Jussi Halla-Aho
Näkökulma: Orpo ja Halla-aho löysivät yhteisen sävelen jopa yllättävän monissa kysymyksissä

Nä­kö­kul­ma: Orpo ja Hal­la-aho löy­si­vät yh­tei­sen sävelen jopa yl­lät­tä­vän monissa ky­sy­myk­sis­sä

11.03.2020 11:49 0
Halla-aho eduskunnan korona-keskustelussa: "Jos ruokaa on viikon kotivara, ei tarvitse heti syöksyä Alepaan"

Hal­la-aho edus­kun­nan ko­ro­na-kes­kus­te­lus­sa: "Jos ruokaa on viikon ko­ti­va­ra, ei tar­vit­se heti syöksyä Ale­paan"

27.02.2020 19:10 0
Halla-aho kommentoi presidentin puhetta: "Asiallinen huomio leimaamisesta ja nimittelystä löysin perustein"

Hal­la-aho kom­men­toi pre­si­den­tin pu­het­ta: "A­sial­li­nen huomio lei­maa­mi­ses­ta ja ni­mit­te­lys­tä löysin pe­rus­tein"

05.02.2020 16:56 0
Suurin osa al-Holin suomalaisista lapsista on alle kouluikäisiä – joukossa on myös orpoja

Suurin osa al-Ho­lin suo­ma­lai­sis­ta lap­sis­ta on alle kou­lu­ikäi­siä – jou­kos­sa on myös orpoja

11.12.2019 14:20 0
Pääministeri Marin: Uudella hallituksella ei ole aiemmasta poikkeavaa linjaa al-Holin leirin suomalaisista

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Uudella hal­li­tuk­sel­la ei ole aiem­mas­ta poik­kea­vaa linjaa al-Ho­lin leirin suo­ma­lai­sis­ta

10.12.2019 16:25 0
Perussuomalaisten Halla-aho: Rinteen kohtalo ja koko hallituspohjan jatko on keskustan käsissä

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Hal­la-aho: Rinteen kohtalo ja koko hal­li­tus­poh­jan jatko on kes­kus­tan käsissä

01.12.2019 17:05 0
Halla-aho gallupjohdosta: "Sdp ja keskusta paniikissa ja sisäisesti hajanaisia", ps onnistunut puhuttelemaan suomalaisia tuloihin katsomatta

Hal­la-aho gal­lup­joh­dos­ta: "Sdp ja kes­kus­ta pa­nii­kis­sa ja si­säi­ses­ti ha­ja­nai­sia", ps on­nis­tu­nut pu­hut­te­le­maan suo­ma­lai­sia tu­loi­hin kat­so­mat­ta

07.11.2019 11:21 0