Johtaminen
Luottamushenkilövalinnat menevät uusiksi Kittilässä

Luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­nat menevät uusiksi Kit­ti­läs­sä

01.06.2020 19:30 0
Tilaajille
Rovaniemen taloudessa näkyi jo käänteen merkkejä, mutta korona vei kaiken: "Joudutaan samanlaiseen tilanteeseen kuin 1990-luvun lamassa", sanoo Esko Lotvonen

Ro­va­nie­men ta­lou­des­sa näkyi jo kään­teen merk­ke­jä, mutta korona vei kaiken: "Jou­du­taan sa­man­lai­seen ti­lan­tee­seen kuin 1990-lu­vun la­mas­sa", sanoo Esko Lot­vo­nen

22.05.2020 18:42 0
Tilaajille
Lukijalta: Johtaminen turvallisten elämysten perustana
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Joh­ta­mi­nen tur­val­lis­ten elä­mys­ten pe­rus­ta­na

23.04.2020 13:44 0
Tilaajille
Mielipide Olli Säynäjäkangas

Lu­ki­jal­ta: Vii­sik­ko on osannut johtaa

15.04.2020 03:00 0
Tilaajille
Valtuutettujen enemmistö ei luota kunnanjohtaja Kristiina Tikkalaan  Kolarissa, päätös syntyi äänin 13-8

Val­tuu­tet­tu­jen enem­mis­tö ei luota kun­nan­joh­ta­ja Kris­tii­na Tik­ka­laan Ko­la­ris­sa, päätös syntyi äänin 13-8

06.04.2020 17:50 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kolarilaisten into kunnanjohtajan erottamiseen tuntuu hätäiseltä ratkaisulta. Jos valtuusto päätyy erottamiseen, syyt pitää avata kuntalaisille.
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ko­la­ri­lais­ten into kun­nan­joh­ta­jan erot­ta­mi­seen tuntuu hä­täi­sel­tä rat­kai­sul­ta. Jos val­tuus­to päätyy erot­ta­mi­seen, syyt pitää avata kun­ta­lai­sil­le.

04.04.2020 09:30 0
Tilaajille
Kunnanjohtaja Kristiina Tikkalan luottamus punnitaan Kolarin valtuustossa maanantaina

Kun­nan­joh­ta­ja Kris­tii­na Tik­ka­lan luot­ta­mus pun­ni­taan Kolarin val­tuus­tos­sa maa­nan­tai­na

02.04.2020 19:30 0
Tilaajille
Kaupunginhallitus äänesti oikaisuvaatimuksesta, Esko Lotvosen kanta voitti repivän kiistan

Kau­pun­gin­hal­li­tus äänesti oi­kai­su­vaa­ti­muk­ses­ta, Esko Lot­vo­sen kanta voitti repivän kiistan

10.02.2020 20:10 0
Tilaajille
Käytännöt vaihtelevat kunnissa: Osassa kokoaikaisille luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkiot kuukausipalkan lisäksi, osassa ei

Käy­tän­nöt vaih­te­le­vat kun­nis­sa: Osassa ko­ko­ai­kai­sil­le luot­ta­mus­hen­ki­löil­le mak­se­taan ko­kous­palk­kiot kuu­kau­si­pal­kan li­säk­si, osassa ei

24.01.2020 11:08 0
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginjohtaja valittiin avoimin kortein, mutta muun pomoporukan kanssa meni vaikeaksi
Kolumni Pekka Rytkönen

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja va­lit­tiin avoimin kor­tein, mutta muun po­mo­po­ru­kan kanssa meni vai­keak­si

19.12.2019 07:00 0
Tilaajille
Rovaniemen uusi kaupunginjohtaja aloittaa työnsä aprillipäivänä

Ro­va­nie­men uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja aloit­taa työnsä ap­ril­li­päi­vä­nä

18.12.2019 17:44 0
Tilaajille
Kohu ei näytä loppuvan Rovaniemen johtajaruletissa –kuka onkaan pätevä ja kuka sopiva?

Kohu ei näytä lop­pu­van Ro­va­nie­men joh­ta­ja­ru­le­tis­sa –kuka onkaan pätevä ja kuka sopiva?

17.12.2019 12:22 0
Tilaajille
Lukijalta: Kaupunginjohtaja odotusten äärellä
Mielipide Kaarlo Kantola

Lu­ki­jal­ta: Kau­pun­gin­joh­ta­ja odo­tus­ten äärellä

11.12.2019 18:49 0
Tilaajille
Hallintosääntö läpi äänestellen Rovaniemellä: Sääntö ohjaa kaupungin toimintaa ja päätöksentekoa

Hal­lin­to­sään­tö läpi ää­nes­tel­len Ro­va­nie­mel­lä: Sääntö ohjaa kau­pun­gin toi­min­taa ja pää­tök­sen­te­koa

10.12.2019 12:42 0
Tilaajille
Tiukassa kisassa ei vielä irroteltu: Kaupunginjohtajaehdokkaat esittäytyivät Rovaniemellä

Tiu­kas­sa kisassa ei vielä ir­ro­tel­tu: Kau­pun­gin­joh­ta­ja­eh­dok­kaat esit­täy­tyi­vät Ro­va­nie­mel­lä

04.12.2019 18:18 0
Tilaajille
Rovaniemen kehitys ei syrjinyt työntekijää – avi antoi neuvoja koko työpaikkaa koskien

Ro­va­nie­men kehitys ei syr­ji­nyt työn­te­ki­jää – avi antoi neuvoja koko työ­paik­kaa koskien

29.10.2019 14:13 0
Tilaajille