Ilmastonmuutos
Kuukausi
Ilmastopannukakku ei oikein maistu - jälleen kerran vaikutuksista kärsitään eniten siellä, missä ihmiset ovat muutenkin kaikkein heikko-osaisimpia
Kolumni Suvi Pirinen

Il­mas­to­pan­nu­kak­ku ei oikein maistu - jälleen kerran vai­ku­tuk­sis­ta kär­si­tään eniten siellä, missä ihmiset ovat muu­ten­kin kaik­kein heik­ko-osai­sim­pia

22.01.2020 10:29
Pääkirjoitus: Hiilineutraaliutta on helppo luvata, mutta vaikeampi toteuttaa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Hii­li­neut­raa­liut­ta on helppo luvata, mutta vai­keam­pi to­teut­taa

17.01.2020 04:30
Rakentava toivo syntyy päämäärän valitsemisesta ja mahdollisuudesta päästä siihen – Onko ilmastotoivo ensin ansaittava?
Kolumni Matti Posio

Ra­ken­ta­va toivo syntyy pää­mää­rän va­lit­se­mi­ses­ta ja mah­dol­li­suu­des­ta päästä siihen – Onko il­mas­to­toi­vo ensin an­sait­ta­va?

12.01.2020 08:00
Pääkirjoitus: Kansa ei epäile enää ilmastonmuutosta, mutta kylläkin päättäjien kykyä ratkaista ongelma
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Kansa ei epäile enää il­mas­ton­muu­tos­ta, mutta kyl­lä­kin päät­tä­jien kykyä rat­kais­ta ongelma

08.01.2020 06:00
Kun emme halua olla antamatta kaukomatkoja ja omistamisen ihanuutta, niin mitä oikeastaan annamme?
Kolumni Jami Jokinen

Kun emme halua olla an­ta­mat­ta kau­ko­mat­ko­ja ja omis­ta­mi­sen iha­nuut­ta, niin mitä oi­keas­taan an­nam­me?

04.01.2020 09:00
Kuuntele Vasan podcast: Ainaista loppuunpalamista, ilmastonmuutos ja köyhtynyt etelä – Uusi vuosikymmen vaatii vanhoihin ongelmiin ratkaisuja

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Ai­nais­ta lop­puun­pa­la­mis­ta, il­mas­ton­muu­tos ja köyh­ty­nyt etelä – Uusi vuo­si­kym­men vaatii van­hoi­hin on­gel­miin rat­kai­su­ja

03.01.2020 10:58
Miksi suomalaisessa ilmastokeskustelussa sauhutaan vain autoista? – Asumisen päästöt ovat selvästi suurempia

Miksi suo­ma­lai­ses­sa il­mas­to­kes­kus­te­lus­sa sau­hu­taan vain au­tois­ta? – Asu­mi­sen päästöt ovat sel­väs­ti suu­rem­pia

29.12.2019 06:30
Lennän ja syön lihaa – mutta kartan pikamuotia
Kolumni Maria Paldanius

Lennän ja syön lihaa – mutta kartan pi­ka­muo­tia

27.12.2019 10:04
Vanhemmat
Mielipide Eelis Pulkkinen

Lu­ki­jal­ta: Iin ihmeet ja unionin unelmat

23.12.2019 05:47
Pääkirjoitus: Greenpeacen väite Suomen metsäpolitiikan epäonnistumisesta on epäonnistunut
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Green­pea­cen väite Suomen met­sä­po­li­tii­kan epä­on­nis­tu­mi­ses­ta on epä­on­nis­tu­nut

18.12.2019 06:00
Lukijalta: Ydinvoimaa vai ei?
Mielipide Jarmo Taavettila

Lu­ki­jal­ta: Ydin­voi­maa vai ei?

13.12.2019 06:00
Lukijalta: Ajetaan vetyautoilla
Mielipide Kari Rantala

Lu­ki­jal­ta: Ajetaan ve­ty­au­toil­la

12.12.2019 06:00

Lu­ki­jal­ta: Kes­ki-Eu­roop­pa savuaa

09.12.2019 11:42
Ilmaston lämpeneminen syö lumia: Lapissa alkutalven lumipeite ohenee jatkuvasti, maakunnan eteisessä talven tulo on jo selvästi viivästynyt –Onko 50 vuoden päästä jouluna enää lunta?

Il­mas­ton läm­pe­ne­mi­nen syö lumia: Lapissa al­ku­tal­ven lu­mi­pei­te ohenee jat­ku­vas­ti, maa­kun­nan etei­ses­sä talven tulo on jo sel­väs­ti vii­väs­ty­nyt –Onko 50 vuoden päästä jouluna enää lunta?

05.12.2019 19:16
Tilaajille
"Raha ei ole ongelma, hyvien hankkeiden puute on" – Komission varapuheenjohtaja kaipaa autoteollisuuden asennemuutosta muuallekin

"Raha ei ole on­gel­ma, hyvien hank­kei­den puute on" – Ko­mis­sion va­ra­pu­heen­joh­ta­ja kaipaa au­to­teol­li­suu­den asen­ne­muu­tos­ta muual­le­kin

04.12.2019 07:30
Lukijalta: Turha murehtia lasi-igluista – Määrän voisi tuplata tai triplata
Mielipide Pentti Ruuhonen

Lu­ki­jal­ta: Turha mu­reh­tia la­si-ig­luis­ta – Määrän voisi tuplata tai trip­la­ta

02.12.2019 06:10
Pääkirjoitus: Lapin matkailun suurin uhka ei ole työvoimapula
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Lapin mat­kai­lun suurin uhka ei ole työ­voi­ma­pu­la

02.12.2019 06:00
Lukijalta: Lapsilla oikeus lumileikkeihin
Mielipide Laura Tarvainen

Lu­ki­jal­ta: Lap­sil­la oikeus lu­mi­leik­kei­hin

26.11.2019 08:59
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Lu­kiois­sa il­mas­ton­muu­tos?

25.11.2019 13:25
Lukijalta: Ei ammuta itseämme jalkaan
Mielipide Kari Rantala

Lu­ki­jal­ta: Ei ammuta it­seäm­me jalkaan

25.11.2019 09:54