Joukkoliikenne
Uusi bussilinja vie Rovaniemen keskustasta Pajakylään ja Napapiirin retkeilyalueelle

Uusi bus­si­lin­ja vie Ro­va­nie­men kes­kus­tas­ta Pa­ja­ky­lään ja Na­pa­pii­rin ret­kei­ly­alueel­le

25.11.2019 14:15
Nopeammat yhteydet Oulun ja Helsingin välillä nopeuttavat joitakin Rovaniemi-Helsinki -yhteyksiä jopa tunnilla

No­peam­mat yh­tey­det Oulun ja Hel­sin­gin välillä no­peut­ta­vat joi­ta­kin Ro­va­nie­mi-Hel­sin­ki -yh­teyk­siä jopa tun­nil­la

13.11.2019 14:34
Vammaisten henkilöiden maksuton joukkoliikenne otetaan kokeiluun Rovaniemellä – vuoden aikana seurataan kävijämääriä, jatkosta päätetään ensi vuoden lopulla

Vam­mais­ten hen­ki­löi­den mak­su­ton jouk­ko­lii­ken­ne otetaan ko­kei­luun Ro­va­nie­mel­lä – vuoden aikana seu­ra­taan kä­vi­jä­mää­riä, jat­kos­ta pää­te­tään ensi vuoden lopulla

22.10.2019 17:39
Meri-Lapin linja-autojen aikataulut tulevat samalle nettisivustolle ehkä ensi vuoden alussa

Me­ri-La­pin lin­ja-au­to­jen ai­ka­tau­lut tulevat samalle net­ti­si­vus­tol­le ehkä ensi vuoden alussa

17.10.2019 16:42
Rovaniemen tekninen lautakunta suunnittelee vammaisille maksutonta joukkoliikennettä – asiasta päätetään ensi viikolla

Ro­va­nie­men tek­ni­nen lau­ta­kun­ta suun­nit­te­lee vam­mai­sil­le mak­su­ton­ta jouk­ko­lii­ken­net­tä – asiasta pää­te­tään ensi vii­kol­la

17.10.2019 10:43