Iran
Tällaista on iranilaisten pakotearki: ihmiset yrittävät keksiä selviytymiskeinoja ja jatkaa modernia elämää – bensiinin hinnan korotusaikeet toivat väkivallan kaduille

Täl­lais­ta on ira­ni­lais­ten pa­ko­tear­ki: ihmiset yrit­tä­vät keksiä sel­viy­ty­mis­kei­no­ja ja jatkaa mo­der­nia elämää – ben­sii­nin hinnan ko­ro­tus­ai­keet toivat vä­ki­val­lan ka­duil­le

30.11.2019 08:00
Tilaajille
Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian välejä lämmittää yhteinen vihollinen Iran – Suhde on lujittunut Trumpin kauden aikana

Yh­dys­val­to­jen ja Sau­di-Ara­bian välejä läm­mit­tää yh­tei­nen vi­hol­li­nen Iran – Suhde on lu­jit­tu­nut Trumpin kauden aikana

28.10.2019 17:23
Trump astelee Nixonin, Reaganin ja Bushin jalanjäljissä – Kurdeilla on pitkä historia Yhdysvaltojen pelinappulana Lähi-Idässä

Trump astelee Ni­xo­nin, Rea­ga­nin ja Bushin ja­lan­jäl­jis­sä – Kur­deil­la on pitkä his­to­ria Yh­dys­val­to­jen pe­li­nap­pu­la­na Lä­hi-Idäs­sä

08.10.2019 11:06
Britannian lipun alla kulkeva tankkeri on Iranin mukaan "vapaa lähtemään" – yhä epäselvää, onko alusta vapautettu

Bri­tan­nian lipun alla kulkeva tank­ke­ri on Iranin mukaan "vapaa läh­te­mään" – yhä epä­sel­vää, onko alusta va­pau­tet­tu

23.09.2019 14:36
Persianlahdella lientymistä: Iran lupaa YK:lle rauhansuunnitelmaa, kaapattu tankkeri määrä vapauttaa, huthikapinalliset puhuvat iskujen lopettamisesta

Per­sian­lah­del­la lien­ty­mis­tä: Iran lupaa YK:lle rau­han­suun­ni­tel­maa, kaa­pat­tu tank­ke­ri määrä va­paut­taa, hut­hi­ka­pi­nal­li­set puhuvat iskujen lo­pet­ta­mi­ses­ta

22.09.2019 21:46
Iran aikeissa vapauttaa kaappaamansa tankkerin lähitunteina, sanoo laivan ruotsalainen omistaja SVT:lle – Alus ollut kaapattuna yli kaksi kuukautta

Iran ai­keis­sa va­paut­taa kaap­paa­man­sa tank­ke­rin lä­hi­tun­tei­na, sanoo laivan ruot­sa­lai­nen omis­ta­ja SVT:lle – Alus ollut kaa­pat­tu­na yli kaksi kuu­kaut­ta

22.09.2019 17:05
Yhdysvallat aikoo lähettää lisää joukkoja Persianlahdelle Saudi-Arabiassa tapahtuneiden iskujen vuoksi

Yh­dys­val­lat aikoo lä­het­tää lisää jouk­ko­ja Per­sian­lah­del­le Sau­di-Ara­bias­sa ta­pah­tu­nei­den iskujen vuoksi

21.09.2019 10:00
Saudi-Arabia haluaa viedä öljynsä maailman merille – kuningaskunta edistää salaista aiettaan Jemenin sisällissodan varjolla

Sau­di-Ara­bia haluaa viedä öljynsä maail­man merille – ku­nin­gas­kun­ta edistää sa­lais­ta aiet­taan Jemenin si­säl­lis­so­dan var­jol­la

19.09.2019 22:26
Trumpin hallinto pohtii miten rankaista Irania lauantaisen Saudi-Arabian öljylaitoksiin tehdyn iskun jälkeen

Trumpin hal­lin­to pohtii miten ran­kais­ta Irania lauan­tai­sen Sau­di-Ara­bian öl­jy­lai­tok­siin tehdyn iskun jälkeen

18.09.2019 09:03
Presidentti Trump haluaa välttää sodan, mutta uskoo Iranin olevan Saudi-Arabian öljyhyökkäysten takana

Pre­si­dent­ti Trump haluaa välttää sodan, mutta uskoo Iranin olevan Sau­di-Ara­bian öl­jy­hyök­käys­ten takana

17.09.2019 08:21
Iran kiisti olevansa Saudi-Arabian öljynjalostamoihin tehtyjen iskujen takana

Iran kiisti ole­van­sa Sau­di-Ara­bian öl­jyn­ja­los­ta­moi­hin teh­ty­jen iskujen takana

16.09.2019 14:36