ilmastonmuutos
Kuukausi
Viikon vieras: Koti, jonka säilymisestä vastaamme itse
Kolumni Tiitu Sulkko

Viikon vieras: Koti, jonka säi­ly­mi­ses­tä vas­taam­me itse

20.05.2020 12:16 0
Kemi hävisi European Green Leaf -kaupunkikisassa Lappeenrannalle

Kemi hävisi Eu­ro­pean Green Leaf -kau­pun­ki­ki­sas­sa Lap­peen­ran­nal­le

13.05.2020 20:19 0
Neste suunnittelee uusiutuvien polttoaineiden jätti-investointia Suomeen

Neste suun­nit­te­lee uu­siu­tu­vien polt­to­ai­nei­den jät­ti-in­ves­toin­tia Suomeen

13.05.2020 19:34 0
Kolumni: Liplattelua – jäät lähtivät, mutta milloin ne jäävät tulematta?
Kolumni Risto Ukkonen

Ko­lum­ni: Lip­lat­te­lua – jäät läh­ti­vät, mutta milloin ne jäävät tu­le­mat­ta?

13.05.2020 16:26 0
Vanhemmat

Il­mas­ton­muu­tos­voi­ma jakoi rahaa nuorten il­mas­to­teoil­le – tor­nio­lai­nen Eino Haase to­teut­taa ra­dio­do­ku­ment­ti­sar­jan

21.04.2020 14:51 0
Katosi kuin napajää Saharaan
Kolumni Henripekka Kallio

Katosi kuin napajää Sa­ha­raan

18.04.2020 07:00 0
Sodankylässä rikottiin paikan kaikkien aikojen lumiennätys, Kittilässä satanut silti vielä enemmän – lisää lunta tupruttaa miltei koko viikon

So­dan­ky­läs­sä ri­kot­tiin paikan kaik­kien aikojen lu­mien­nä­tys, Kit­ti­läs­sä satanut silti vielä enemmän – lisää lunta tup­rut­taa miltei koko viikon

13.04.2020 12:57 0
Pelastetaan talvet: ilmastolakko näkyy perjantaina myös Rovaniemellä

Pe­las­te­taan talvet: il­mas­to­lak­ko näkyy per­jan­tai­na myös Ro­va­nie­mel­lä

10.03.2020 15:35 0
Kolumni: Talvi, minä rakastan sinua enkä voi elää ilman kylmyyttäsi
Kolumni Juhani Henriksson

Ko­lum­ni: Talvi, minä ra­kas­tan sinua enkä voi elää ilman kyl­myyt­tä­si

04.03.2020 08:00 0
Pelastavatko mummon neulomat villasukat varpaat, jos vahtii pakkasessa kolme tuntia, etteivät jääkarhut hyökkää kollegoiden kimppuun? -Rovaniemeltä kotoisin oleva jäätutkija Ilkka Matero tietää vastauksen

Pe­las­ta­vat­ko mummon neu­lo­mat vil­la­su­kat var­paat, jos vahtii pak­ka­ses­sa kolme tuntia, ett­ei­vät jää­kar­hut hyökkää kol­le­goi­den kimp­puun? -Ro­va­nie­mel­tä ko­toi­sin oleva jää­tut­ki­ja Ilkka Matero tietää vas­tauk­sen

29.02.2020 08:00 0
Tilaajille
Linnut näyttävät, miten ihmiselle käy – Suomen linnusto on muuttunut dramaattisesti muutamassa vuosikymmenessä

Linnut näyt­tä­vät, miten ih­mi­sel­le käy – Suomen lin­nus­to on muut­tu­nut dra­maat­ti­ses­ti muu­ta­mas­sa vuo­si­kym­me­nes­sä

28.02.2020 10:00 0
Tilaajille
Läpi talven jatkuneet vesikelit ovat tehneet Lapin teistä reikäjuustoa, koska päällysteitä ei ole uusittu ajoissa

Läpi talven jat­ku­neet ve­si­ke­lit ovat tehneet Lapin teistä rei­kä­juus­toa, koska pääl­lys­tei­tä ei ole uusittu ajoissa

28.02.2020 06:00 0
Tilaajille
Marin Merkelille: EU-budjetin kehittämisrahoilla maatalous ilmastokestäväksi, 2030 päästötavoite 55 prosenttiin

Marin Mer­ke­lil­le: EU-bud­je­tin ke­hit­tä­mis­ra­hoil­la maa­ta­lous il­mas­to­kes­tä­väk­si, 2030 pääs­tö­ta­voi­te 55 pro­sent­tiin

19.02.2020 16:04 0
Yhteiskäyttöautot kiinnostavat taloyhtiöissä – Lapissa käytäntöä kokeillaan Rovaniemen kymppikorttelissa

Yh­teis­käyt­tö­au­tot kiin­nos­ta­vat ta­lo­yh­tiöis­sä – Lapissa käy­tän­töä ko­keil­laan Ro­va­nie­men kymp­pi­kort­te­lis­sa

16.02.2020 19:43 0
Pääkirjoitus: Puu näyttää korvaavan voimaloissa turpeen riippumatta siitä, mitä hallitus lopulta päättää
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Puu näyttää kor­vaa­van voi­ma­lois­sa turpeen riip­pu­mat­ta siitä, mitä hal­li­tus lopulta päättää

15.02.2020 11:14 0
Hiilinielukeskustelun poliittisuus ärsyttää Metsähallituksen johtajaa – "Jos Suomessa ei hakata, hakataan siellä, missä metsätalous ei ole vastuullista"

Hii­li­nie­lu­kes­kus­te­lun po­liit­ti­suus är­syt­tää Met­sä­hal­li­tuk­sen joh­ta­jaa – "Jos Suo­mes­sa ei hakata, ha­ka­taan siellä, missä met­sä­ta­lous ei ole vas­tuul­lis­ta"

12.02.2020 19:25 0
Ilmastonmuutos mullistaa poronhoitoa, kun tunturit pajukoituvat ja jäät ohenevat – lue kooste saamelaisten havainnoista

Il­mas­ton­muu­tos mul­lis­taa po­ron­hoi­toa, kun tun­tu­rit pa­ju­koi­tu­vat ja jäät ohe­ne­vat – lue kooste saa­me­lais­ten ha­vain­nois­ta

12.02.2020 08:55 0
Ulkoministeri Pekka Haavisto Inarissa: "Ilmastonmuutoksen torjunnan tulisi yhdistää kaikkia"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to Ina­ris­sa: "Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nan tulisi yh­dis­tää kaik­kia"

11.02.2020 20:14 0
Värriöllä tutkitaan maailman puhtainta ilmaa – SMEAR I -mittausaseman lukemia seurataan verkossa ympäri maapalloa

Vär­riöl­lä tut­ki­taan maail­man puh­tain­ta ilmaa – SMEAR I -mit­taus­ase­man lukemia seu­ra­taan ver­kos­sa ympäri maa­pal­loa

11.02.2020 18:09 0
Eduskunnasta: Kohti tervettä luontosuhdetta
Kolumni Mikko Kärnä (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Kohti ter­vet­tä luon­to­suh­det­ta

11.02.2020 15:14 0