Jääpäiväkirjat
Kuuntele Jääpäiväkirjaviikkoraati: Jäiden keskellä vietetään halloweeniä ja tutkimusasemaa uhkaa kymmenien kilometrien railo, uusia jääkarhujakin tulee paikalle

Kuun­te­le Jää­päi­vä­kir­ja­viik­ko­raa­ti: Jäiden kes­kel­lä vie­te­tään hal­lo­wee­niä ja tut­ki­mus­ase­maa uhkaa kym­me­nien ki­lo­met­rien railo, uusia jää­kar­hu­ja­kin tulee pai­kal­le

22.11.2019 16:03
Kuuntele Viikkoraati: Kaupunginjohtaja ja onnellisuusopas Esko Lotvonen selvittää Rovaniemen talousahdinkoa ja sitä miksi hän kritisoi Lapin Kansan pääkirjoituksia, Jääpäiväkirjat jatkuu

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Kau­pun­gin­joh­ta­ja ja on­nel­li­suus­opas Esko Lot­vo­nen sel­vit­tää Ro­va­nie­men ta­lous­ah­din­koa ja sitä miksi hän kri­ti­soi Lapin Kansan pää­kir­joi­tuk­sia, Jää­päi­vä­kir­jat jatkuu

25.10.2019 12:08