Ivalo
Autoilija törmäsi 13-vuotiaaseen pyöräilijään Ivalossa

Au­toi­li­ja törmäsi 13-vuo­tiaa­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa

17.12.2019 16:49
Lapin ja Kainuun ortodoksit menettävät kirkkoherransa, Oulu johtaa uutta suurseurakuntaa

Lapin ja Kainuun or­to­dok­sit me­net­tä­vät kirk­ko­her­ran­sa, Oulu johtaa uutta suur­seu­ra­kun­taa

10.12.2019 18:30
Tilaajille
Rajojemme vartijoista uusia tarinoita neljän kirjan verran

Ra­jo­jem­me var­ti­jois­ta uusia ta­ri­noi­ta neljän kirjan verran

21.11.2019 10:11
Neljä vuotta sitten rovaniemeläiskoulu painosti uskonnottoman jumalanpalvelukseen – nyt Lapin kouluissa pidetään tarkasti huolta, ettei joulujuhlista tule laittomia

Neljä vuotta sitten ro­va­nie­me­läis­kou­lu pai­nos­ti us­kon­not­to­man ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen – nyt Lapin kou­luis­sa pi­de­tään tar­kas­ti huolta, ettei jou­lu­juh­lis­ta tule lait­to­mia

15.11.2019 17:30
Kielen kautta yhteys esivanhempiin – Perinne on tärkeää mutta kolttakulttuurin pitää myös uudistua, sanoo Anna Lumikivi

Kielen kautta yhteys esi­van­hem­piin – Perinne on tärkeää mutta kolt­ta­kult­tuu­rin pitää myös uu­dis­tua, sanoo Anna Lu­mi­ki­vi

15.11.2019 06:00

Lapin Kansaa jaossa Ivalon Vas­koo­lis­sa

12.11.2019 11:20
Suuressa ajoneuvohallissa oli savua Inarissa – mitään paloon viittaavaa ei löytynyt

Suu­res­sa ajo­neu­vo­hal­lis­sa oli savua Ina­ris­sa – mitään paloon viit­taa­vaa ei löy­ty­nyt

05.11.2019 08:10

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin tais­te­lu­har­joi­tus So­dan­ky­län ja Ivalon alueel­la vai­kut­taa lii­ken­tee­seen Ne­los­tiel­lä – har­joi­tuk­ses­ta ai­heu­tuu myös me­lu­hait­taa

30.10.2019 10:24
Ivalon Alko sulkeutuu remontin ajaksi

Ivalon Alko sul­keu­tuu re­mon­tin ajaksi

04.10.2019 09:02