ilmastonmuutos
Viikko
Mielipide Veeti Röyttä

Kou­lu­lai­sil­ta: Mat­kus­ta­mi­nen avartaa maail­maa

22.10.2019 06:00
Rajakiiri valmistautuu tuulimittauksilla sadan miljoonan euron tuulipuiston rakentamiseen Simoon

Ra­ja­kii­ri val­mis­tau­tuu tuu­li­mit­tauk­sil­la sadan mil­joo­nan euron tuu­li­puis­ton ra­ken­ta­mi­seen Simoon

21.10.2019 11:51
Avohakkuukielto liian ehdoton, väittää Metsäteollisuus – kansalaisaloite menossa eduskuntaan tiistaina

Avo­hak­kuu­kiel­to liian eh­do­ton, väittää Met­sä­teol­li­suus – kan­sa­lais­aloi­te menossa edus­kun­taan tiis­tai­na

21.10.2019 08:16
Näkökulma: Liha on saanut liian suuren roolin ilmastotaistelussa – mustavalkoinen päätös nostatti mustavalkoisen keskustelun

Nä­kö­kul­ma: Liha on saanut liian suuren roolin il­mas­to­tais­te­lus­sa – mus­ta­val­koi­nen päätös nos­tat­ti mus­ta­val­koi­sen kes­kus­te­lun

18.10.2019 07:00
Mielipide Tuula Luiro

Lu­ki­jal­ta: Häpeä ihminen

17.10.2019 06:00
Sodankylän lumitutkimus auttaa ennustamaan ilmastonmuutosta - Neljä vuotta kestävän tutkimuksen tavoitteena on parantaa satelliittihavainnoilla saatua tietoa lumesta

So­dan­ky­län lu­mi­tut­ki­mus auttaa en­nus­ta­maan il­mas­ton­muu­tos­ta - Neljä vuotta kes­tä­vän tut­ki­muk­sen ta­voit­tee­na on pa­ran­taa sa­tel­liit­ti­ha­vain­noil­la saatua tietoa lumesta

16.10.2019 18:13
Kuukausi ja vanhemmat
Amerikkalaissivusto tyrmää rovaniemeläisyrittäjän aikeet viedä matkailijoita Pohjoisnavalle: "Vuoden huonoimman idean palkinnon saa lämmitetyt lasi-iglut Pohjoisnavalla"

Ame­rik­ka­lais­si­vus­to tyrmää ro­va­nie­me­läis­yrit­tä­jän aikeet viedä mat­kai­li­joi­ta Poh­jois­na­val­le: "Vuoden huo­noim­man idean pal­kin­non saa läm­mi­te­tyt la­si-ig­lut Poh­jois­na­val­la"

15.10.2019 12:24
Oulun yliopiston väitöskirja: matkailukeskusten kasvu ja lisääntyvä lentoliikenne Pohjois-Suomessa ristiriidassa ilmastonmuutoksen torjumisen kanssa

Oulun yli­opis­ton väi­tös­kir­ja: mat­kai­lu­kes­kus­ten kasvu ja li­sään­ty­vä len­to­lii­ken­ne Poh­jois-Suo­mes­sa ris­ti­rii­das­sa il­mas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mi­sen kanssa

10.10.2019 10:29
Jospa vanha valta murenee – Puoluekenttä näyttää olevan murroksessa
Kolumni Pekka Rytkönen

Jospa vanha valta murenee – Puo­lue­kent­tä näyttää olevan mur­rok­ses­sa

10.10.2019 06:00
Puheenvuoro: Puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa, ja osuus kasvaa nopeasti – siksi niillä on ilmastonmuutoksen hidastamisessa keskeinen rooli

Pu­heen­vuo­ro: Puolet maail­man väes­tös­tä asuu kau­pun­geis­sa, ja osuus kasvaa no­peas­ti – siksi niillä on il­mas­ton­muu­tok­sen hi­das­ta­mi­ses­sa kes­kei­nen rooli

