Inarijärvi
Korona vei Inarin kalastajilta markkinat – kunta vapauttaa heidät kalahallimaksuista

Korona vei Inarin ka­las­ta­jil­ta mark­ki­nat – kunta va­paut­taa heidät ka­la­hal­li­mak­suis­ta

18.05.2020 19:31 0
Poronhoitoa keväällä 2020 Inarijärvellä

Po­ron­hoi­toa ke­vääl­lä 2020 Ina­ri­jär­vel­lä

30.04.2020 16:38 0
Miljonääri Lesosen 15 miljoonan euron luksuskorpihotelli olisi tervetullut Inariin

Mil­jo­nää­ri Lesosen 15 mil­joo­nan euron luk­sus­kor­pi­ho­tel­li olisi ter­ve­tul­lut Inariin

23.04.2020 21:14 0
Kauppalehti: Miljonääri Veikko Lesonen suunnittelee 15 miljoonan luksushotellia Inarijärvelle – hotellin lisäksi rantaan rakennetaan pieni kylpylä

Kaup­pa­leh­ti: Mil­jo­nää­ri Veikko Lesonen suun­nit­te­lee 15 mil­joo­nan luk­sus­ho­tel­lia Ina­ri­jär­vel­le – ho­tel­lin lisäksi rantaan ra­ken­ne­taan pieni kylpylä

23.04.2020 08:44 0
Metsähallitus aloittaa kelkkaurien viitoituksen purkamisen Inarissa

Met­sä­hal­li­tus aloit­taa kelk­ka­urien vii­toi­tuk­sen pur­ka­mi­sen Ina­ris­sa

20.04.2020 11:48 0
Mätimunasta tulee taimen Inarijärveen ellei se jää puroon tammukaksi

Mä­ti­mu­nas­ta tulee taimen Ina­ri­jär­veen ellei se jää puroon tam­mu­kak­si

12.04.2020 19:35 0
Tilaajille
Inarin rauduille on luvassa viileää kasvuvettä maan syvyyksistä

Inarin rau­duil­le on luvassa viileää kas­vu­vet­tä maan sy­vyyk­sis­tä

08.04.2020 07:00 0
Liinat kiinni, Metsähallitus veti Nanguniemen kaavaehdotuksen vielä pois Inarin sivuilta

Liinat kiinni, Met­sä­hal­li­tus veti Nan­gu­nie­men kaa­va­eh­do­tuk­sen vielä pois Inarin si­vuil­ta

26.03.2020 14:03 0
Mahatautinen ilkimys särki erämaan rauhan autiotuvalla – jätti aikamoisen sotkun

Ma­ha­tau­ti­nen ilkimys särki erämaan rauhan au­tio­tu­val­la – jätti ai­ka­moi­sen sotkun

09.03.2020 18:23 0
Inarijärveen tulee kuoppa kevään tulvavesien varalta, Venäjä juoksuttaa Paatsjoen voimalaitosten kautta

Ina­ri­jär­veen tulee kuoppa kevään tul­va­ve­sien va­ral­ta, Venäjä juok­sut­taa Paats­joen voi­ma­lai­tos­ten kautta

04.03.2020 18:26 0
Tilaajille
Inari jalostaa kestävää matkailua Inarijärvelle ja toimintamallia yrityksille – "Odotan, että tässä käsitellään rehellisesti näitä matkailun haittoja"

Inari ja­los­taa kes­tä­vää mat­kai­lua Ina­ri­jär­vel­le ja toi­min­ta­mal­lia yri­tyk­sil­le – "O­do­tan, että tässä kä­si­tel­lään re­hel­li­ses­ti näitä mat­kai­lun hait­to­ja"

05.02.2020 17:30 0
Uusi lomakylä suunnitteilla Nellimin kylälle Inarijärven rantaan

Uusi lo­ma­ky­lä suun­nit­teil­la Nel­li­min kylälle Ina­ri­jär­ven rantaan

21.01.2020 12:41 0
Kelkkaurien taakotusta

Kelk­ka­urien taa­ko­tus­ta

10.01.2020 15:42 0
Inarin Kirakkakönkään kalakantojen ennallistaminen sai vauhtia: voimalaitoksen purkamisen suunnitteluun eduskunnalta 100 000 euroa

Inarin Ki­rak­ka­kön­kään ka­la­kan­to­jen en­nal­lis­ta­mi­nen sai vauh­tia: voi­ma­lai­tok­sen pur­ka­mi­sen suun­nit­te­luun edus­kun­nal­ta 100 000 euroa

18.12.2019 12:34 0
Etuajassa tullut talvi houkuttaa Lapissa myös kelkkailijoita aloittelemaan kautta

Etu­ajas­sa tullut talvi hou­kut­taa Lapissa myös kelk­kai­li­joi­ta aloit­te­le­maan kautta

13.12.2019 12:03 0
Inarijärven jäälohkareista syntyy omituisten otusten puisto vanhan kyläkoulun pihalle

Ina­ri­jär­ven jää­loh­ka­reis­ta syntyy omi­tuis­ten otusten puisto vanhan ky­lä­kou­lun pihalle

07.12.2019 18:54 0
Inarijärven risteilyihin ei enää sisälly rantautuminen Ukonsaarelle – päätös syntyi, kun keskustelu Ukonsaaren käytöstä alkoi

Ina­ri­jär­ven ris­tei­lyi­hin ei enää sisälly ran­tau­tu­mi­nen Ukon­saa­rel­le – päätös syntyi, kun kes­kus­te­lu Ukon­saa­ren käy­tös­tä alkoi

01.11.2019 09:02 0
Kunta haluaa jalostaa Inarijärven aarteita kestävästi

Kunta haluaa ja­los­taa Ina­ri­jär­ven aar­tei­ta kes­tä­väs­ti

22.10.2019 16:54 0
CNN listasi Euroopan kauneimmat paikat – listan kärjessä Inarijärvi: "Ympärivuotinen paratiisi"

CNN listasi Eu­roo­pan kau­neim­mat paikat – listan kär­jes­sä Ina­ri­jär­vi: "Ym­pä­ri­vuo­ti­nen pa­ra­tii­si"

06.10.2019 10:51 0
Kuka kätki hopea-aarteen Inarijärven rannalle? Kysymys piinasi Seppo Saraspäätä 16 vuotta, kunnes hän ratkaisi sen

Kuka kätki ho­pea-aar­teen Ina­ri­jär­ven ran­nal­le? Kysymys piinasi Seppo Sa­ras­pää­tä 16 vuotta, kunnes hän rat­kai­si sen

14.09.2019 07:30 0
Tilaajille