Junaliikenne
Viimeisin 12 tuntia
Haaparannan rautatieasemalle suunnitellaan rautatiemuseota

Haa­pa­ran­nan rau­ta­tie­ase­mal­le suun­ni­tel­laan rau­ta­tie­mu­seo­ta

18:51 0
Kuukausi
Tervolan maastopalo myöhästytti junia jopa kahdella tunnilla

Ter­vo­lan maas­to­pa­lo myö­häs­tyt­ti junia jopa kah­del­la tun­nil­la

24.05.2020 18:29 0
Oikorata Kainuusta Sallaan ja kopterilla rajan yli Venäjälle – Lapin raide- ja lentoyhteydet mietitään nyt miljoonahankkeessa

Oi­ko­ra­ta Kai­nuus­ta Sallaan ja kop­te­ril­la rajan yli Ve­nä­jäl­le – Lapin raide- ja len­to­yh­tey­det mie­ti­tään nyt mil­joo­na­hank­kees­sa

20.05.2020 21:52 1
Tilaajille
Yöjunayhteydet pohjoiseen palaavat kesäkuun puolivälissä, myös muita junavuoroja lisätään

Yö­ju­na­yh­tey­det poh­joi­seen pa­laa­vat ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­sä, myös muita ju­na­vuo­ro­ja li­sä­tään

20.05.2020 14:22 0
Vihreät haluaa sujuvan ratayhteyden Tornion kautta Ruotsiin – "Junalla illalla Oulusta ja yhdellä vaihdolla seuraavana aamuna Tukholmassa", kaavailee puheenjohtaja Maria Ohisalo

Vihreät haluaa sujuvan ra­ta­yh­tey­den Tornion kautta Ruot­siin – "Ju­nal­la illalla Oulusta ja yhdellä vaih­dol­la seu­raa­va­na aamuna Tuk­hol­mas­sa", kaa­vai­lee pu­heen­joh­ta­ja Maria Ohisalo

18.05.2020 06:00 2
Henkilöjunaliikenne Haaparannalle käyntiin ensi keväänä, kaikki valmiina myös Suomea ajatellen –"Nyt olisi aika tehdä asiasta päätöksiä, eikä enää vain keskustella ja selvittää"

Hen­ki­lö­ju­na­lii­ken­ne Haa­pa­ran­nal­le käyn­tiin ensi ke­vää­nä, kaikki val­mii­na myös Suomea aja­tel­len –"Nyt olisi aika tehdä asiasta pää­tök­siä, eikä enää vain kes­kus­tel­la ja sel­vit­tää"

16.05.2020 11:00 0
Noin neljäsosa Lapin päiväjunaliikenteestä on karsittu koronakriisin myötä – VR selvittää nyt, aletaanko vuoroja kesällä asteittain lisätä

Noin nel­jäs­osa Lapin päi­vä­ju­na­lii­ken­tees­tä on kar­sit­tu ko­ro­na­krii­sin myötä – VR sel­vit­tää nyt, ale­taan­ko vuoroja kesällä as­teit­tain lisätä

08.05.2020 16:22 0
Vanhemmat
Yöjunaliikenne jää tauolle maanantaista alkaen

Yö­ju­na­lii­ken­ne jää tauolle maa­nan­tais­ta alkaen

04.04.2020 20:09 0
Kolarin yöjuna jää tauolle – koronavirustilanteen vuoksi Lapin matkustajamäärät ovat laskeneet merkittävästi

Kolarin yöjuna jää tauolle – ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuoksi Lapin mat­kus­ta­ja­mää­rät ovat las­ke­neet mer­kit­tä­väs­ti

27.03.2020 14:35 0
VR: Pohjois-Suomesta lähteneissä kaukojunissa myöhästymisiä, syynä muun muassa henkilövahinko

VR: Poh­jois-Suo­mes­ta läh­te­neis­sä kau­ko­ju­nis­sa myö­häs­ty­mi­siä, syynä muun muassa hen­ki­lö­va­hin­ko

