Itsenäisyyspäivä
Mielipide Helge Niva

Lu­ki­jal­ta: Väärä paikka juh­lal­le

12.12.2019 06:00 0
Vapaus laulaa kotimaalle
Kolumni Liisa Holmberg

Vapaus laulaa ko­ti­maal­le

10.12.2019 15:08 0
Näin lappilaiset edustivat Linnassa – katso Lapin Kansan kuvakooste juhlista

Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Lin­nas­sa – katso Lapin Kansan ku­va­koos­te juh­lis­ta

07.12.2019 10:24 0
Kuvakooste: Ainakin 13 otettu kiinni mielenosoituksissa, poliisin onnistui eristää "vastakkaiset ryhmät" – Kielletyn uusnatsijärjestön osallisuutta selvitetään myöhemmin

Ku­va­koos­te: Ainakin 13 otettu kiinni mie­le­no­soi­tuk­sis­sa, po­lii­sin on­nis­tui eristää "vas­tak­kai­set ryhmät" – Kiel­le­tyn uus­nat­si­jär­jes­tön osal­li­suut­ta sel­vi­te­tään myö­hem­min

06.12.2019 22:19 0
Nuoret skoolasivat Suomelle 15-vuotiaiden itsenäisyyspäivän juhlassa Rovaniemellä

Nuoret skoo­la­si­vat Suo­mel­le 15-vuo­tiai­den it­se­näi­syys­päi­vän juh­las­sa Ro­va­nie­mel­lä

06.12.2019 20:04 0
Rouva Jenni Haukio pukeutuu muodistettuun vuoden 2015 pukuun – Fuksianpunainen puku on Shantung-silkkiä

Rouva Jenni Haukio pu­keu­tuu muo­dis­tet­tuun vuoden 2015 pukuun – Fuk­sian­pu­nai­nen puku on Shan­tung-silk­kiä

06.12.2019 19:07 0
Kahden sodan veteraanit juhlivat Linnan kunniavieraina – rovaniemeläiset Aarne Rautiola ja Arvi Räsänen tietävät, miltä kovilla ampuminen tuntuu

Kahden sodan ve­te­raa­nit juh­li­vat Linnan kun­nia­vie­rai­na – ro­va­nie­me­läi­set Aarne Rau­tio­la ja Arvi Räsänen tie­tä­vät, miltä kovilla am­pu­mi­nen tuntuu

06.12.2019 18:49 0
Mielenosoitukset: Poliisi takavarikoi teräaseita, useita otettu kiinni, joukossa pelleksi pukeutunut henkilö – Äärioikeistolaisia mielenosoittajia saapunut ulkomailta

Mie­le­no­soi­tuk­set: Poliisi ta­ka­va­ri­koi te­räa­sei­ta, useita otettu kiinni, jou­kos­sa pel­lek­si pu­keu­tu­nut henkilö – Ää­ri­oi­keis­to­lai­sia mie­len­osoit­ta­jia saa­pu­nut ul­ko­mail­ta

06.12.2019 17:47 0
Kotikatsomo valmiina Linnan juhliin? – Seuraa valtakunnan ykköskekkereitä Lapin Kansan verkossa

Ko­ti­kat­so­mo val­mii­na Linnan juh­liin? – Seuraa val­ta­kun­nan yk­kös­kek­ke­rei­tä Lapin Kansan ver­kos­sa

06.12.2019 17:25 0
Antti Tölli Tornion itsenäisyyspäiväjuhlassa: Sodan jälkeen meni pitkään tunnustaa veteraanien työ

Antti Tölli Tornion it­se­näi­syys­päi­vä­juh­las­sa: Sodan jälkeen meni pitkään tun­nus­taa ve­te­raa­nien työ

06.12.2019 15:52 0
Vahva kulttuuriosaaminen näkyi 150 vuotta viettävän Kemin itsenäisyyspäiväjuhlassa

Vahva kult­tuu­ri­osaa­mi­nen näkyi 150 vuotta viet­tä­vän Kemin it­se­näi­syys­päi­vä­juh­las­sa

06.12.2019 15:50 0
Inarilaisteko 2019: Kunnan tunnustuspalkinnon sai Janita Rantanen

Ina­ri­lais­te­ko 2019: Kunnan tun­nus­tus­pal­kin­non sai Janita Ran­ta­nen

06.12.2019 14:00 0
Kansanedustaja Markus Mustajärvi jättää Linnan juhlat väliin polvivaivan vuoksi

Kan­san­edus­ta­ja Markus Mus­ta­jär­vi jättää Linnan juhlat väliin pol­vi­vai­van vuoksi

06.12.2019 13:04 0
Linnan juhlissa selostaja Ella Kannisen puku ei saa kahista – itsenäisyyspäivän ohjelma alkaa kello 12.55 ohimarssilla Tampereelta

Linnan juh­lis­sa se­los­ta­ja Ella Kan­ni­sen puku ei saa kahista – it­se­näi­syys­päi­vän ohjelma alkaa kello 12.55 ohi­mars­sil­la Tam­pe­reel­ta

06.12.2019 12:03 0
Päiväkirja: Tuntematon sottajuttu
Kolumni Sammeli Harve

Päi­vä­kir­ja: Tun­te­ma­ton sot­ta­jut­tu

06.12.2019 09:17 0
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Yh­tei­nen kokemus tekee juhlan

06.12.2019 09:00 0
Kalle Sukuvaaralle yksi päivämäärä on kaikista tärkein – se on päivä jolloin hänen jalkansa astuivat kotimaan kamaralle sotavankeuden jälkeen

Kalle Su­ku­vaa­ral­le yksi päi­vä­mää­rä on kai­kis­ta tärkein – se on päivä jolloin hänen jal­kan­sa as­tui­vat ko­ti­maan ka­ma­ral­le so­ta­van­keu­den jälkeen

06.12.2019 07:30 0
Tilaajille
"Ainainen kinastelu ja turha mielensäpahoittaminen hävettävät suomalaisissa" – Onko lottovoitto syntyä Suomeen? Neljä lappilaista nuorta kertovat suomalaisuuden syvimmät merkitykset

"Ai­nai­nen ki­nas­te­lu ja turha mie­len­sä­pa­hoit­ta­mi­nen hä­vet­tä­vät suo­ma­lai­sis­sa" – Onko lot­to­voit­to syntyä Suo­meen? Neljä lap­pi­lais­ta nuorta ker­to­vat suo­ma­lai­suu­den sy­vim­mät mer­ki­tyk­set

06.12.2019 07:00 0
Suomi on onnistunut muussakin kuin sotimisessa
Kolumni Anni Koikkalainen

Suomi on on­nis­tu­nut muus­sa­kin kuin so­ti­mi­ses­sa

06.12.2019 06:30 0
Itsenäisyyspäivän marsseihin varaudutaan satojen poliisien voimin – Keskiviikkona poliisi kielsi uusnatsien mielenosoituksen, torstaina ilmoitettiin toisesta vastaavasta

It­se­näi­syys­päi­vän mars­sei­hin va­rau­du­taan satojen po­lii­sien voimin – Kes­ki­viik­ko­na poliisi kielsi uus­nat­sien mie­le­no­soi­tuk­sen, tors­tai­na il­moi­tet­tiin toi­ses­ta vas­taa­vas­ta

06.12.2019 06:00 0