John Moore
Rovaniemeläistynyt ilmastotutkija John Moore: näin maailman rannikkokaupungit voisivat saada jopa satoja vuosia lisäaikaa

Ro­va­nie­me­läis­ty­nyt il­mas­to­tut­ki­ja John Moore: näin maail­man ran­nik­ko­kau­pun­git voi­si­vat saada jopa satoja vuosia li­sä­ai­kaa

17.08.2019 18:15 0