Kalastus
Kuukausi
Pellon kunta haki tavaramerkin Suomen kalastuspääkaupungiksi – merkkiä hyödynnetään jatkossa matkailussa ja markkinoinnissa

Pellon kunta haki ta­va­ra­mer­kin Suomen ka­las­tus­pää­kau­pun­gik­si – merkkiä hyö­dyn­ne­tään jat­kos­sa mat­kai­lus­sa ja mark­ki­noin­nis­sa

22.05.2020 13:51 0
Suomi ja Norja alkavat neuvotella Tenon kalastussäännöstä jo ennen kesälomia – Neuvotteluihin lähtevä kokoonpano julki

Suomi ja Norja alkavat neu­vo­tel­la Tenon ka­las­tus­sään­nös­tä jo ennen ke­sä­lo­mia – Neu­vot­te­lui­hin lähtevä ko­koon­pa­no julki

20.05.2020 19:00 0
Korona pysäyttää Ruotsin Matkakosken kalastusluvat – vain kyläläiset saavat kalastaa

Korona py­säyt­tää Ruotsin Mat­ka­kos­ken ka­las­tus­lu­vat – vain ky­lä­läi­set saavat ka­las­taa

18.05.2020 20:43 0
Kalastajakaksikko nosti Perämerestä yli 15-kiloisen haukimamman jo toisena keväänä perättäin: "Täyttöön taitaa mennä"

Ka­las­ta­ja­kak­sik­ko nosti Pe­rä­me­res­tä yli 15-ki­loi­sen hau­ki­mam­man jo toisena keväänä pe­rät­täin: "Täyt­töön taitaa mennä"

18.05.2020 19:36 0
Korona vei Inarin kalastajilta markkinat – kunta vapauttaa heidät kalahallimaksuista

Korona vei Inarin ka­las­ta­jil­ta mark­ki­nat – kunta va­paut­taa heidät ka­la­hal­li­mak­suis­ta

18.05.2020 19:31 0
Tenon kalastuslupien myynti alkaa maanantaina kello 14 – Ensin myydään venekalastusluvat

Tenon ka­las­tus­lu­pien myynti alkaa maa­nan­tai­na kello 14 – Ensin myydään ve­ne­ka­las­tus­lu­vat

15.05.2020 17:42 0
Kalastuspäivä houkuttelee perheitä tutustumaan harrastukseen – onkireissut aloitetaan lyhyistä hetkistä,  lasten ehdoilla

Ka­las­tus­päi­vä hou­kut­te­lee per­hei­tä tu­tus­tu­maan har­ras­tuk­seen – on­ki­reis­sut aloi­te­taan ly­hyis­tä het­kis­tä, lasten eh­doil­la

15.05.2020 12:00 0
Kalastuslupien myynti ulkopaikkakuntalaisille Ylä-Lappiin alkaa maanantaina – katso lista kohteista

Ka­las­tus­lu­pien myynti ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­le Ylä-Lap­piin alkaa maa­nan­tai­na – katso lista koh­teis­ta

15.05.2020 07:55 1
Suomen rajajoilla voi kalastaa kesällä veneestä

Suomen ra­ja­joil­la voi ka­las­taa kesällä ve­nees­tä

13.05.2020 12:03 0
Nyt se on varmaa: Korona ei estä lohen kalastusta

Nyt se on varmaa: Korona ei estä lohen ka­las­tus­ta

07.05.2020 19:17 0
Lohen kalastaminen käynnistyy koronarajoituksista huolimatta todennäköisesti kesäkuun alussa

Lohen ka­las­ta­mi­nen käyn­nis­tyy ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta to­den­nä­köi­ses­ti ke­sä­kuun alussa

05.05.2020 18:05 0
Vanhemmat
Punttikalastus sallitaan, mutta sitä seurataan

Punt­ti­ka­las­tus sal­li­taan, mutta sitä seu­ra­taan

29.04.2020 16:00 0
Kirakkajoen entistämisen suunnittelu kalojen nousua varten alkaa

Ki­rak­ka­joen en­tis­tä­mi­sen suun­nit­te­lu kalojen nousua varten alkaa

21.04.2020 14:23 0
Mielipide Kari Alaniska

Lu­ki­jal­ta: Jä­te­tään harrit rauhaan

21.04.2020 08:45 0
Lukijalta: Kotimainen kala kunniaan tuhansien kalavesien Suomessa
Mielipide Markku Ahonen

Lu­ki­jal­ta: Ko­ti­mai­nen kala kun­niaan tu­han­sien ka­la­ve­sien Suo­mes­sa

09.04.2020 11:40 0
Näen unta menetetystä kesästä
Kolumni Pekka Rytkönen

Näen unta me­ne­te­tys­tä kesästä

09.04.2020 10:47 0
Kuin Lapin kairassa olisi – Tervolan ja Simon rajalla sijaitseva Arppee on mielenkiintoinen kalastuskohde

Kuin Lapin kai­ras­sa olisi – Ter­vo­lan ja Simon rajalla si­jait­se­va Arppee on mie­len­kiin­toi­nen ka­las­tus­koh­de

08.04.2020 11:48 0
Poikkeuksellinen alkuvuosi innosti ihmiset kalastamaan – liikkumisrajoitukset ja leuto talvi nostivat kalastonhoitomaksuista kertyviä tuottoja

Poik­keuk­sel­li­nen al­ku­vuo­si innosti ihmiset ka­las­ta­maan – liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set ja leuto talvi nos­ti­vat ka­las­ton­hoi­to­mak­suis­ta ker­ty­viä tuot­to­ja

07.04.2020 10:17 0
Paljastunut murhasuunnitelma ajoi aatelisherran maanpakoon – sitten hän tuli Lappiin ja ryhtyi kirjailijaksi

Pal­jas­tu­nut mur­ha­suun­ni­tel­ma ajoi aa­te­lis­her­ran maan­pa­koon – sitten hän tuli Lappiin ja ryhtyi kir­jai­li­jak­si

28.03.2020 06:00 0
Tilaajille
Pilk­ki­kil­pai­lun­kin pystyy pitämään etänä – osallistua voi mistä päin Suomea tahansa

Pilk­ki­kil­pai­lun­kin pystyy pi­tä­mään etänä – osal­lis­tua voi mistä päin Suomea tahansa

25.03.2020 11:27 0