.2020 15:13 8
Tilaajille
Kulmuni pitää tiedotustilaisuuden kello 15 eduskunnassa

Kulmuni pitää tie­do­tus­ti­lai­suu­den kello 15 edus­kun­nas­sa

05.06.2020 14:52 0
Kulmunia valmentanut viestintäkonsultti: Ministerin ja puheenjohtajan rooleja on varmaan toisinaan vaikea erottaa toisistaan

Kul­mu­nia val­men­ta­nut vies­tin­tä­kon­sult­ti: Mi­nis­te­rin ja pu­heen­joh­ta­jan rooleja on varmaan toi­si­naan vaikea erottaa toi­sis­taan

05.06.2020 11:24 0
Kuuntele Viikkoraati: Kulmuni ja Keskusta kompastelee, tulvat täyttivät joentörmät katselijoista, jotka korona vasta eristi ja miksi #BlackLivesMatter on tärkeä juuri nyt?

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Kulmuni ja Kes­kus­ta kom­pas­te­lee, tulvat täyt­ti­vät joen­tör­mät kat­se­li­jois­ta, jotka korona vasta eristi ja miksi #B­lack­Li­ves­Mat­ter on tärkeä juuri nyt?

05.06.2020 09:00 0
Näkökulma: Kohu esiintymisvalmennuksesta ja laahaava gallup – Kulmunin lupaus maksaa koulutus itse korjaa keskustan kolhuja vain vähän

Nä­kö­kul­ma: Kohu esiin­ty­mis­val­men­nuk­ses­ta ja laa­haa­va gallup – Kul­mu­nin lupaus maksaa kou­lu­tus itse korjaa kes­kus­tan kolhuja vain vähän

04.06.2020 11:45 1
Kulmuni maksaa itse takaisin ministeriöiden ensin maksamat viestintäkoulutukset – Keskustakonkarin neuvo: Pura kaikki asiaan liittyvä heti avoimesti ja rehellisesti

Kulmuni maksaa itse ta­kai­sin mi­nis­te­riöi­den ensin mak­sa­mat vies­tin­tä­kou­lu­tuk­set – Kes­kus­ta­kon­ka­rin neuvo: Pura kaikki asiaan liit­ty­vä heti avoi­mes­ti ja re­hel­li­ses­ti

03.06.2020 19:39 7
SK: Kulmuni on käyttänyt konsulttipalveluita lähes 50 000 eurolla, laskut ministeriöille

SK: Kulmuni on käyt­tä­nyt kon­sult­ti­pal­ve­lui­ta lähes 50 000 eu­rol­la, laskut mi­nis­te­riöil­le

02.06.2020 20:58 1
Vanhemmat
Pääkirjoitus: Puheet ”rakenteellisista uudistuksista” ovat sananhelinää niin kauan, kun konkreettiset keinot puuttuvat
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Puheet ”ra­ken­teel­li­sis­ta uu­dis­tuk­sis­ta” ovat sa­nan­he­li­nää niin kauan, kun konk­reet­ti­set keinot puut­tu­vat

27.05.2020 05:00 1
Tilaajille
Valtiovarainministeri Katri Kulmuni haluaa yhä suuremman osan suomalaisista töihin, jotta velkaantuminen saadaan poikki

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Katri Kulmuni haluaa yhä suu­rem­man osan suo­ma­lai­sis­ta töihin, jotta vel­kaan­tu­mi­nen saadaan poikki

26.05.2020 06:30 2
Tilaajille