Itsenäisyyspäivä
Viimeisin tunti
Nuoret skoolasivat Suomelle 15-vuotiaiden itsenäisyyspäivän juhlassa Rovaniemellä

Nuoret skoo­la­si­vat Suo­mel­le 15-vuo­tiai­den it­se­näi­syys­päi­vän juh­las­sa Ro­va­nie­mel­lä

20:04
Viimeisin 4 tuntia
Rouva Jenni Haukio pukeutuu muodistettuun vuoden 2015 pukuun – Fuksianpunainen puku on Shantung-silkkiä

Rouva Jenni Haukio pu­keu­tuu muo­dis­tet­tuun vuoden 2015 pukuun – Fuk­sian­pu­nai­nen puku on Shan­tung-silk­kiä

19:07
Kahden sodan veteraanit juhlivat Linnan kunniavieraina – rovaniemeläiset Aarne Rautiola ja Arvi Räsänen tietävät, miltä kovilla ampuminen tuntuu

Kahden sodan ve­te­raa­nit juh­li­vat Linnan kun­nia­vie­rai­na – ro­va­nie­me­läi­set Aarne Rau­tio­la ja Arvi Räsänen tie­tä­vät, miltä kovilla am­pu­mi­nen tuntuu

18:49
Mielenosoitukset: Poliisi takavarikoi teräaseita, useita otettu kiinni, joukossa pelleksi pukeutunut henkilö – Äärioikeistolaisia mielenosoittajia saapunut ulkomailta

Mie­le­no­soi­tuk­set: Poliisi ta­ka­va­ri­koi te­räa­sei­ta, useita otettu kiinni, jou­kos­sa pel­lek­si pu­keu­tu­nut henkilö – Ää­ri­oi­keis­to­lai­sia mie­len­osoit­ta­jia saa­pu­nut ul­ko­mail­ta

17:47
Kotikatsomo valmiina Linnan juhliin? – Seuraa valtakunnan ykköskekkereitä Lapin Kansan verkossa

Ko­ti­kat­so­mo val­mii­na Linnan juh­liin? – Seuraa val­ta­kun­nan yk­kös­kek­ke­rei­tä Lapin Kansan ver­kos­sa

17:25
Viimeisin 12 tuntia
Antti Tölli Tornion itsenäisyyspäiväjuhlassa: Sodan jälkeen meni pitkään tunnustaa veteraanien työ

Antti Tölli Tornion it­se­näi­syys­päi­vä­juh­las­sa: Sodan jälkeen meni pitkään tun­nus­taa ve­te­raa­nien työ

15:52
Vahva kulttuuriosaaminen näkyi 150 vuotta viettävän Kemin itsenäisyyspäiväjuhlassa

Vahva kult­tuu­ri­osaa­mi­nen näkyi 150 vuotta viet­tä­vän Kemin it­se­näi­syys­päi­vä­juh­las­sa

15:50
Inarilaisteko 2019: Kunnan tunnustuspalkinnon sai Janita Rantanen

Ina­ri­lais­te­ko 2019: Kunnan tun­nus­tus­pal­kin­non sai Janita Ran­ta­nen

14:00
Kansanedustaja Markus Mustajärvi jättää Linnan juhlat väliin polvivaivan vuoksi

Kan­san­edus­ta­ja Markus Mus­ta­jär­vi jättää Linnan juhlat väliin pol­vi­vai­van vuoksi

13:04
Linnan juhlissa selostaja Ella Kannisen puku ei saa kahista – itsenäisyyspäivän ohjelma alkaa kello 12.55 ohimarssilla Tampereelta

Linnan juh­lis­sa se­los­ta­ja Ella Kan­ni­sen puku ei saa kahista – it­se­näi­syys­päi­vän ohjelma alkaa kello 12.55 ohi­mars­sil­la Tam­pe­reel­ta

