Junaliikenne
Viimeisin 12 tuntia
Hätääntynyt nainen risteyksessä
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Hä­tään­ty­nyt nainen ris­teyk­ses­sä

06:01
Kuukausi ja vanhemmat
Nopeammat yhteydet Oulun ja Helsingin välillä nopeuttavat joitakin Rovaniemi-Helsinki -yhteyksiä jopa tunnilla

No­peam­mat yh­tey­det Oulun ja Hel­sin­gin välillä no­peut­ta­vat joi­ta­kin Ro­va­nie­mi-Hel­sin­ki -yh­teyk­siä jopa tun­nil­la

13.11.2019 14:34
Pohjoisen junaliikenne nosteessa – Lokakuussa matkustajamäärä kasvoi neljänneksen Rovaniemi-Helsinki –välillä

Poh­joi­sen ju­na­lii­ken­ne nos­tees­sa – Lo­ka­kuus­sa mat­kus­ta­ja­mää­rä kasvoi nel­jän­nek­sen Ro­va­nie­mi-Hel­sin­ki –vä­lil­lä

08.11.2019 09:55
Päiväkirja: Kalenteri meni onneksi uusiksi
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Päi­vä­kir­ja: Ka­len­te­ri meni onneksi uusiksi

30.10.2019 07:00
3-vuotias Pinja odotti mummoaan Rovaniemelle 11 tuntia – Ratavaurion korjaus hidasti junia koko päivän ja myöhästytti vielä lähteviä yöjunia

3-vuo­tias Pinja odotti mum­moaan Ro­va­nie­mel­le 11 tuntia – Ra­ta­vau­rion korjaus hidasti junia koko päivän ja myö­häs­tyt­ti vielä läh­te­viä yöjunia

23.10.2019 20:01
Yöjuna Kemijärvelle myöhässä yksitoista tuntia, ratavaurion aiheuttama katkos vaikuttaa koko päivän junaliikenteeseen

Yöjuna Ke­mi­jär­vel­le myö­häs­sä yk­si­tois­ta tuntia, ra­ta­vau­rion ai­heut­ta­ma katkos vai­kut­taa koko päivän ju­na­lii­ken­tee­seen

23.10.2019 07:54

IS: Ro­va­nie­mel­le mat­kal­la ollut juna oli osal­li­se­na on­net­to­muu­des­sa maa­nan­tai­aa­mu­na – poliisi tutkii on­net­to­muut­ta kuo­le­man­syyn sel­vit­tä­mi­se­nä

21.10.2019 17:43