Inari
Viikko
Siida sai tukea kahden miljoonan euron yhteiseen hankkeeseen Norjan ja Ruotsin saamelaismuseoiden kanssa

Siida sai tukea kahden mil­joo­nan euron yh­tei­seen hank­kee­seen Norjan ja Ruotsin saa­me­lais­mu­seoi­den kanssa

31.03.2020 19:02

Asioin­ti­lii­ken­ne­vuo­rot ajetaan nor­maa­lis­ti Ina­ris­sa

31.03.2020 09:54
Palokuntaa pidetään karanteenissa Kittilässä – Pelkona on, että korona- ja tulvahuiput iskevät samaan aikaan

Pa­lo­kun­taa pi­de­tään ka­ran­tee­nis­sa Kit­ti­läs­sä – Pelkona on, että korona- ja tul­va­hui­put iskevät samaan aikaan

30.03.2020 17:21
Säkkitreenit 2016 Ivalossa

Säk­ki­tree­nit 2016 Iva­los­sa

30.03.2020 16:52
Lumi-Lapin alueella löytyy vielä tekemistä – korona-aikana kelkkailu on kohta ainoita virusvarmoja tapoja ulkoilla

Lu­mi-La­pin alueel­la löytyy vielä te­ke­mis­tä – ko­ro­na-ai­ka­na kelk­kai­lu on kohta ainoita vi­rus­var­mo­ja tapoja ul­koil­la

27.03.2020 19:00
Tilaajille
Liinat kiinni, Metsähallitus veti Nanguniemen kaavaehdotuksen vielä pois Inarin sivuilta

Liinat kiinni, Met­sä­hal­li­tus veti Nan­gu­nie­men kaa­va­eh­do­tuk­sen vielä pois Inarin si­vuil­ta

26.03.2020 14:03
Inarissa avattiin uusi K-Market

Ina­ris­sa avat­tiin uusi K-Mar­ket

26.03.2020 12:12
Nanguniemen kaava Inarissa on laskettu  35 miljoonan euron investoinnin mukaan – Jasper Pääkkönen ja sijoitusyhtiö suunnittelevat alueelle lomakeskusta

Nan­gu­nie­men kaava Ina­ris­sa on las­ket­tu 35 mil­joo­nan euron in­ves­toin­nin mukaan – Jasper Pääk­kö­nen ja si­joi­tus­yh­tiö suun­nit­te­le­vat alueel­le lo­ma­kes­kus­ta

26.03.2020 11:46
Kuukausi ja vanhemmat
Inarin kulttuuritoimi etsii paikallisia esiintyjiä lauantai-liveihin – tarkoituksena tukea taiteen ja kulttuurin toimijoita haastavassa koronatilanteessa

Inarin kult­tuu­ri­toi­mi etsii pai­kal­li­sia esiin­ty­jiä lauan­tai-li­vei­hin – tar­koi­tuk­se­na tukea taiteen ja kult­tuu­rin toi­mi­joi­ta haas­ta­vas­sa ko­ro­na­ti­lan­tees­sa

25.03.2020 20:05
Saariselällä lasketeltiin kuin viimeistä päivää, kun rinnetoiminta pysähtyi kuin seinään – "Ikävästi kävi, kun loma oli varattu jo neljä kuukautta sitten"

Saa­ri­se­läl­lä las­ke­tel­tiin kuin vii­meis­tä päivää, kun rin­ne­toi­min­ta py­säh­tyi kuin seinään – "I­kä­väs­ti kävi, kun loma oli varattu jo neljä kuu­kaut­ta sitten"

23.03.2020 16:57
Viimeisen kerran ylös ja alas

Vii­mei­sen kerran ylös ja alas

23.03.2020 16:51
Lomailijoita edelleen paljon Lapin tunturikeskuksissa, kysyimme tunnelmia Inarin Saariselällä

Lo­mai­li­joi­ta edel­leen paljon Lapin tun­tu­ri­kes­kuk­sis­sa, ky­syim­me tun­nel­mia Inarin Saa­ri­se­läl­lä

19.03.2020 18:09
Tilaajille
Vaikka korona jarruttaa, renkaat kulkevat Lappiin testiradoille Kiinastakin

Vaikka korona jar­rut­taa, renkaat kul­ke­vat Lappiin tes­ti­ra­doil­le Kii­nas­ta­kin

18.03.2020 22:01
"Sikspäkin takia ei kannata ottaa kahden viikon karanteenia" – Norjan poliisi valvoo rajalla, suomalaiselta kyläkauppiaalta katosi 90 prosenttia asiakkaista

"Siks­pä­kin takia ei kannata ottaa kahden viikon ka­ran­tee­nia" – Norjan poliisi valvoo ra­jal­la, suo­ma­lai­sel­ta ky­lä­kaup­piaal­ta katosi 90 pro­sent­tia asiak­kais­ta

17.03.2020 19:30
Japanilaiset turistit rahdattiin Norjasta rajan yli Kilpisjärvelle

Ja­pa­ni­lai­set tu­ris­tit rah­dat­tiin Nor­jas­ta rajan yli Kil­pis­jär­vel­le

13.03.2020 15:51
SAKK lukitsi ovensa Inarissa, etäopetus on onneksi tuttu juttu

SAKK lukitsi ovensa Ina­ris­sa, etä­ope­tus on onneksi tuttu juttu

13.03.2020 15:48
Inarin seurakunta tarvitsee kanttorin, virka hakuun

Inarin seu­ra­kun­ta tar­vit­see kant­to­rin, virka hakuun

13.03.2020 10:18
Inari ja Saariselkä aikovat vastaiskua, korona nurin mainoskampanjalla

Inari ja Saa­ri­sel­kä aikovat vas­tais­kua, korona nurin mai­nos­kam­pan­jal­la

12.03.2020 15:38
"On tärkeää, että Lappi pysyy ihmisten mielissä" – Lapin matkailun markkinointi jatkuu koronasta huolimatta

"On tär­keää, että Lappi pysyy ih­mis­ten mie­lis­sä" – Lapin mat­kai­lun mark­ki­noin­ti jatkuu ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta

12.03.2020 13:41
Korona kiusaa Lapin matkailua

Korona kiusaa Lapin mat­kai­lua

12.03.2020 12:22