Kalastus
Lokan kalastajat opettelivat tekemään kalamassaa – kalahanke voi olla Euroopan paras

Lokan ka­las­ta­jat opet­te­li­vat te­ke­mään ka­la­mas­saa – ka­la­han­ke voi olla Eu­roo­pan paras

25.11.2019 07:00
Lauantaivieras: Unelmassani hopeakylki nousee taas vastavirtaan
Kolumni Juhani Henriksson

Lauan­tai­vie­ras: Unel­mas­sa­ni ho­pea­kyl­ki nousee taas vas­ta­vir­taan

15.11.2019 10:58
Utsjoki uudisti matkailunsa brändiä yhdessä kolmen kylänsä väen, paliskuntien ja yrittäjien kanssa

Utsjoki uudisti mat­kai­lun­sa brändiä yhdessä kolmen kylänsä väen, pa­lis­kun­tien ja yrit­tä­jien kanssa

12.11.2019 10:51
Kahden joen kalastusluvat ylittyivät Utsjoella inhimillisen virheen vuoksi – virheellä voi olla vaikutusta ensi kesän kalastukseen

Kahden joen ka­las­tus­lu­vat ylit­tyi­vät Uts­joel­la in­hi­mil­li­sen virheen vuoksi – vir­heel­lä voi olla vai­ku­tus­ta ensi kesän ka­las­tuk­seen

08.11.2019 18:28
Vaelluskaladelegaatio kävi ministeriöiden puheilla

Vael­lus­ka­la­de­le­gaa­tio kävi mi­nis­te­riöi­den pu­heil­la

06.11.2019 17:23
Kalastussarja ottaa yhä enemmän kantaa – Rovaniemellä asuva TV-tuottaja Juhani Henriksson haluaa pitää muun muassa vaelluskalojen puolia

Ka­las­tus­sar­ja ottaa yhä enemmän kantaa – Ro­va­nie­mel­lä asuva TV-tuot­ta­ja Juhani Hen­riks­son haluaa pitää muun muassa vael­lus­ka­lo­jen puolia

05.11.2019 06:30
Kalatalousalueille uudet suuntaviivat

Ka­la­ta­lous­alueil­le uudet suun­ta­vii­vat

01.11.2019 16:04
Rovaniemeläisen Juhani Henrikssonin kalastussarja esittelee tänä vuonna nuotanvetoa napapiirillä

Ro­va­nie­me­läi­sen Juhani Hen­riks­so­nin ka­las­tus­sar­ja esit­te­lee tänä vuonna nuo­tan­ve­toa na­pa­pii­ril­lä

30.10.2019 16:40

Ka­la­ki­san voitto ratkesi viime mi­nuu­teil­la – Kemin edustan me­ri­alue on yksi Suomen par­hais­ta hau­ki­ve­sis­tä

23.10.2019 16:33
Mistä uusia kalastajia pyytämään särkeä ja haukea ravintoloiden ruokapöytiin? – Posiolla  aloitettiin vuoden hanke, jossa eläkkeelle siirtyvät kalastajat jakavat tieto-taitonsa nuoremmille

Mistä uusia ka­las­ta­jia pyy­tä­mään särkeä ja haukea ra­vin­to­loi­den ruo­ka­pöy­tiin? – Po­siol­la aloi­tet­tiin vuoden hanke, jossa eläk­keel­le siir­ty­vät ka­las­ta­jat jakavat tie­to-tai­ton­sa nuo­rem­mil­le

18.10.2019 09:58
Itämeren kalastuskiintiöihin sovittiin historiallisen rajut leikkaukset Suomen johdolla

Itä­me­ren ka­las­tus­kiin­tiöi­hin so­vit­tiin his­to­rial­li­sen rajut leik­kauk­set Suomen joh­dol­la

15.10.2019 12:02
Eränkävijät-sarjan uusin tulokas kalastaa mieluiten Ruotsin Lapissa ja mereen laskevien jokien rannoilla

Erän­kä­vi­jät-sar­jan uusin tulokas ka­las­taa mie­lui­ten Ruotsin Lapissa ja mereen las­ke­vien jokien ran­noil­la

13.10.2019 15:36
Kirjeenvaihto lohiregaalista jatkuu Tornion- ja Muonionjokivarren kalastajien ja viranomaisten kesken

Kir­jeen­vaih­to lo­hi­re­gaa­lis­ta jatkuu Tor­nion- ja Muo­nion­jo­ki­var­ren ka­las­ta­jien ja vi­ran­omais­ten kesken

10.10.2019 07:30
Porojen talviruokintatutkimukseen ja kolttasaamelaisten kalastusperinteen tallentamiseen 350 000 euroa

Porojen tal­vi­ruo­kin­ta­tut­ki­muk­seen ja kolt­ta­saa­me­lais­ten ka­las­tus­pe­rin­teen tal­len­ta­mi­seen 350 000 euroa

08.10.2019 10:13

Hal­lin­to-oi­keus ei kiel­tä­nyt käyn­nis­tä­mäs­tä, kiis­tel­ty Poh­jois-Ina­rin hi­le­ase­ma toimii Ko­ta­lah­des­sa kunnes satama jäätyy

08.10.2019 08:49
Kalastusmatkailun toivotaan lisääntyvän Veitsiluodon Kalapaikalla

Ka­las­tus­mat­kai­lun toi­vo­taan li­sään­ty­vän Veit­si­luo­don Ka­la­pai­kal­la

05.10.2019 10:10
Muikut ja Muikkufestarit palaavat Vanttausjärvelle – Kylän nuorempi väkikin innostui sijoittamaan yhteiseen nuottaan

Muikut ja Muik­ku­fes­ta­rit pa­laa­vat Vant­taus­jär­vel­le – Kylän nuo­rem­pi väkikin in­nos­tui si­joit­ta­maan yh­tei­seen nuot­taan

02.10.2019 09:00
Aurinkoenergia liikuttaa venettä Simojärvellä – Katiskojen tarkistus onnistuu, vaikka taivas olisi pilvien peitossa

Au­rin­ko­ener­gia lii­kut­taa venettä Si­mo­jär­vel­lä – Ka­tis­ko­jen tar­kis­tus on­nis­tuu, vaikka taivas olisi pilvien pei­tos­sa

28.09.2019 14:00
Traktorikuormallinen kalaa ylös lähes paljain käsin - kun Niesijärven särjet pakenevat syksyisin pieneen ojaan, kyläläiset ovat haaveineen jo odottamassa

Trak­to­ri­kuor­mal­li­nen kalaa ylös lähes paljain käsin - kun Nie­si­jär­ven särjet pa­ke­ne­vat syk­syi­sin pieneen ojaan, ky­lä­läi­set ovat haa­vei­neen jo odot­ta­mas­sa

28.09.2019 07:30
Tilaajille
Särjenpyyntiä pelkillä haaveilla

Sär­jen­pyyn­tiä pel­kil­lä haa­veil­la

27.09.2019 16:09