Jäätilanne
Suomen jäätilanne on jakautunut jyrkästi kahtia: Pohjoisessa normaali jääpeite, etelässä saattaa tulla ensimmäinen talvi, jolloin isot järvet eivät jäädy

Suomen jää­ti­lan­ne on ja­kau­tu­nut jyr­käs­ti kahtia: Poh­joi­ses­sa nor­maa­li jää­pei­te, ete­läs­sä saattaa tulla en­sim­mäi­nen talvi, jolloin isot järvet eivät jäädy

16.01.2020 06:00
Perämeren selkä pysyy sulana vielä pitkään, rannikko täyttyy vaikeakulkuisesta sohjovyöstä – Meri-Lappiin voi iskeä kunnon lumisateet

Pe­rä­me­ren selkä pysyy sulana vielä pit­kään, ran­nik­ko täyttyy vai­kea­kul­kui­ses­ta soh­jo­vyös­tä – Me­ri-Lap­piin voi iskeä kunnon lu­mi­sa­teet

13.01.2020 12:05
Jäänmurtajista vasta Otso on Perämerellä töissä: "Kylmempi pakkasjakso on suurella todennäköisyydellä tulossa"

Jään­mur­ta­jis­ta vasta Otso on Pe­rä­me­rel­lä töissä: "Kyl­mem­pi pak­kas­jak­so on suu­rel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä tu­los­sa"

03.01.2020 06:00
Asiantuntijat: Perämeren jäälle ei vielä asiaa – sisävesilläkin jään kantavuus voi vaihdella rajusti

Asian­tun­ti­jat: Pe­rä­me­ren jäälle ei vielä asiaa – si­sä­ve­sil­lä­kin jään kan­ta­vuus voi vaih­del­la rajusti

05.12.2019 07:30
Rovaniemen keskustan jokijäät ovat vaarallisia koko talven – vahinkoja estetään aidalla, varoituskylteillä, esitteillä ja vapaaehtoisella partioinnilla

Ro­va­nie­men kes­kus­tan jo­ki­jäät ovat vaa­ral­li­sia koko talven – va­hin­ko­ja es­te­tään ai­dal­la, va­roi­tus­kyl­teil­lä, esit­teil­lä ja va­paa­eh­toi­sel­la par­tioin­nil­la

04.12.2019 15:43