Inari
Viimeisin tunti
Uusi talvinen ilmiö houkuttelee kävijöitä Lappiin – latukahviloiden pihat täyttyvät nykyään jo läskipyöristä

Uusi tal­vi­nen ilmiö hou­kut­te­lee kä­vi­jöi­tä Lappiin – la­tu­kah­vi­loi­den pihat täyt­ty­vät nykyään jo läs­ki­pyö­ris­tä

19:57
Viikko
Inari, Utsjoki ja Enontekiö liittyivät mukaan Sodankylän ja Muonion ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueeseen

Inari, Utsjoki ja Enon­te­kiö liit­tyi­vät mukaan So­dan­ky­län ja Muonion ym­pä­ris­tön­suo­je­lun yh­teis­toi­min­ta-aluee­seen

16.01.2020 15:51
Inarista johtaa 350 kilometrin mittainen oppimisen väylä Lapin yliopistoon

Ina­ris­ta johtaa 350 ki­lo­met­rin mit­tai­nen op­pi­mi­sen väylä Lapin yli­opis­toon

13.01.2020 08:35
Purkaako vai entistääkö? Kas siinä Inarin pulma eduskunnan joululahjarahojen kanssa

Pur­kaa­ko vai en­tis­tää­kö? Kas siinä Inarin pulma edus­kun­nan jou­lu­lah­ja­ra­ho­jen kanssa

11.01.2020 09:00
Inarin surun ja surman vuosi 1920 jätti jälkeensä autioita taloja ja toista sataa orpolasta

Inarin surun ja surman vuosi 1920 jätti jäl­keen­sä au­tioi­ta taloja ja toista sataa or­po­las­ta

11.01.2020 07:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Luonto kurittaa tänä talvena Ylä-Lapissa kelkkaurien merkitsijöitä

Luonto ku­rit­taa tänä talvena Ylä-La­pis­sa kelk­ka­urien mer­kit­si­jöi­tä

10.01.2020 17:56
Inarin yhteismetsä odottaa vastausta ympäristöministeriltä: Kiisteltyjä metsiä on tarjottu suojeltaviksi, mutta myönteistä vastausta ei kuulu

Inarin yh­teis­met­sä odottaa vas­taus­ta ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ril­tä: Kiis­tel­ty­jä metsiä on tar­jot­tu suo­jel­ta­vik­si, mutta myön­teis­tä vas­taus­ta ei kuulu

10.01.2020 16:13
Espanjantauti verotti raskaasti Inaria

Es­pan­jan­tau­ti verotti ras­kaas­ti Inaria

10.01.2020 15:15
Inarilainen yrittäjä Teuvo Katajamaa on kuollut

Ina­ri­lai­nen yrit­tä­jä Teuvo Ka­ta­ja­maa on kuollut

10.01.2020 12:36
Sähköautojen valmistaja Tesla rakentaa superpikalatureita Pohjoiskalotille

Säh­kö­au­to­jen val­mis­ta­ja Tesla ra­ken­taa su­per­pi­ka­la­tu­rei­ta Poh­jois­ka­lo­til­le

07.01.2020 18:41
Sata ihmistä evakuoitiin seisahtaneesta tuolihissistä Saariselällä – osa pelastuneista kylmissään mutta kukaan ei loukkaantunut

Sata ihmistä eva­kuoi­tiin sei­sah­ta­nees­ta tuo­li­his­sis­tä Saa­ri­se­läl­lä – osa pe­las­tu­neis­ta kyl­mis­sään mutta kukaan ei louk­kaan­tu­nut

03.01.2020 16:17
Lemmenjoen huopataituri matkaa töineen Thaimaan Phukettiin, tuli kutsu yhteisnäyttelyyn

Lem­men­joen huo­pa­tai­tu­ri matkaa töineen Thai­maan Phu­ket­tiin, tuli kutsu yh­teis­näyt­te­lyyn

31.12.2019 11:57
Matkailijoilla savunmakuinen maanantai-ilta Inarissa – Bussin perässä kärysi, mökissä tulisteltiin pelti kiinni

Mat­kai­li­joil­la sa­vun­ma­kui­nen maa­nan­tai-il­ta Ina­ris­sa – Bussin perässä kärysi, mökissä tu­lis­tel­tiin pelti kiinni

30.12.2019 20:58
Näin Lapissa siirryttiin 2000-luvulle: Shamaanit ennustivat Ounasvaaralla, Torniossa laulettiin toivon laulua ja moni kuuli ensimmäistä kertaa Vladimir Putinista – katso kuvia eri puolilta Lappia

Näin Lapissa siir­ryt­tiin 2000-lu­vul­le: Sha­maa­nit en­nus­ti­vat Ou­nas­vaa­ral­la, Tor­nios­sa lau­let­tiin toivon laulua ja moni kuuli en­sim­mäis­tä kertaa Vla­di­mir Pu­ti­nis­ta – katso kuvia eri puo­lil­ta Lappia

30.12.2019 18:30
Rukoushuoneessa näkyi loimotusta – "liekit" paljastuivat lumikoneen valoiksi Inarissa

Ru­kous­huo­nees­sa näkyi loi­mo­tus­ta – "lie­kit" pal­jas­tui­vat lu­mi­ko­neen va­loik­si Ina­ris­sa

30.12.2019 17:00
Talvimatkailun ansioista Inari voinut pitää kaksi kauppaa: Uuden K-marketin työmaalla harja on jo noussut, avajaiset keväällä

Tal­vi­mat­kai­lun an­siois­ta Inari voinut pitää kaksi kaup­paa: Uuden K-mar­ke­tin työ­maal­la harja on jo nous­sut, ava­jai­set ke­vääl­lä

27.12.2019 12:11
Koko Inari nousee vuodenvaihteessa 20 senttiä korkeammalle

Koko Inari nousee vuo­den­vaih­tees­sa 20 senttiä kor­keam­mal­le

25.12.2019 17:38
Tilaajille
Pohjois-Lapin kirkollisvero pysyy samana, seurakuntayhtymän vuoden 2020 budjetti rakentuu 1,75 prosentin varaan

Poh­jois-La­pin kir­kol­lis­ve­ro pysyy samana, seu­ra­kun­ta­yh­ty­män vuoden 2020 bud­jet­ti ra­ken­tuu 1,75 pro­sen­tin varaan

20.12.2019 20:19
Inarin Siida laajenee lähes 20 miljoonalla – Väljät uudet tilat ja perusnäyttelyt avataan huhtikuun alussa 2022

Inarin Siida laa­je­nee lähes 20 mil­joo­nal­la – Väljät uudet tilat ja pe­rus­näyt­te­lyt avataan huh­ti­kuun alussa 2022

19.12.2019 19:06
Tilaajille
Siidan näyttelyt 22 vuoden ikäisiä

Siidan näyt­te­lyt 22 vuoden ikäisiä

19.12.2019 18:34