Kalastus
Viimeisin tunti
Mistä uusia kalastajia pyytämään särkeä ja haukea ravintoloiden ruokapöytiin? – Posiolla  aloitettiin vuoden hanke, jossa eläkkeelle siirtyvät kalastajat jakavat tieto-taitonsa nuoremmille

Mistä uusia ka­las­ta­jia pyy­tä­mään särkeä ja haukea ra­vin­to­loi­den ruo­ka­pöy­tiin? – Po­siol­la aloi­tet­tiin vuoden hanke, jossa eläk­keel­le siir­ty­vät ka­las­ta­jat jakavat tie­to-tai­ton­sa nuo­rem­mil­le

09:58
Kuukausi
Itämeren kalastuskiintiöihin sovittiin historiallisen rajut leikkaukset Suomen johdolla

Itä­me­ren ka­las­tus­kiin­tiöi­hin so­vit­tiin his­to­rial­li­sen rajut leik­kauk­set Suomen joh­dol­la

15.10.2019 12:02
Eränkävijät-sarjan uusin tulokas kalastaa mieluiten Ruotsin Lapissa ja mereen laskevien jokien rannoilla

Erän­kä­vi­jät-sar­jan uusin tulokas ka­las­taa mie­lui­ten Ruotsin Lapissa ja mereen las­ke­vien jokien ran­noil­la

13.10.2019 15:36
Kirjeenvaihto lohiregaalista jatkuu Tornion- ja Muonionjokivarren kalastajien ja viranomaisten kesken

Kir­jeen­vaih­to lo­hi­re­gaa­lis­ta jatkuu Tor­nion- ja Muo­nion­jo­ki­var­ren ka­las­ta­jien ja vi­ran­omais­ten kesken

10.10.2019 07:30
Porojen talviruokintatutkimukseen ja kolttasaamelaisten kalastusperinteen tallentamiseen 350 000 euroa

Porojen tal­vi­ruo­kin­ta­tut­ki­muk­seen ja kolt­ta­saa­me­lais­ten ka­las­tus­pe­rin­teen tal­len­ta­mi­seen 350 000 euroa

08.10.2019 10:13

Hal­lin­to-oi­keus ei kiel­tä­nyt käyn­nis­tä­mäs­tä, kiis­tel­ty Poh­jois-Ina­rin hi­le­ase­ma toimii Ko­ta­lah­des­sa kunnes satama jäätyy

08.10.2019 08:49
Kalastusmatkailun toivotaan lisääntyvän Veitsiluodon Kalapaikalla

Ka­las­tus­mat­kai­lun toi­vo­taan li­sään­ty­vän Veit­si­luo­don Ka­la­pai­kal­la

05.10.2019 10:10
Muikut ja Muikkufestarit palaavat Vanttausjärvelle – Kylän nuorempi väkikin innostui sijoittamaan yhteiseen nuottaan

Muikut ja Muik­ku­fes­ta­rit pa­laa­vat Vant­taus­jär­vel­le – Kylän nuo­rem­pi väkikin in­nos­tui si­joit­ta­maan yh­tei­seen nuot­taan

02.10.2019 09:00
Aurinkoenergia liikuttaa venettä Simojärvellä – Katiskojen tarkistus onnistuu, vaikka taivas olisi pilvien peitossa

Au­rin­ko­ener­gia lii­kut­taa venettä Si­mo­jär­vel­lä – Ka­tis­ko­jen tar­kis­tus on­nis­tuu, vaikka taivas olisi pilvien pei­tos­sa

28.09.2019 14:00
Traktorikuormallinen kalaa ylös lähes paljain käsin - kun Niesijärven särjet pakenevat syksyisin pieneen ojaan, kyläläiset ovat haaveineen jo odottamassa

Trak­to­ri­kuor­mal­li­nen kalaa ylös lähes paljain käsin - kun Nie­si­jär­ven särjet pa­ke­ne­vat syk­syi­sin pieneen ojaan, ky­lä­läi­set ovat haa­vei­neen jo odot­ta­mas­sa

28.09.2019 07:30
Tilaajille
Särjenpyyntiä pelkillä haaveilla

Sär­jen­pyyn­tiä pel­kil­lä haa­veil­la

27.09.2019 16:09
Tornionjoen lohikuolemia tutkivalle Ruokavirastolle lähetettiin vain yksi ainoa yleisönäyte

Tor­nion­joen lo­hi­kuo­le­mia tut­ki­val­le Ruo­ka­vi­ras­tol­le lä­he­tet­tiin vain yksi ainoa ylei­sö­näy­te

27.09.2019 15:09
Yksinkertainen ratkaisu voi olla toimivin – Martti Lahti uskoo, että lohi nousee padon yli uuden ohjausjärjestelmän avulla

Yk­sin­ker­tai­nen rat­kai­su voi olla toi­mi­vin – Martti Lahti uskoo, että lohi nousee padon yli uuden oh­jaus­jär­jes­tel­män avulla

27.09.2019 13:44
Korkein oikeus ottaa kantaa saamelaisten kalastusoikeuteen – saamelaiset tekivät itse rikosilmoituksen, jotta asiasta saadaan oikeuden ratkaisu

Korkein oikeus ottaa kantaa saa­me­lais­ten ka­las­tus­oi­keu­teen – saa­me­lai­set tekivät itse ri­ko­sil­moi­tuk­sen, jotta asiasta saadaan oi­keu­den rat­kai­su

27.09.2019 10:38
Kursun kyläseura avaa esteettömän kalastuspaikan Sallassa

Kursun ky­lä­seu­ra avaa es­teet­tö­män ka­las­tus­pai­kan Sal­las­sa

26.09.2019 12:47
Kalahomhiin (Viiminen  plaavi)
Kolumni Hannu Lantto

Ka­la­hom­hiin (Vii­mi­nen plaavi)

23.09.2019 06:00
Vanhemmat
Kalavaleita vastaan jo vuodesta 1953: 16-vuotias särkimestari oli Lapin Kansan ensimmäisen kalakilpailun sankari

Ka­la­va­lei­ta vastaan jo vuo­des­ta 1953: 16-vuo­tias sär­ki­mes­ta­ri oli Lapin Kansan en­sim­mäi­sen ka­la­kil­pai­lun sankari

17.09.2019 13:46
Tornijoen lohi

Tor­ni­joen lohi

17.07.2019 17:40
Puolan kalastajia oppia onkimassa

Puolan ka­las­ta­jia oppia on­ki­mas­sa

11.07.2019 14:12
Kenestä Tenon kuningas 2019

Kenestä Tenon ku­nin­gas 2019

06.07.2019 16:00