08.03.2020 10:08 0
Junamatkat Lappiin kasvoivat voimakkaasti – pääsiäiselle vielä tilaa

Ju­na­mat­kat Lappiin kas­voi­vat voi­mak­kaas­ti – pää­siäi­sel­le vielä tilaa

28.02.2020 14:32 0
Junaliikenteessä ennätysvuosi, Lapin junissa eivät paikat aina riitä

Ju­na­lii­ken­tees­sä en­nä­tys­vuo­si, Lapin junissa eivät paikat aina riitä

22.01.2020 14:45 0
Suomi on jäämässä asemalle Euroopan raideinvestoinneissa – Ruotsi nousi maailman listaukseen

Suomi on jää­mäs­sä ase­mal­le Eu­roo­pan rai­de­in­ves­toin­neis­sa – Ruotsi nousi maail­man lis­tauk­seen

17.01.2020 07:00 0
Ratahankkeet etenevät niin hitaasti, että aika ajaa pian niiden ohitse. "Koskaan aikaisemmin ei ole ollut näin halpaa rahoitusta saatavilla", sanoo eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto

Ra­ta­hank­keet ete­ne­vät niin hi­taas­ti, että aika ajaa pian niiden ohitse. "Kos­kaan ai­kai­sem­min ei ole ollut näin halpaa ra­hoi­tus­ta saa­ta­vil­la", sanoo elä­ke­yh­tiö Varman toi­mi­tus­joh­ta­ja Risto Murto

28.12.2019 06:30 0
Aikatauluissa pysyminen on VR:lle jatkuvaa työtä ja Suomen talvi tekee tehtävästä vielä haastavammalla – "Tunnin mittaisia myöhästymisiä sattuu alle 0,5 prosentille kaikista junista"

Ai­ka­tau­luis­sa py­sy­mi­nen on VR:lle jat­ku­vaa työtä ja Suomen talvi tekee teh­tä­väs­tä vielä haas­ta­vam­mal­la – "Tunnin mit­tai­sia myö­häs­ty­mi­siä sattuu alle 0,5 pro­sen­til­le kai­kis­ta ju­nis­ta"

24.12.2019 14:43 0
Ruotsi rakentaa uutta rautatietä Perämeren rannikon kaupunkeihin, joista junaliikenne loppui vuosikymmeniä sitten – "Olisihan se hienoa, että isä voisi tulla luokseni junalla Piteåsta", sanoo Annica Simonsson

Ruotsi ra­ken­taa uutta rau­ta­tie­tä Pe­rä­me­ren ran­ni­kon kau­pun­kei­hin, joista ju­na­lii­ken­ne loppui vuo­si­kym­me­niä sitten – "O­li­si­han se hienoa, että isä voisi tulla luok­se­ni junalla Pi­teås­ta", sanoo Annica Si­mons­son

24.12.2019 06:30 0
Jotkut nykyiset automallit ovat ilmeisesti liian isoja autojuniin, mitkä ovat autojunaan mahtuvan ajokin rajat?

Jotkut ny­kyi­set au­to­mal­lit ovat il­mei­ses­ti liian isoja au­to­ju­niin, mitkä ovat au­to­ju­naan mah­tu­van ajokin rajat?

18.12.2019 12:55 0
Joulunajan kaukojuniin odotetaan 600 000 matkustajaa – menoliikenne käynnistyy kunnolla perjantaina

Jou­lun­ajan kau­ko­ju­niin odo­te­taan 600 000 mat­kus­ta­jaa – me­no­lii­ken­ne käyn­nis­tyy kun­nol­la per­jan­tai­na

17.12.2019 10:04 0

Ju­na­lii­ken­ne oli kaksi tuntia poikki Ke­ra­val­la – poh­joi­sen junat myö­häs­sä

02.12.2019 17:14 0
Hätääntynyt nainen risteyksessä
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Hä­tään­ty­nyt nainen ris­teyk­ses­sä

18.11.2019 06:01 0