Italia
Brescia hävisi Interille kovin luvuin – Joronen päästi pallon maaliin kuusi kertaa

Brescia hävisi In­te­ril­le kovin luvuin – Joronen päästi pallon maaliin kuusi kertaa

02.07.2020 10:00 0
Tilaajille
Perparim Hetemaj'n Benevento varmisti nousunsa Serie A:han hyvissä ajoin

Per­pa­rim He­te­maj'n Be­ne­ven­to var­mis­ti nou­sun­sa Serie A:han hyvissä ajoin

30.06.2020 19:14 0
Tilaajille
Ronaldo hassasi rankkarin mutta Juventus ylsi Italian cupin finaaliin

Ronaldo hassasi rank­ka­rin mutta Ju­ven­tus ylsi Italian cupin fi­naa­liin

13.06.2020 08:11 0
Tilaajille
Italialaiset pääsevät jälleen kahville ja ravintoloihin, moni jäi silti kotiin – "annetaan heille aikaa, tämä on vasta ensimmäinen päivä"

Ita­lia­lai­set pää­se­vät jälleen kah­vil­le ja ra­vin­to­loi­hin, moni jäi silti kotiin – "an­ne­taan heille aikaa, tämä on vasta en­sim­mäi­nen päivä"

18.05.2020 15:54 0
Italian hallitus vihdoin sopuun koronatukipaketista – yrityksille apurahoja ja perheille lastenhoitotukia

Italian hal­li­tus vihdoin sopuun ko­ro­na­tu­ki­pa­ke­tis­ta – yri­tyk­sil­le apu­ra­ho­ja ja per­heil­le las­ten­hoi­to­tu­kia

14.05.2020 23:16 0
Koronatartunnat ovat kääntyneet laskuun useissa Euroopan maissa – Italiassa tuhansia koronakuolemia on jäänyt raportoimatta

Ko­ro­na­tar­tun­nat ovat kään­ty­neet laskuun useissa Eu­roo­pan maissa – Ita­lias­sa tu­han­sia ko­ro­na­kuo­le­mia on jäänyt ra­por­toi­mat­ta

04.05.2020 21:53 0

Italian pää­mi­nis­te­ri ei vielä il­moit­ta­nut Serie A:n jat­ku­mis­päi­vää: Pelit jat­ku­vat kun on tur­val­lis­ta

27.04.2020 09:23 0
Tilaajille

Italian Serie A vah­vis­ti pe­laa­van­sa kau­ten­sa loppuun

21.04.2020 09:54 0
Tilaajille
Italiassa naapurit käräyttävät ulkoilijoita ja kaupassa käynnistä voi tulla sakot – Roomassa luokkaerot näkyvät karanteenissakin

Ita­lias­sa naa­pu­rit kä­räyt­tä­vät ul­koi­li­joi­ta ja kau­pas­sa käyn­nis­tä voi tulla sakot – Roo­mas­sa luok­ka­erot näkyvät ka­ran­tee­nis­sa­kin

18.04.2020 19:00 0
Tilaajille
Italia luottaa koronakriisin keskellä vahvoihin miehiin – epidemia sai sosialistin ja fasistin laittomalle lounaalle saman pöydän ääreen

Italia luottaa ko­ro­na­krii­sin kes­kel­lä vah­voi­hin miehiin – epi­de­mia sai so­sia­lis­tin ja fa­sis­tin lait­to­mal­le lou­naal­le saman pöydän ääreen

06.04.2020 08:01 0

Italia kielsi ur­hei­li­joi­den yh­teis­har­joit­te­lun

02.04.2020 09:48 0
Tilaajille
Italiassa ja Espanjassa herää toivo koronaviruksen talttumisesta – uusien tartuntojen määrä näyttää kääntyvän laskuun

Ita­lias­sa ja Es­pan­jas­sa herää toivo ko­ro­na­vi­ruk­sen talt­tu­mi­ses­ta – uusien tar­tun­to­jen määrä näyttää kään­ty­vän laskuun

30.03.2020 15:14 0
Britanniassa kansaa neuvotaan varautumaan pitkään eristykseen – ehkä kesäkuuhun asti

Bri­tan­nias­sa kansaa neu­vo­taan va­rau­tu­maan pitkään eris­tyk­seen – ehkä ke­sä­kuu­hun asti

29.03.2020 17:38 0
Kuolema saapui Italiaan – koronaviruksen takia suljetuissa kodeissa puhkeavat mielenterveysongelmat näkyvät jo nyt Italiassa

Kuolema saapui Ita­liaan – ko­ro­na­vi­ruk­sen takia sul­je­tuis­sa ko­deis­sa puh­kea­vat mie­len­ter­veys­on­gel­mat näkyvät jo nyt Ita­lias­sa

27.03.2020 14:00 0
Tilaajille
Italian koronatartuntoja todennäköisesti satojatuhansia

Italian ko­ro­na­tar­tun­to­ja to­den­nä­köi­ses­ti sa­to­ja­tu­han­sia

24.03.2020 20:49 0
Italiassa useat lääkärit ovat saaneet koronavirustartunnan – kuolleiden päivittäinen määrä laski maanantaina

Ita­lias­sa useat lää­kä­rit ovat saaneet ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan – kuol­lei­den päi­vit­täi­nen määrä laski maa­nan­tai­na

23.03.2020 21:57 0

Ita­lias­sa lähes 800 ihmistä on kuollut ko­ro­na­vi­ruk­seen ku­lu­neen vuo­ro­kau­den aikana

21.03.2020 19:43 0
"Korona vaikuttaa kaikkeen tekemiseen Tapojärvellä" – kaivosyhtiön reilusta 500 työntekijästä pääosa on Suomessa, mutta osa myös Italiassa ja Ruotsissa

"Korona vai­kut­taa kaik­keen te­ke­mi­seen Ta­po­jär­vel­lä" – kai­vos­yh­tiön rei­lus­ta 500 työn­te­ki­jäs­tä pääosa on Suo­mes­sa, mutta osa myös Ita­lias­sa ja Ruot­sis­sa

21.03.2020 09:30 0
Tilaajille

Ko­ro­na­vi­rus­kuo­le­mat jat­ka­vat kas­vuaan Ita­lias­sa – kuo­le­man­ta­pauk­sia jo yli 4  000

20.03.2020 21:40 0
Italia johtaa nyt surullista koronatilastoa – eniten kuolleita maailman maista

Italia johtaa nyt su­rul­lis­ta ko­ro­na­ti­las­toa – eniten kuol­lei­ta maail­man maista

19.03.2020 22:03 0