Junaliikenne
Junaliikenteessä ennätysvuosi, Lapin junissa eivät paikat aina riitä

Ju­na­lii­ken­tees­sä en­nä­tys­vuo­si, Lapin junissa eivät paikat aina riitä

22.01.2020 14:45
Suomi on jäämässä asemalle Euroopan raideinvestoinneissa – Ruotsi nousi maailman listaukseen

Suomi on jää­mäs­sä ase­mal­le Eu­roo­pan rai­de­in­ves­toin­neis­sa – Ruotsi nousi maail­man lis­tauk­seen

17.01.2020 07:00
Ratahankkeet etenevät niin hitaasti, että aika ajaa pian niiden ohitse. "Koskaan aikaisemmin ei ole ollut näin halpaa rahoitusta saatavilla", sanoo eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto

Ra­ta­hank­keet ete­ne­vät niin hi­taas­ti, että aika ajaa pian niiden ohitse. "Kos­kaan ai­kai­sem­min ei ole ollut näin halpaa ra­hoi­tus­ta saa­ta­vil­la", sanoo elä­ke­yh­tiö Varman toi­mi­tus­joh­ta­ja Risto Murto

28.12.2019 06:30
Aikatauluissa pysyminen on VR:lle jatkuvaa työtä ja Suomen talvi tekee tehtävästä vielä haastavammalla – "Tunnin mittaisia myöhästymisiä sattuu alle 0,5 prosentille kaikista junista"

Ai­ka­tau­luis­sa py­sy­mi­nen on VR:lle jat­ku­vaa työtä ja Suomen talvi tekee teh­tä­väs­tä vielä haas­ta­vam­mal­la – "Tunnin mit­tai­sia myö­häs­ty­mi­siä sattuu alle 0,5 pro­sen­til­le kai­kis­ta ju­nis­ta"

24.12.2019 14:43
Ruotsi rakentaa uutta rautatietä Perämeren rannikon kaupunkeihin, joista junaliikenne loppui vuosikymmeniä sitten – "Olisihan se hienoa, että isä voisi tulla luokseni junalla Piteåsta", sanoo Annica Simonsson

Ruotsi ra­ken­taa uutta rau­ta­tie­tä Pe­rä­me­ren ran­ni­kon kau­pun­kei­hin, joista ju­na­lii­ken­ne loppui vuo­si­kym­me­niä sitten – "O­li­si­han se hienoa, että isä voisi tulla luok­se­ni junalla Pi­teås­ta", sanoo Annica Si­mons­son

24.12.2019 06:30
Jotkut nykyiset automallit ovat ilmeisesti liian isoja autojuniin, mitkä ovat autojunaan mahtuvan ajokin rajat?

Jotkut ny­kyi­set au­to­mal­lit ovat il­mei­ses­ti liian isoja au­to­ju­niin, mitkä ovat au­to­ju­naan mah­tu­van ajokin rajat?

18.12.2019 12:55
Joulunajan kaukojuniin odotetaan 600 000 matkustajaa – menoliikenne käynnistyy kunnolla perjantaina

Jou­lun­ajan kau­ko­ju­niin odo­te­taan 600 000 mat­kus­ta­jaa – me­no­lii­ken­ne käyn­nis­tyy kun­nol­la per­jan­tai­na

17.12.2019 10:04

Ju­na­lii­ken­ne oli kaksi tuntia poikki Ke­ra­val­la – poh­joi­sen junat myö­häs­sä

02.12.2019 17:14
Hätääntynyt nainen risteyksessä
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Hä­tään­ty­nyt nainen ris­teyk­ses­sä

18.11.2019 06:01
Nopeammat yhteydet Oulun ja Helsingin välillä nopeuttavat joitakin Rovaniemi-Helsinki -yhteyksiä jopa tunnilla

No­peam­mat yh­tey­det Oulun ja Hel­sin­gin välillä no­peut­ta­vat joi­ta­kin Ro­va­nie­mi-Hel­sin­ki -yh­teyk­siä jopa tun­nil­la

13.11.2019 14:34
Pohjoisen junaliikenne nosteessa – Lokakuussa matkustajamäärä kasvoi neljänneksen Rovaniemi-Helsinki –välillä

Poh­joi­sen ju­na­lii­ken­ne nos­tees­sa – Lo­ka­kuus­sa mat­kus­ta­ja­mää­rä kasvoi nel­jän­nek­sen Ro­va­nie­mi-Hel­sin­ki –vä­lil­lä

08.11.2019 09:55
Päiväkirja: Kalenteri meni onneksi uusiksi
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Päi­vä­kir­ja: Ka­len­te­ri meni onneksi uusiksi

30.10.2019 07:00
3-vuotias Pinja odotti mummoaan Rovaniemelle 11 tuntia – Ratavaurion korjaus hidasti junia koko päivän ja myöhästytti vielä lähteviä yöjunia

3-vuo­tias Pinja odotti mum­moaan Ro­va­nie­mel­le 11 tuntia – Ra­ta­vau­rion korjaus hidasti junia koko päivän ja myö­häs­tyt­ti vielä läh­te­viä yöjunia

23.10.2019 20:01
Yöjuna Kemijärvelle myöhässä yksitoista tuntia, ratavaurion aiheuttama katkos vaikuttaa koko päivän junaliikenteeseen

Yöjuna Ke­mi­jär­vel­le myö­häs­sä yk­si­tois­ta tuntia, ra­ta­vau­rion ai­heut­ta­ma katkos vai­kut­taa koko päivän ju­na­lii­ken­tee­seen

23.10.2019 07:54

IS: Ro­va­nie­mel­le mat­kal­la ollut juna oli osal­li­se­na on­net­to­muu­des­sa maa­nan­tai­aa­mu­na – poliisi tutkii on­net­to­muut­ta kuo­le­man­syyn sel­vit­tä­mi­se­nä

21.10.2019 17:43