08.10.2019 09:34
Yksilövalinnat eivät pelasta maailmaa, mutta ne valmistavat lapset ja nuoret tulevaan
Kolumni Jami Jokinen

Yk­si­lö­va­lin­nat eivät pelasta maail­maa, mutta ne val­mis­ta­vat lapset ja nuoret tu­le­vaan

05.10.2019 09:53
Mielipide Jyrki Saarenpää

Il­mas­ton­muu­tos­ko Ihmisen ai­heut­ta­maa?

03.10.2019 12:07
Ilmastokeskustelu peittää muut aiheet alleen
Mielipide Akseli Erkkilä

Il­mas­to­kes­kus­te­lu peittää muut aiheet alleen

01.10.2019 06:00
Antti Rinteen suostuttelukiertue alkoi Tshekistä – tavoitteena sopu EU:n hiilineutraaliustavoitteesta joulukuuhun mennessä

Antti Rinteen suos­tut­te­lu­kier­tue alkoi Tshe­kis­tä – ta­voit­tee­na sopu EU:n hii­li­neut­raa­lius­ta­voit­tees­ta jou­lu­kuu­hun men­nes­sä

30.09.2019 17:33
Ilmastopolitiikka tuli valtion metsiin – "Hiilensidonta otetaan nyt entistä paremmin huomioon", sanoo Metsähallituksen aluejohtaja Kii Korhonen

Il­mas­to­po­li­tiik­ka tuli valtion metsiin – "Hii­len­si­don­ta otetaan nyt entistä pa­rem­min huo­mioon", sanoo Met­sä­hal­li­tuk­sen alue­joh­ta­ja Kii Kor­ho­nen

30.09.2019 07:15
EU pohtii, pääseekö ydinvoima kestävän rahoituksen suunnitelmaan – kokoomus huolissaan ympäristöministerin kannanotosta

EU pohtii, pää­see­kö ydin­voi­ma kes­tä­vän ra­hoi­tuk­sen suun­ni­tel­maan – ko­koo­mus huo­lis­saan ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­rin kan­nan­otos­ta

28.09.2019 15:24
Hävettää kuulua siihen ikäluokkaan ja sukupuoleen, joka ivaa nuorten huolta – Greta Thunberg huutaa, koska me aikuiset emme toimi
Kolumni Kari Pitkänen

Hä­vet­tää kuulua siihen ikä­luok­kaan ja su­ku­puo­leen, joka ivaa nuorten huolta – Greta Thun­berg huutaa, koska me ai­kui­set emme toimi

28.09.2019 08:00
Miltä tuntuu seilata pimeässä jääkarhujen valtakuntaan? Ilkka Matero matkaa kohti pohjoisnapaa – Pian laiva sammuttaa potkurinsa ja jää vuodeksi jäiden vietäväksi

Miltä tuntuu seilata pi­meäs­sä jää­kar­hu­jen val­ta­kun­taan? Ilkka Matero matkaa kohti poh­jois­na­paa – Pian laiva sam­mut­taa pot­ku­rin­sa ja jää vuo­dek­si jäiden vie­tä­väk­si

28.09.2019 07:00
Tilaajille
Joka kotiin ei tarvita omaa rynnäkkökivääriä
Kolumni Antti Kokkonen

Joka kotiin ei tarvita omaa ryn­näk­kö­ki­vää­riä

28.09.2019 06:00
Ilmastolakkoon osallistui tuhansittain nuoria kautta Suomen - Näissä tunnelmissa tapahtumaa vietettiin Rovaniemellä

Il­mas­to­lak­koon osal­lis­tui tu­han­sit­tain nuoria kautta Suomen - Näissä tun­nel­mis­sa ta­pah­tu­maa vie­tet­tiin Ro­va­nie­mel­lä

27.09.2019 18:34