12:03
Päiväkirja: Tuntematon sottajuttu
Kolumni Sammeli Harve

Päi­vä­kir­ja: Tun­te­ma­ton sot­ta­jut­tu

09:17
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Yh­tei­nen kokemus tekee juhlan

09:00
Viimeisin 24 tuntia
Kalle Sukuvaaralle yksi päivämäärä on kaikista tärkein – se on päivä jolloin hänen jalkansa astuivat kotimaan kamaralle sotavankeuden jälkeen

Kalle Su­ku­vaa­ral­le yksi päi­vä­mää­rä on kai­kis­ta tärkein – se on päivä jolloin hänen jal­kan­sa as­tui­vat ko­ti­maan ka­ma­ral­le so­ta­van­keu­den jälkeen

07:30
Tilaajille
"Ainainen kinastelu ja turha mielensäpahoittaminen hävettävät suomalaisissa" – Onko lottovoitto syntyä Suomeen? Neljä lappilaista nuorta kertovat suomalaisuuden syvimmät merkitykset

"Ai­nai­nen ki­nas­te­lu ja turha mie­len­sä­pa­hoit­ta­mi­nen hä­vet­tä­vät suo­ma­lai­sis­sa" – Onko lot­to­voit­to syntyä Suo­meen? Neljä lap­pi­lais­ta nuorta ker­to­vat suo­ma­lai­suu­den sy­vim­mät mer­ki­tyk­set

07:00
Suomi on onnistunut muussakin kuin sotimisessa
Kolumni Anni Koikkalainen

Suomi on on­nis­tu­nut muus­sa­kin kuin so­ti­mi­ses­sa

06:30
Itsenäisyyspäivän marsseihin varaudutaan satojen poliisien voimin – Keskiviikkona poliisi kielsi uusnatsien mielenosoituksen, torstaina ilmoitettiin toisesta vastaavasta

It­se­näi­syys­päi­vän mars­sei­hin va­rau­du­taan satojen po­lii­sien voimin – Kes­ki­viik­ko­na poliisi kielsi uus­nat­sien mie­le­no­soi­tuk­sen, tors­tai­na il­moi­tet­tiin toi­ses­ta vas­taa­vas­ta

06:00
Viikko ja vanhemmat
Kuuntele Vasan podcast: Suomalaisuus hävettää, koska keskustelu kansalaisuudesta on vedetty äärimmäisyyksiin

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Suo­ma­lai­suus hä­vet­tää, koska kes­kus­te­lu kan­sa­lai­suu­des­ta on vedetty ää­rim­mäi­syyk­siin

05.12.2019 14:43
Isän tarinoista jäi jälki sisimpään – Yrjö Säkkisen työssä koskettavinta on veteraanien tapaaminen

Isän ta­ri­nois­ta jäi jälki si­sim­pään – Yrjö Säk­ki­sen työssä kos­ket­ta­vin­ta on ve­te­raa­nien ta­paa­mi­nen

05.12.2019 12:30
Arktinen design esittäytyy Linnan juhlissa: Heikki Autto juhlii poronnahkapuvussa, Saara-puolison asusteissa lohta ja poroa

Ark­ti­nen design esit­täy­tyy Linnan juh­lis­sa: Heikki Autto juhlii po­ron­nah­ka­pu­vus­sa, Saa­ra-puo­li­son asus­teis­sa lohta ja poroa

04.12.2019 19:23
Tilaajille
Sivistyslautakunta vähät välitti kuntalaisten mielipiteistä: Inarin kunnanhallitus vaihtoi itsenäisyyspäivänä palkittavan inarilaisen

Si­vis­tys­lau­ta­kun­ta vähät välitti kun­ta­lais­ten mie­li­pi­teis­tä: Inarin kun­nan­hal­li­tus vaihtoi it­se­näi­syys­päi­vä­nä pal­kit­ta­van ina­ri­lai­sen

03.12.2019 16:24