Kaivosteollisuus
Lukijalta: Suojelualueen torjuminen oli harkitsematon päätös
Mielipide Seppo Väinönheimo

Lu­ki­jal­ta: Suo­je­lu­alueen tor­ju­mi­nen oli har­kit­se­ma­ton päätös

20.05.2020 14:09 0

Ener­gia­vi­ras­to tukee LKAB:n pa­nos­tus­ta hii­li­di­ok­si­dit­to­maan lou­hin­taan maan alla 207 mil­joo­nal­la kruu­nul­la

31.03.2020 10:23 0
Mielipide Veikko Vuontisjärvi

Lu­ki­jal­ta: Sokliko toisi töitä?

31.03.2020 06:17 0
Mielipide Veikko Vuontisjärvi

Lu­ki­jal­ta: Kun­ta­joh­ta­jat elävät har­ha­ku­vis­sa

12.03.2020 05:26 0
Lukijalta: Kolari uudelleen nousuun kaivoksella
Mielipide Olavi Laukkanen

Lu­ki­jal­ta: Kolari uu­del­leen nousuun kai­vok­sel­la

26.02.2020 06:20 0
Tehtaiden seisokit laskivat Terrafamen liikevaihtoa viime vuonna – Nikkelin hinta sahasi voimakkaasti

Teh­tai­den sei­so­kit las­ki­vat Ter­ra­fa­men lii­ke­vaih­toa viime vuonna – Nik­ke­lin hinta sahasi voi­mak­kaas­ti

21.02.2020 09:57 0
Lukijalta: Malmierityisasemamme on hyödynnettävä
Mielipide Jouni Hakola

Lu­ki­jal­ta: Mal­mi­eri­tyis­ase­mam­me on hyö­dyn­net­tä­vä

17.02.2020 20:42 0
Kevitsa tuotti viime vuonna 700 kiloa palladiumia – kilohinta on kivunnut jo 80 000 euroon

Kevitsa tuotti viime vuonna 700 kiloa pal­la­diu­mia – ki­lo­hin­ta on ki­vun­nut jo 80 000 euroon

17.02.2020 17:34 0
Kevitsan uusi johtaja antaa varovaisen arvion kaivoksen toiminta-ajasta: "Plus kymmenen vuotta"

Ke­vit­san uusi johtaja antaa va­ro­vai­sen arvion kai­vok­sen toi­min­ta-ajas­ta: "Plus kym­me­nen vuotta"

03.02.2020 06:30 0
Lukijalta: Kansalaisten kaivosaktiivisuus välttämätön
Mielipide Leif Ramm-Schmidt

Lu­ki­jal­ta: Kan­sa­lais­ten kai­vos­ak­tii­vi­suus vält­tä­mä­tön

29.01.2020 08:17 0
Lukijalta: Hannukainen yhtä epävarma kuin lottovoitto
Mielipide Lasse Lahtinen

Lu­ki­jal­ta: Han­nu­kai­nen yhtä epä­var­ma kuin lot­to­voit­to

27.01.2020 08:14 0
Yksi maailman suurimmista kaivosyhtiöistä iski silmänsä Lounais-Lappiin – aikoo sijoittaa miljoonia

Yksi maail­man suu­rim­mis­ta kai­vos­yh­tiöis­tä iski sil­män­sä Lou­nais-Lap­piin – aikoo si­joit­taa mil­joo­nia

24.01.2020 12:39 0
Lukijalta: Kaivos olisi Kolarille lottopotti
Mielipide Lasse Nousiainen

Lu­ki­jal­ta: Kaivos olisi Ko­la­ril­le lot­to­pot­ti

22.01.2020 12:14 0
Norjan Kirkkoniemen rautakaivosta ei avata uudelleen ainakaan tänä vuonna

Norjan Kirk­ko­nie­men rau­ta­kai­vos­ta ei avata uu­del­leen ai­na­kaan tänä vuonna

17.01.2020 10:02 0
Autoteollisuuden diesel-huijaukset saattavat johtaa Suhangon kaivoksen avaamiseen

Au­to­teol­li­suu­den die­sel-hui­jauk­set saat­ta­vat johtaa Su­han­gon kai­vok­sen avaa­mi­seen

14.01.2020 14:27 0
Mielipide Veikko Vuontisjärvi

Lu­ki­jal­ta: Miksi kaivos ei tuo li­sä­työ­paik­ko­ja?

17.12.2019 06:15 0
Pääkirjoitus: Kaivosverojen tuotto on ohjattava valtion sijasta yhä enemmän kunnille
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Kai­vos­ve­ro­jen tuotto on oh­jat­ta­va valtion sijasta yhä enemmän kun­nil­le

24.11.2019 20:35 0
Lappiin on tulossa tuhansia uusia työpaikkoja, mutta mistä löydämme tekijät niihin?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lappiin on tulossa tu­han­sia uusia työ­paik­ko­ja, mutta mistä löy­däm­me tekijät niihin?

13.11.2019 14:01 0
Monenlaista voimaannuttamista
Kolumni Mika Nykänen

Mo­nen­lais­ta voi­maan­nut­ta­mis­ta

13.11.2019 06:00 0
Kaivosteollisuus ja matkailu talouskasvun moottoreina – Lapin suurituloisimpien kärki tulee matkailualalta

Kai­vos­teol­li­suus ja mat­kai­lu ta­lous­kas­vun moot­to­rei­na – Lapin suu­ri­tu­loi­sim­pien kärki tulee mat­kai­lu­alal­ta

04.11.2019 18:11 0