Iso-Britannia
Työväenpuolue pysyi suurimpana Walesissa – silti konservatiivit saavuttivat parhaan vaalituloksen yli 30 vuoteen

Työ­väen­puo­lue pysyi suu­rim­pa­na Wa­le­sis­sa – silti kon­ser­va­tii­vit saa­vut­ti­vat parhaan vaa­li­tu­lok­sen yli 30 vuoteen

13.12.2019 13:46
EU:n ulkoraja uhkaa rakentua keskelle Jonesborough'ta – Irlantien vielä näkymättömällä rajalla asukkaat pelkäävät brexitin jakavan heidän kotinsa kahtia

EU:n ul­ko­ra­ja uhkaa ra­ken­tua kes­kel­le Jo­nes­bo­rough'ta – Ir­lan­tien vielä nä­ky­mät­tö­mäl­lä rajalla asuk­kaat pel­kää­vät bre­xi­tin jakavan heidän kotinsa kahtia

11.12.2019 06:30
Ainakin kaksi ihmistä on kuollut puukotuksissa London Bridgen alueella – Lontoon pormestari kiittää kaupunkilaisia sankaruudesta

Ainakin kaksi ihmistä on kuollut puu­ko­tuk­sis­sa London Bridgen alueel­la – Lontoon por­mes­ta­ri kiittää kau­pun­ki­lai­sia san­ka­ruu­des­ta

29.11.2019 17:15
Anna Kuusela haaveili muutosta Lontooseen ja haki 40 työpaikkaa ennen kuin tärppäsi – jakaa nyt vinkkinsä ulkomailla asumiseen ja työskentelyyn

Anna Kuusela haa­vei­li muu­tos­ta Lon­too­seen ja haki 40 työ­paik­kaa ennen kuin tärp­pä­si – jakaa nyt vink­kin­sä ul­ko­mail­la asu­mi­seen ja työs­ken­te­lyyn

06.11.2019 06:00
Skotlannin pääministeri aikoo ehdottaa vielä ennen joulua uutta kansanäänestystä itsenäistymisestä

Skot­lan­nin pää­mi­nis­te­ri aikoo eh­dot­taa vielä ennen joulua uutta kan­san­ää­nes­tys­tä it­se­näis­ty­mi­ses­tä

01.11.2019 14:17
Britannian kuorma-autosurma: Poliisi yrittää jäljittää rikollisjärjestöjä, jotka aiheuttivat 39 kiinalaisen kuoleman

Bri­tan­nian kuor­ma-au­to­sur­ma: Poliisi yrittää jäl­jit­tää ri­kol­lis­jär­jes­tö­jä, jotka ai­heut­ti­vat 39 kii­na­lai­sen kuo­le­man

24.10.2019 14:10
Saattohoito toimii vapaaehtoisten varassa – Britanniassa järjestöt paikkaavat aukkoja palveluissa

Saat­to­hoi­to toimii va­paa­eh­tois­ten varassa – Bri­tan­nias­sa jär­jes­töt paik­kaa­vat aukkoja pal­ve­luis­sa

24.10.2019 10:47
Parlamentti ei äänestänyt uudelleen brexit-sopimuksesta – seuraavaksi käydään läpi lakeja

Par­la­ment­ti ei ää­nes­tä­nyt uu­del­leen bre­xit-so­pi­muk­ses­ta – seu­raa­vak­si käydään läpi lakeja

22.10.2019 07:45
Mitä tapahtuu seuraavaksi brexit-rintamalla?

Mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si bre­xit-rin­ta­mal­la?

