Kanada
Kylmä tulikoe Kanadassa: Kaksi lappilaisnaista matkustaa 4 800 kilometrin päähän ja ajaa siellä kelkalla kilpaa yli 3 000 kilometrin matkan

Kylmä tulikoe Ka­na­das­sa: Kaksi lap­pi­lais­nais­ta mat­kus­taa 4 800 ki­lo­met­rin päähän ja ajaa siellä kel­kal­la kilpaa yli 3 000 ki­lo­met­rin matkan

15.02.2020 06:30

Pu­heen­vuo­ro: Entinen yli­me­teo­ro­lo­gi jar­rut­te­lee: Jäitä hattuun il­mas­to­asiois­sa – poh­joi­sil­la le­veys­as­teil­la on mo­nen­lai­sia il­mas­to­ja, ja Ka­na­das­sa pak­ka­set pauk­ku­vat edel­leen

01.02.2020 09:00
Donald Trumpin elokuvakohtaus leikattiin Kanadan tv:ssä pois jouluelokuvasta – Trump kommentoi vastauksena Kanadan pääministeriä

Donald Trumpin elo­ku­va­koh­taus lei­kat­tiin Kanadan tv:ssä pois jou­lu­elo­ku­vas­ta – Trump kom­men­toi vas­tauk­se­na Kanadan pää­mi­nis­te­riä

27.12.2019 12:24
Kannabiksen laillistaminen muutti suunnan Kanadassa lievästi toivottuun päin, mutta musta pörssi on yhä voimissaan

Kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­nen muutti suunnan Ka­na­das­sa lie­väs­ti toi­vot­tuun päin, mutta musta pörssi on yhä voi­mis­saan

15.12.2019 18:30
Käteisen puute suomalaisissa pankeissa ihmetyttää kanadalaisia – viime vuonna he kirjoittivat yli 700 miljoonaa shekkiä

Kä­tei­sen puute suo­ma­lai­sis­sa pan­keis­sa ih­me­tyt­tää ka­na­da­lai­sia – viime vuonna he kir­joit­ti­vat yli 700 mil­joo­naa shekkiä

18.11.2019 06:30
Kanada jakautui vaaleissa voimakkaasti kahtia – "Rajumpaa kuin olisimme koskaan voineet kuvitella"

Kanada ja­kau­tui vaa­leis­sa voi­mak­kaas­ti kahtia – "Ra­jum­paa kuin oli­sim­me koskaan voineet ku­vi­tel­la"

26.10.2019 19:29
Pääministeri Trudeaun Liberaalit voitti niukasti Kanadan vaalit – Kanadan arvioidaan menevän poliittisesti vasemmalle

Pää­mi­nis­te­ri Tru­deaun Li­be­raa­lit voitti niu­kas­ti Kanadan vaalit – Kanadan ar­vioi­daan menevän po­liit­ti­ses­ti va­sem­mal­le

22.10.2019 08:47
Kanadan pääministeri Trudeau pääsemässä niukasti jatkokaudelle

Kanadan pää­mi­nis­te­ri Trudeau pää­se­mäs­sä niu­kas­ti jat­ko­kau­del­le

22.10.2019 08:03
Kanadassa alkamassa juuri jännittävä äänestyspäivä: Justin Trudeau joutuu tiukoille parlamenttivaaleissa

Ka­na­das­sa al­ka­mas­sa juuri jän­nit­tä­vä ää­nes­tys­päi­vä: Justin Trudeau joutuu tiu­koil­le par­la­ment­ti­vaa­leis­sa

21.10.2019 13:20
Kanadan Torontossa kiistellään lasten rokottamisesta – Naapurimaassa Yhdysvalloissa on meneillään pahin tuhkarokkoepidemia sitten vuoden 1992

Kanadan To­ron­tos­sa kiis­tel­lään lasten ro­kot­ta­mi­ses­ta – Naa­pu­ri­maas­sa Yh­dys­val­lois­sa on me­neil­lään pahin tuh­ka­rok­ko­epi­de­mia sitten vuoden 1992

29.09.2019 16:43
Kuvat Kanadan pääministeristä Trudeausta ruskeiksi meikatuissa kasvoissa saivat aikaan keskustelua rasistisista kokemuksista

Kuvat Kanadan pää­mi­nis­te­ris­tä Tru­deaus­ta rus­keik­si mei­ka­tuis­sa kas­vois­sa saivat aikaan kes­kus­te­lua ra­sis­ti­sis­ta ko­ke­muk­sis­ta

20.09.2019 13:36