Joulujuhlat
Viimeisin 24 tuntia
Lännen Median kysely: Kansanedustajat sallisivat koulujen joulujuhlan kirkossa – hallituspuolueissa hajontaa: keskusta kannattaa, vihreät vastustavat

Lännen Median kysely: Kan­san­edus­ta­jat sal­li­si­vat kou­lu­jen jou­lu­juh­lan kir­kos­sa – hal­li­tus­puo­lueis­sa ha­jon­taa: kes­kus­ta kan­nat­taa, vihreät vas­tus­ta­vat

06:00
Vanhemmat
"Ei joulujuhla kirkossa ole minua vahingoittanut" – Näin kansanedustajat kommentoivat joulujuhlakohua

"Ei jou­lu­juh­la kir­kos­sa ole minua va­hin­goit­ta­nut" – Näin kan­san­edus­ta­jat kom­men­toi­vat jou­lu­juh­la­ko­hua

15.11.2019 22:29
Neljä vuotta sitten rovaniemeläiskoulu painosti uskonnottoman jumalanpalvelukseen – nyt Lapin kouluissa pidetään tarkasti huolta, ettei joulujuhlista tule laittomia

Neljä vuotta sitten ro­va­nie­me­läis­kou­lu pai­nos­ti us­kon­not­to­man ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen – nyt Lapin kou­luis­sa pi­de­tään tar­kas­ti huolta, ettei jou­lu­juh­lis­ta tule lait­to­mia

15.11.2019 17:30
Kiista joulujuhlista: Apulaisoikeusasiamies totesi kirkkojuhlat laittomiksi – Lohi syyttää perustuslakivaliokunnan yli kävelemisestä

Kiista jou­lu­juh­lis­ta: Apu­lais­oi­keus­asia­mies totesi kirk­ko­juh­lat lait­to­mik­si – Lohi syyttää pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan yli kä­ve­le­mi­ses­tä

08.11.2019 20:34