Ilmastonmuutos
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta: Ajetaan vetyautoilla
Mielipide Kari Rantala

Lu­ki­jal­ta: Ajetaan ve­ty­au­toil­la

06:00
Kuukausi

Lu­ki­jal­ta: Kes­ki-Eu­roop­pa savuaa

09.12.2019 11:42
Ilmaston lämpeneminen syö lumia: Lapissa alkutalven lumipeite ohenee jatkuvasti, maakunnan eteisessä talven tulo on jo selvästi viivästynyt –Onko 50 vuoden päästä jouluna enää lunta?

Il­mas­ton läm­pe­ne­mi­nen syö lumia: Lapissa al­ku­tal­ven lu­mi­pei­te ohenee jat­ku­vas­ti, maa­kun­nan etei­ses­sä talven tulo on jo sel­väs­ti vii­väs­ty­nyt –Onko 50 vuoden päästä jouluna enää lunta?

05.12.2019 19:16
Tilaajille
"Raha ei ole ongelma, hyvien hankkeiden puute on" – Komission varapuheenjohtaja kaipaa autoteollisuuden asennemuutosta muuallekin

"Raha ei ole on­gel­ma, hyvien hank­kei­den puute on" – Ko­mis­sion va­ra­pu­heen­joh­ta­ja kaipaa au­to­teol­li­suu­den asen­ne­muu­tos­ta muual­le­kin

04.12.2019 07:30
Lukijalta: Turha murehtia lasi-igluista – Määrän voisi tuplata tai triplata
Mielipide Pentti Ruuhonen

Lu­ki­jal­ta: Turha mu­reh­tia la­si-ig­luis­ta – Määrän voisi tuplata tai trip­la­ta

02.12.2019 06:10
Pääkirjoitus: Lapin matkailun suurin uhka ei ole työvoimapula
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Lapin mat­kai­lun suurin uhka ei ole työ­voi­ma­pu­la

02.12.2019 06:00
Lukijalta: Lapsilla oikeus lumileikkeihin
Mielipide Laura Tarvainen

Lu­ki­jal­ta: Lap­sil­la oikeus lu­mi­leik­kei­hin

26.11.2019 08:59
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Lu­kiois­sa il­mas­ton­muu­tos?

25.11.2019 13:25
Lukijalta: Ei ammuta itseämme jalkaan
Mielipide Kari Rantala

Lu­ki­jal­ta: Ei ammuta it­seäm­me jalkaan

25.11.2019 09:54
Mielipide Mimmi Jakola

Lu­ki­jal­ta: Il­mas­ton­muu­tos uhkaa lapsen oi­keuk­sia

22.11.2019 10:30
Lukijalta: Hiilineutraali Suomi 2035 vai 2050?
Mielipide Pekka Tuomivaara

Lu­ki­jal­ta: Hii­li­neut­raa­li Suomi 2035 vai 2050?

21.11.2019 05:00
Näillä kymmenellä tavalla ilmastokriisi uhkaa tänään syntyvän lapsen terveyttä – kansainväliseltä tutkijaryhmältä hyytävä raportti

Näillä kym­me­nel­lä tavalla il­mas­to­krii­si uhkaa tänään syn­ty­vän lapsen ter­veyt­tä – kan­sain­vä­li­sel­tä tut­ki­ja­ryh­mäl­tä hyytävä ra­port­ti

14.11.2019 06:00
Tilaajille
Mielipide Nelli Karhukorpi

Kou­lu­lai­sel­ta: Mat­kai­lu avartaa

14.11.2019 05:00
Ilmastoaktivisti Greta Thunberg takaisin kohti Eurooppaa – saa kyydin australialaisten maailmanmatkaajien katamaraanilla

Il­mas­to­ak­ti­vis­ti Greta Thun­berg ta­kai­sin kohti Eu­roop­paa – saa kyydin aust­ra­lia­lais­ten maail­man­mat­kaa­jien ka­ta­ma­raa­nil­la

13.11.2019 15:50
Vanhemmat
Mielipide Pentti Ruuhonen

Lu­ki­jal­ta: Turve on noi­ta­vai­non uhri

11.11.2019 08:11
Mielipide Saana Pigg

Kou­lu­lai­sil­ta: Turhaa il­mas­to­hös­sö­tys­tä

06.11.2019 08:13
Mielipide Oula Jumisko

Lu­ki­jal­ta: Kelk­kail­laan jär­ke­väs­ti

02.11.2019 15:39
Tutkimus: Merten pinnannousu uhkaa kolme kertaa suurempaa ihmisjoukkoa kuin aiemmin on arvioitu

Tut­ki­mus: Merten pin­nan­nou­su uhkaa kolme kertaa suu­rem­paa ih­mis­jouk­koa kuin aiemmin on ar­vioi­tu

30.10.2019 13:51
Avohakkuiden kieltäminen on ajankohtaista vasta riittävien tutkimusten jälkeen
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Avo­hak­kui­den kiel­tä­mi­nen on ajan­koh­tais­ta vasta riit­tä­vien tut­ki­mus­ten jälkeen

25.10.2019 05:00
Mielipide Timo Partanen

Lu­ki­jal­ta: Il­mas­to­te­ko­ja ja tekoja

24.10.2019 05:30