Joet
Miten paljon Lapin joet tulvivat tänä keväänä?

Miten paljon Lapin joet tul­vi­vat tänä ke­vää­nä?

09.04.2020 10:41 0
Tilaajille
Vedenkorkeus vaihtelee keskiarvon molemmin puolin – Itä-Lapissa kesä oli kuivempi ja vedenpinta nyt alempana kuin Länsi-Lapissa

Ve­den­kor­keus vaih­te­lee kes­ki­ar­von mo­lem­min puolin – Itä-La­pis­sa kesä oli kui­vem­pi ja ve­den­pin­ta nyt alem­pa­na kuin Län­si-La­pis­sa

09.10.2019 18:49 0
Tilaajille