21.10.2019 14:58
Britannia hakee EU:lta jälleen jatkoaikaa erolleen, uusi kansanäänestys olisi täysin perusteltu ratkaisu
Pääkirjoitus

Bri­tan­nia hakee EU:lta jälleen jat­ko­ai­kaa erol­leen, uusi kan­san­ää­nes­tys olisi täysin pe­rus­tel­tu rat­kai­su

21.10.2019 06:00
Tutkija uskoo, että brexit-sopimus menee läpi ensi viikolla, ellei uusi aloite kaada sitä kokonaan – "EU:n jatkoaika kannustaisi hyväksymään sopimuksen"

Tutkija uskoo, että bre­xit-so­pi­mus menee läpi ensi vii­kol­la, ellei uusi aloite kaada sitä ko­ko­naan – "EU:n jat­ko­ai­ka kan­nus­tai­si hy­väk­sy­mään so­pi­muk­sen"

20.10.2019 15:13
Britannian superlauantaista tulikin jälleen päivä, joka pitkittää EU-eroa – mielenosoittaja: "Suututtaa, kun meitä ei kuunnella"

Bri­tan­nian su­per­lauan­tais­ta tulikin jälleen päivä, joka pit­kit­tää EU-eroa – mie­le­no­soit­ta­ja: "Suu­tut­taa, kun meitä ei kuun­nel­la"

20.10.2019 10:30
Britannia pyysi EU:lta lykkäystä brexitille kirjeellä, jota Boris Johnson ei allekirjoittanut – Lähetti toisen kirjeen, jolla perui ensimmäisen

Bri­tan­nia pyysi EU:lta lyk­käys­tä bre­xi­til­le kir­jeel­lä, jota Boris Johnson ei al­le­kir­joit­ta­nut – Lähetti toisen kir­jeen, jolla perui en­sim­mäi­sen

20.10.2019 09:54
Lykkääntyykö äänestys brexit-sopimuksesta? – Brittiparlamentti äänestää muutosehdotuksesta, joka tarkoittaisi jälleen uutta aikalisää

Lyk­kään­tyy­kö ää­nes­tys bre­xit-so­pi­muk­ses­ta? – Brit­ti­par­la­ment­ti ää­nes­tää muu­to­seh­do­tuk­ses­ta, joka tar­koit­tai­si jälleen uutta ai­ka­li­sää

19.10.2019 12:32
Brexitin kohtalo ratkeaa tänään brittiparlamentissa – Luvassa tiukka äänestys EU-erosopimuksesta

Bre­xi­tin kohtalo ratkeaa tänään brit­ti­par­la­men­tis­sa – Luvassa tiukka ää­nes­tys EU-ero­so­pi­muk­ses­ta

19.10.2019 11:27
Miten Johnsonin brexit-sopimus eroaa Mayn kolmasti hylätystä asiakirjasta?

Miten John­so­nin bre­xit-so­pi­mus eroaa Mayn kol­mas­ti hy­lä­tys­tä asia­kir­jas­ta?

18.10.2019 14:25
Britannia ja EU jatkavat viime hetken neuvotteluja brexitistä ennen loppuviikon EU-huippukokousta

Bri­tan­nia ja EU jat­ka­vat viime hetken neu­vot­te­lu­ja bre­xi­tis­tä ennen lop­pu­vii­kon EU-huip­pu­ko­kous­ta

16.10.2019 09:36
Hyökkäys ostoskeskukseen hiljensi Manchesterin – viisi ihmistä loukkaantui puukotuksissa Manchesterin keskustassa

Hyök­käys os­tos­kes­kuk­seen hil­jen­si Man­ches­te­rin – viisi ihmistä louk­kaan­tui puu­ko­tuk­sis­sa Man­ches­te­rin kes­kus­tas­sa

11.10.2019 21:09
Viisi ihmistä loukkaantunut puukotuksessa ostoskeskuksessa Manchesterissa

Viisi ihmistä louk­kaan­tu­nut puu­ko­tuk­ses­sa os­tos­kes­kuk­ses­sa Man­ches­te­ris­sa

11.10.2019 16:13
Johnsonia uhkaa uusi ministerikapina – brittilehden tietojen mukaan kohti sopimuksetonta brexitiä eteneminen johtaisi viiden eroon hallituksesta

John­so­nia uhkaa uusi mi­nis­te­ri­ka­pi­na – brit­ti­leh­den tie­to­jen mukaan kohti so­pi­muk­se­ton­ta bre­xi­tiä ete­ne­mi­nen joh­tai­si viiden eroon hal­li­tuk­ses­ta

10.10.2019 14:44