Iso-Britannia
Tutkijaryhmä: Kasvosuojukset tulisi ottaa välittömästi laajaan käyttöön koronaviruksen ehkäisemiseksi

Tut­ki­ja­ryh­mä: Kas­vo­suo­juk­set tulisi ottaa vä­lit­tö­mäs­ti laajaan käyt­töön ko­ro­na­vi­ruk­sen eh­käi­se­mi­sek­si

10.06.2020 11:59 1
Britanniassa osa kouluista avautui – monet pelkäävät rajoitusten liian aikaista höllentämistä

Bri­tan­nias­sa osa kou­luis­ta avautui – monet pel­kää­vät ra­joi­tus­ten liian ai­kais­ta höl­len­tä­mis­tä

01.06.2020 14:47 0
Kaupat ja kampaamot avaavat ovensa kahdeksan viikkoa kestäneen ulkonaliikkumiskiellon jälkeen Ranskassa

Kaupat ja kam­paa­mot avaavat ovensa kah­dek­san viikkoa kes­tä­neen ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­lon jälkeen Rans­kas­sa

11.05.2020 10:15 0

Venäjä ylitti 200  000 ko­ro­na­tar­tun­nan ra­ja­pyy­kin ja on mat­kal­la Eu­roo­pan tau­ti­kes­kit­ty­mäk­si

10.05.2020 16:51 0
Lukijalta Mielipide Anne-Marie Trevelyan

Lu­ki­jal­ta: Pan­de­mia rat­kais­taan glo­baa­lis­ti

07.05.2020 08:11 0
Tilaajille
Britannian pääministeri Boris Johnson sai poikalapsen yhdessä kihlattunsa kanssa

Bri­tan­nian pää­mi­nis­te­ri Boris Johnson sai poi­ka­lap­sen yhdessä kih­lat­tun­sa kanssa

29.04.2020 14:11 0
Jotkut perusterveet lapset kuolleet Britanniassa harvinaiseen tulehdussyndroomaan

Jotkut pe­rus­ter­veet lapset kuol­leet Bri­tan­nias­sa har­vi­nai­seen tu­leh­dus­synd­roo­maan

28.04.2020 12:38 0
Boris Johnsonin löperö toiminta pahensi Britannian koronakriisiä, syyttää Sunday Times

Boris John­so­nin löperö toi­min­ta pahensi Bri­tan­nian ko­ro­nak­rii­siä, syyttää Sunday Times

19.04.2020 10:47 0
Osa Euroopan maista purkaa jo koronarajoituksia – Britanniassa voi olla tuhansia viruksen uhreja arvioitua enemmän

Osa Eu­roo­pan maista purkaa jo ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia – Bri­tan­nias­sa voi olla tu­han­sia vi­ruk­sen uhreja ar­vioi­tua enemmän

14.04.2020 20:23 0
Britannian pääministeri Boris Johnson pääsi pois sairaalasta

Bri­tan­nian pää­mi­nis­te­ri Boris Johnson pääsi pois sai­raa­las­ta

12.04.2020 16:29 0
Koronavirukseen kuolleiden määrä ylitti Britanniassa jälleen 900 rajan

Ko­ro­na­vi­ruk­seen kuol­lei­den määrä ylitti Bri­tan­nias­sa jälleen 900 rajan

11.04.2020 18:43 0
Boris Johnson on tehohoidossa ja saa happihoitoa koronaviruksen takia – ulkoministeri Dominic Raab siirtyi Britannian johtoon

Boris Johnson on te­ho­hoi­dos­sa ja saa hap­pi­hoi­toa ko­ro­na­vi­ruk­sen takia – ul­ko­mi­nis­te­ri Dominic Raab siirtyi Bri­tan­nian johtoon

07.04.2020 16:16 0
13-vuotias poika kuoli koronavirukseen Britanniassa – kuolleiden määrä on noussut maassa voimakkaasti viime päivinä

13-vuo­tias poika kuoli ko­ro­na­vi­ruk­seen Bri­tan­nias­sa – kuol­lei­den määrä on noussut maassa voi­mak­kaas­ti viime päivinä

01.04.2020 10:35 0
Johtava asiantuntija: Britannialta voi kestää puoli vuotta palata takaisin "normaaliin"

Johtava asian­tun­ti­ja: Bri­tan­nial­ta voi kestää puoli vuotta palata ta­kai­sin "nor­maa­liin"

30.03.2020 11:40 0

Bri­tan­nias­sa voi olla jo jopa 55  000 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

17.03.2020 17:25 0
Britannia harkitsee koronataistelussa kokoontumiskieltoa yli 70-vuotiaille, Tsekki vaatii Italiaa kieltämään lähdöt maasta

Bri­tan­nia har­kit­see ko­ro­na­tais­te­lus­sa ko­koon­tu­mis­kiel­toa yli 70-vuo­tiail­le, Tsekki vaatii Italiaa kiel­tä­mään lähdöt maasta

08.03.2020 11:50 0
Jos WTO:n säännöt vievät Britannian menestykseen, miksi kukaan haluaisi neuvotella kauppasopimuksia? – Britannian ja EU:n neuvottelut voivat jäädä lyhyiksi

Jos WTO:n säännöt vievät Bri­tan­nian me­nes­tyk­seen, miksi kukaan ha­luai­si neu­vo­tel­la kaup­pa­so­pi­muk­sia? – Bri­tan­nian ja EU:n neu­vot­te­lut voivat jäädä ly­hyik­si

02.03.2020 07:50 0
Britannian toiveet ristiriidassa EU:n kanssa – uhkasi neuvottelun lopettamisella jo ennen neuvotteluiden alkamista

Bri­tan­nian toiveet ris­ti­rii­das­sa EU:n kanssa – uhkasi neu­vot­te­lun lo­pet­ta­mi­sel­la jo ennen neu­vot­te­lui­den al­ka­mis­ta

27.02.2020 20:25 0
Näin EU:n ja Britannian neuvottelut brexitin jälkeisestä suhteesta etenevät – unioni haluaa päästä jatkossakin saarivaltion kalavesille

Näin EU:n ja Bri­tan­nian neu­vot­te­lut bre­xi­tin jäl­kei­ses­tä suh­tees­ta ete­ne­vät – unioni haluaa päästä jat­kos­sa­kin saa­ri­val­tion ka­la­ve­sil­le

27.02.2020 07:00 0
Pääkirjoitus: Iso-Britannian EU-erossa on edelleen paljon kysymyksiä, joihin ei löydy vastauksia
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Iso-Bri­tan­nian EU-eros­sa on edel­leen paljon ky­sy­myk­siä, joihin ei löydy vas­tauk­sia

30.01.2020 08:12 0
Tilaajille