Inari
Viimeisin 4 tuntia
Arvioimislautakunta: Saamelaisalueella eri säännöt, korvauksia ei tarvitse maksaa – Sorakukkola Oy vaatii paliskunnalta yli 100 000 euroa, yhtiön mukaan poron papanat pilasivat betonin

Ar­vioi­mis­lau­ta­kun­ta: Saa­me­lais­alueel­la eri sään­nöt, kor­vauk­sia ei tar­vit­se maksaa – So­ra­kuk­ko­la Oy vaatii pa­lis­kun­nal­ta yli 100 000 euroa, yhtiön mukaan poron papanat pi­la­si­vat betonin

18:30 4
Tilaajille
Viikko
Porot sotkivat "pohjoisen mahtavimman hiekkarannan" Ivalossa ulosteilla ja karvatupsuilla

Porot sot­ki­vat "poh­joi­sen mah­ta­vim­man hiek­ka­ran­nan" Iva­los­sa ulos­teil­la ja kar­va­tup­suil­la

08.07.2020 11:24 5
Tilaajille
Yle: Poronpapanat pilasivat betonin Inarissa – Yhtiö vaatii paliskunnalta yli 100 000 euron korvausta

Yle: Po­ron­pa­pa­nat pi­la­si­vat betonin Ina­ris­sa – Yhtiö vaatii pa­lis­kun­nal­ta yli 100 000 euron kor­vaus­ta

08.07.2020 08:51 9
Maahan jää ainakin 1 000 kiloa kultaa, Lemmenjoen kaivajilta valtiolle 50 miljoonan lasku

Maahan jää ainakin 1 000 kiloa kultaa, Lem­men­joen kai­va­jil­ta val­tiol­le 50 mil­joo­nan lasku

03.07.2020 17:00 10
Tilaajille
Kultaa 50 miljoonalla

Kultaa 50 mil­joo­nal­la

03.07.2020 10:55 0
Kuukausi
Inarijärven kalaistutukset hyvässä vauhdissa – vuoden 2020 aikana on suunniteltu istutettavaksi noin 170 000 taimenen, 57 000 nieriän ja 314 000 pohjasiianpoikasta

Ina­ri­jär­ven ka­la­is­tu­tuk­set hyvässä vauh­dis­sa – vuoden 2020 aikana on suun­ni­tel­tu is­tu­tet­ta­vak­si noin 170 000 tai­me­nen, 57 000 nieriän ja 314 000 poh­ja­siian­poi­kas­ta

25.06.2020 09:47 0
Tilaajille
Kaupasta ostoksia maksamatta vienyt pariskunta kaahasi poliisia pakoon Inarissa

Kau­pas­ta os­tok­sia mak­sa­mat­ta vienyt pa­ris­kun­ta kaahasi po­lii­sia pakoon Ina­ris­sa

23.06.2020 20:05 0
Inarijärven Ukonsaarelle rakennetut portaat ja laiturit puretaan – syynä saamelaisten kulttuuriperinnön kunnioittaminen

Ina­ri­jär­ven Ukon­saa­rel­le ra­ken­ne­tut portaat ja lai­tu­rit pu­re­taan – syynä saa­me­lais­ten kult­tuu­ri­pe­rin­nön kun­nioit­ta­mi­nen

18.06.2020 13:31 0
Kaivinkone paljasti ihmisen luita – Siidan rakennustyömaalla on löydetty ainakin kolmen ihmisen jäänteitä

Kai­vin­ko­ne pal­jas­ti ihmisen luita – Siidan ra­ken­nus­työ­maal­la on löy­det­ty ainakin kolmen ihmisen jään­tei­tä

17.06.2020 17:23 0
Tilaajille
Korkein hallinto-oikeus: Päätös Inarijärven kaavoituksesta on osittain lainvastainen

Korkein hal­lin­to-oi­keus: Päätös Ina­ri­jär­ven kaa­voi­tuk­ses­ta on osit­tain lain­vas­tai­nen

15.06.2020 14:16 0
Tilaajille
Ivaloon nousee 25 miljoonan euron koulukeskus – rakentaminen tehdään elinkaarihankkeena, valmista pitäisi olla kahden vuoden kuluttua

Ivaloon nousee 25 mil­joo­nan euron kou­lu­kes­kus – ra­ken­ta­mi­nen tehdään elin­kaa­ri­hank­kee­na, val­mis­ta pitäisi olla kahden vuoden ku­lut­tua

11.06.2020 14:26 0
Tilaajille
Vanhemmat
Ivalossa uudesta kerrostaloasunnosta voi joutua maksamaan jopa 3500 euroa neliöltä

Iva­los­sa uudesta ker­ros­ta­lo­asun­nos­ta voi joutua mak­sa­maan jopa 3500 euroa ne­liöl­tä

07.06.2020 19:30 0
Tilaajille
Ulkoilijan jalka juuttui liejuun Inarin Suopunkitiellä – pelastuslaitos saapui irrotusavuksi

Ul­koi­li­jan jalka juuttui liejuun Inarin Suo­pun­ki­tiel­lä – pe­las­tus­lai­tos saapui ir­ro­tus­avuk­si

05.06.2020 10:12
Tilaajille
Tulvan kehittymistä Tornionjoella seurataan tiiviisti, huippua odotetaan ensi viikolle – pelastuslaitos luopui tulvatilanteen yleisjohtovastuusta

Tulvan ke­hit­ty­mis­tä Tor­nion­joel­la seu­ra­taan tii­viis­ti, huippua odo­te­taan ensi vii­kol­le – pe­las­tus­lai­tos luopui tul­va­ti­lan­teen yleis­joh­to­vas­tuus­ta

04.06.2020 19:40 0
Tilaajille
Inarin Jäniskosken riippusillalle käyttökielto voimakkaan tulvan takia

Inarin Jä­nis­kos­ken riip­pu­sil­lal­le käyt­tö­kiel­to voi­mak­kaan tulvan takia

04.06.2020 13:43 0
Ivalo tulvii nyt kovasti – Ilkka Ollila kuljettaa 1940-luvulla rakennetulla veneellä väkeä Näverniemeen, josta tuli saari

Ivalo tulvii nyt kovasti – Ilkka Ollila kul­jet­taa 1940-lu­vul­la ra­ken­ne­tul­la ve­neel­lä väkeä Nä­ver­nie­meen, josta tuli saari

03.06.2020 13:37 0

Kaksi louk­kaan­tui lie­väs­ti ulos­ajos­sa Inarin Pal­ki­so­jal­la, poliisi epäilee törkeää rat­ti­juo­pu­mus­ta

01.06.2020 07:36 0
Tilaajille
Saariselän laskettelurinteet avataan maanantaina – Asiakasmäärää rajoitetaan myymällä lippuja enintään 300 kappaletta päivässä

Saa­ri­se­län las­ket­te­lu­rin­teet avataan maa­nan­tai­na – Asia­kas­mää­rää ra­joi­te­taan myy­mäl­lä lippuja enin­tään 300 kap­pa­let­ta päi­väs­sä

31.05.2020 15:45 0
Tilaajille
Kesärinteet avataan Saariselällä

Ke­sä­rin­teet avataan Saa­ri­se­läl­lä

31.05.2020 14:13 0
Tulvanäytelmää tänään Ivalojoella

Tul­va­näy­tel­mää tänään Iva­lo­joel­la

30.05.2020 12:55 0