Kalastus
Viimeisin 4 tuntia
Paljastunut murhasuunnitelma ajoi aatelisherran maanpakoon – sitten hän tuli Lappiin ja ryhtyi kirjailijaksi

Pal­jas­tu­nut mur­ha­suun­ni­tel­ma ajoi aa­te­lis­her­ran maan­pa­koon – sitten hän tuli Lappiin ja ryhtyi kir­jai­li­jak­si

06:00
Tilaajille
Kuukausi
Pilk­ki­kil­pai­lun­kin pystyy pitämään etänä – osallistua voi mistä päin Suomea tahansa

Pilk­ki­kil­pai­lun­kin pystyy pi­tä­mään etänä – osal­lis­tua voi mistä päin Suomea tahansa

25.03.2020 11:27
Edes tällainen jätti ei riittänyt nyt palkinnoille – hauet jytistivät Lapin Kansan kalakilpailussa suurempina kuin koskaan

Edes täl­lai­nen jätti ei riit­tä­nyt nyt pal­kin­noil­le – hauet jy­tis­ti­vät Lapin Kansan ka­la­kil­pai­lus­sa suu­rem­pi­na kuin koskaan

24.03.2020 16:15

Ra­ja­jo­ki­ko­mis­sio sallisi pa­ra­vaa­ni­pyyn­nin ran­nal­ta

12.03.2020 21:39
Mielipide Jouko Lampela

Lu­ki­jal­ta: Ope­tel­laan ka­las­ta­maan taas nuo­til­la ja rysillä

10.03.2020 06:47
Lohi on takuuvarma riidanaihe –silti kenellekään ei pitäisi olla epäselvää, millaisia toiveita tutkimus antaa sen paluulle Kemi- ja Ounasjokeen
Kolumni Risto Pyykkö

Lohi on ta­kuu­var­ma rii­dan­ai­he –silti ke­nel­le­kään ei pitäisi olla epä­sel­vää, mil­lai­sia toi­vei­ta tut­ki­mus antaa sen pa­luul­le Kemi- ja Ou­nas­jo­keen

10.03.2020 06:30
Kalastusministeriltä terveisiä Tenolle

Ka­las­tus­mi­nis­te­ril­tä ter­vei­siä Tenolle

08.03.2020 17:03
Tenojoen kalastussäännön muuttamisesta järjestetään keskustelutilaisuus Utsjoella

Te­no­joen ka­las­tus­sään­nön muut­ta­mi­ses­ta jär­jes­te­tään kes­kus­te­lu­ti­lai­suus Uts­joel­la

04.03.2020 13:51
Lukijalta: Ministeriö toimii mielivaltaisesti Väylällä
Mielipide Jari Tervahauta

Lu­ki­jal­ta: Mi­nis­te­riö toimii mie­li­val­tai­ses­ti Väy­läl­lä

27.02.2020 10:04
Vanhemmat
Lukijalta: Lähikalaa USA:sta?
Mielipide Oula Jumisko

Lu­ki­jal­ta: Lä­hi­ka­laa USA:s­ta?

25.02.2020 17:07
Päiväkirja: Luvallinen kalajuttu eli miten ihanaa oli kohdata kalastuksenvalvojat
Kolumni Elina Melamies

Päi­vä­kir­ja: Lu­val­li­nen ka­la­jut­tu eli miten ihanaa oli kohdata ka­las­tuk­sen­val­vo­jat

21.02.2020 06:05
Luke: Meritaimenen tila näyttää elpymisen merkkejä – laji silti erittäin uhanalainen

Luke: Me­ri­tai­me­nen tila näyttää el­py­mi­sen merk­ke­jä – laji silti erit­täin uhan­alai­nen

07.02.2020 09:53
Saamelaisten ikivanhat oikeudet kannattaisi testata Suomessakin oikeudessa, sanoo oikeustieteilijä Juha Joona

Saa­me­lais­ten iki­van­hat oi­keu­det kan­nat­tai­si testata Suo­mes­sa­kin oi­keu­des­sa, sanoo oi­keus­tie­tei­li­jä Juha Joona

05.02.2020 19:30
Tilaajille
Kolumni: Haluan jakaa ilosanomaa kansallisaarteestamme
Kolumni Juhani Henriksson

Ko­lum­ni: Haluan jakaa ilo­sa­no­maa kan­sal­lis­aar­tees­tam­me

05.02.2020 08:49
"Otamme kalastusvesiemme vallan takaisin" – Britannia alkaa säätää EU-ajan jälkeisiä lakeja

"Otamme ka­las­tus­ve­siem­me vallan ta­kai­sin" – Bri­tan­nia alkaa säätää EU-ajan jäl­kei­siä lakeja

29.01.2020 14:00
Kohdeltiinko Kemissä pidetyn pilkkikisan saaliskaloja väärin? SEY kanteli oi­keus­asia­mie­hel­le Lapin poliisin päätöksestä

Koh­del­tiin­ko Kemissä pidetyn pilk­ki­ki­san saa­lis­ka­lo­ja väärin? SEY kanteli oi­keus­asia­mie­hel­le Lapin po­lii­sin pää­tök­ses­tä

27.01.2020 14:35

Saa­me­lai­set voit­ti­vat Ruotsin valtion kiis­tas­sa met­säs­tys- ja ka­las­tus­oi­keuk­sis­ta

23.01.2020 10:56
Mateen pyynti alkaa taas – pohjoisessa paras pyyntiaika kestää helmikuun loppuun

Mateen pyynti alkaa taas – poh­joi­ses­sa paras pyyn­ti­ai­ka kestää hel­mi­kuun loppuun

23.01.2020 10:37
Muoviset verkonmerkit jäävät historiaan valtion vesillä

Muo­vi­set ver­kon­mer­kit jäävät his­to­riaan valtion vesillä

18.12.2019 13:07
Pahin notkahdus on ohitse: Tornion- ja Simojoelle nousee yhä enemmän lohia

Pahin not­kah­dus on ohitse: Tor­nion- ja Si­mo­joel­le nousee yhä enemmän lohia

18.12.2019 10:01