Ilmastonmuutos
Kuukausi
Lukijalta: Resilienttiä Rovaniemeä rakentamaan
Mielipide Sanna Konola

Lu­ki­jal­ta: Re­si­lient­tiä Ro­va­nie­meä ra­ken­ta­maan

23.03.2020 06:00
Lukijalta: Palkkatyön eetos joutuu väistymään
Mielipide Timo Kuusiola

Lu­ki­jal­ta: Palk­ka­työn eetos joutuu väis­ty­mään

13.03.2020 05:30
Mielipide Erkki Raudaskoski

Lu­ki­jal­ta: Elä niin että jäl­ki­pol­vet­kin saavat elää

11.03.2020 07:22
Yritykset innostuivat hallituksen ilmastorahastosta – ehdotuksia tulvii Vakelle, vaikka hakuaika ei ole edes alkanut

Yri­tyk­set in­nos­tui­vat hal­li­tuk­sen il­mas­to­ra­has­tos­ta – eh­do­tuk­sia tulvii Va­kel­le, vaikka ha­ku­ai­ka ei ole edes alkanut

10.03.2020 07:00
Kolumni: Älä enää kysy, lisääx notskiin vähä puit? – Taloja lämmitetty puulla iät ja ajat, mutta nyt alkaa olla syyllinen olo
Kolumni Pekka Mauno

Ko­lum­ni: Älä enää kysy, lisääx nots­kiin vähä puit? – Taloja läm­mi­tet­ty puulla iät ja ajat, mutta nyt alkaa olla syyl­li­nen olo

06.03.2020 06:00
Lukijalta: Kohut tulevat ja menevät nopeammin
Mielipide Pasi Lehmuspelto

Lu­ki­jal­ta: Kohut tulevat ja menevät no­peam­min

05.03.2020 07:46
Lukijalta: Luopumisen tuskaa turvetuotannossa
Mielipide Anssi Eloranta

Lu­ki­jal­ta: Luo­pu­mi­sen tuskaa tur­ve­tuo­tan­nos­sa

05.03.2020 07:40
Vanhemmat
Lappilaiset hiiliosingolle? – Vihreät väläyttää harvaan asutuille alueille hyvitystä bensan hinnan noususta

Lap­pi­lai­set hii­lio­sin­gol­le? – Vihreät vä­läyt­tää harvaan asu­tuil­le alueil­le hy­vi­tys­tä bensan hinnan nou­sus­ta

01.03.2020 20:29
Työryhmän on tarkoitus pohtia nyt maaliskuussa, miten Suomi kohtelee jatkossa energiaturvetta – Helsinki voisi näyttää ensin hiilen kanssa esimerkkiä

Työ­ryh­män on tar­koi­tus pohtia nyt maa­lis­kuus­sa, miten Suomi koh­te­lee jat­kos­sa ener­gia­tur­vet­ta – Hel­sin­ki voisi näyttää ensin hiilen kanssa esi­merk­kiä

01.03.2020 15:30
Pohjoisessa ajellaan maan vanhimmilla autoilla, päästöt silti marginaaliset Etelä-Suomeen verrattuna – "Niin kauan ajan tuolla kuin se käy ja kulkee", sanoo muoniolainen miljoonakiituristaan

Poh­joi­ses­sa ajel­laan maan van­him­mil­la au­toil­la, päästöt silti mar­gi­naa­li­set Ete­lä-Suo­meen ver­rat­tu­na – "Niin kauan ajan tuolla kuin se käy ja kul­kee", sanoo muo­nio­lai­nen mil­joo­na­kii­tu­ris­taan

01.03.2020 11:38
Mielipide Jaakko Ojaniemi

Lu­ki­jal­ta: Lisää vih­rei­tä val­hei­ta

26.02.2020 06:06
Pääkirjoitus: Liikennepäästöjä on leikattava, muttei lappilaisten kustannuksella
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Lii­ken­ne­pääs­tö­jä on lei­kat­ta­va, muttei lap­pi­lais­ten kus­tan­nuk­sel­la

26.02.2020 06:00
Mielipide Timo Partanen

Lu­ki­jal­ta: Il­mas­to­muu­tos mie­ti­tyt­tää

19.02.2020 19:00
Mielipide Pentti Haverinen

Lu­ki­jal­ta: Li­kaa­mi­sel­le loppu

19.02.2020 16:00
Arvostelu: Sinisen planeetan perilliset

Ar­vos­te­lu: Sinisen pla­nee­tan pe­ril­li­set

19.02.2020 14:18
Alkaisiko hyväksi ihmiseksi
Kolumni Outi Torvinen

Al­kai­si­ko hyväksi ih­mi­sek­si

18.02.2020 06:30
Pääkirjoitus: Ilmasto-ongelmaa ei ratkaista hakkuita, vaan päästöjä vähentämällä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Il­mas­to-on­gel­maa ei rat­kais­ta hak­kui­ta, vaan pääs­tö­jä vä­hen­tä­mäl­lä

16.02.2020 15:40
Peltosirkut ovat kadonneet – tutkija Sirke Piirainen muutti Lappiin ja selvittää, miksi niistä tuli äärimmäisen uhanalaisia

Pel­to­sir­kut ovat ka­don­neet – tutkija Sirke Pii­rai­nen muutti Lappiin ja sel­vit­tää, miksi niistä tuli ää­rim­mäi­sen uhan­alai­sia

07.02.2020 18:00
Mielipide Ari Hyvönen

Lu­ki­jal­ta: Il­mas­toon raha, van­huk­siin ei

07.02.2020 13:00
Lukijalta: Ovatko Pekkarisen sähköautot humpuukia?
Mielipide Jaakko Ojaniemi

Lu­ki­jal­ta: Ovatko Pek­ka­ri­sen säh­kö­au­tot hum­puu­kia?

05.02.2020 19:51