ilmastonmuutos
Viimeisin 24 tuntia
Vihreän kehityksen ohjelma saa kiitosta, mutta myös kritiikkiä – vasta toteutus ratkaisee

Vihreän ke­hi­tyk­sen ohjelma saa kii­tos­ta, mutta myös kri­tiik­kiä – vasta to­teu­tus rat­kai­see

11.12.2019 18:51
Kuukausi
Kulutustavaroita Eurooppaan tuova MSC-laivayhtiö päästelee vuodessa kuin iso hiilivoimala

Ku­lu­tus­ta­va­roi­ta Eu­roop­paan tuova MSC-lai­vayh­tiö pääs­te­lee vuo­des­sa kuin iso hii­li­voi­ma­la

09.12.2019 19:01

Asian­tun­ti­jan mukaan YK:n il­mas­to­ko­kouk­ses­sa ei kä­si­te­tä hä­tä­ti­lan suu­ruut­ta

09.12.2019 10:39
Lumen syvyys jouluaattona 1961–2018

Lumen syvyys jou­lu­aat­to­na 1961–2018

05.12.2019 18:25
Arktinen alue on lämmennyt tällä vuosikymmenellä lähes saman verran kuin koko maailma 137 vuodessa – tutkimusprofessorin mukaan äärimmäiset sääilmiöt eivät ole alueella uutta, mutta aiempaa yleisempiä

Ark­ti­nen alue on läm­men­nyt tällä vuo­si­kym­me­nel­lä lähes saman verran kuin koko maailma 137 vuo­des­sa – tut­ki­mus­pro­fes­so­rin mukaan ää­rim­mäi­set sää­il­miöt eivät ole alueel­la uutta, mutta aiempaa ylei­sem­piä

04.12.2019 21:00
Madridin ilmastokokouksessa yritetään sopia kansainvälisen hiilikaupan pelisäännöistä

Mad­ri­din il­mas­to­ko­kouk­ses­sa yri­te­tään sopia kan­sain­vä­li­sen hii­li­kau­pan pe­li­sään­nöis­tä

02.12.2019 15:17
Mielipideilmastonmuutos
Kolumni Anna Häkkinen

Mie­li­pi­de­il­mas­ton­muu­tos

26.11.2019 07:30
Koillis-Lapin syrjäisellä tutkimusasemalla Värriössäkin se näkyy: Talvet lyhenevät ja lämpenevät

Koil­lis-La­pin syr­jäi­sel­lä tut­ki­mus­ase­mal­la Vär­riös­sä­kin se näkyy: Talvet ly­he­ne­vät ja läm­pe­ne­vät

14.11.2019 18:00
Ilmastonmuutos uhkaa tunturisammalia

Il­mas­ton­muu­tos uhkaa tun­tu­ri­sam­ma­lia

14.11.2019 13:14
Ennätyksellisen korkea tulvavesi valtasi Venetsian – Pormestari julisti kaupunkiin hätätilan: "Tämä on seurausta ilmastonmuutoksesta"

En­nä­tyk­sel­li­sen korkea tul­va­ve­si valtasi Ve­net­sian – Por­mes­ta­ri julisti kau­pun­kiin hä­tä­ti­lan: "Tämä on seu­raus­ta il­mas­ton­muu­tok­ses­ta"

13.11.2019 12:53
Nuoret käsittelevät ilmastonmuutosta pahimmillaan erittäin tuhoisalla tavalla – Psykologi kertoo, miten ilmastoahdistus voi lannistamisen sijaan vahvistaa yksilöä

Nuoret kä­sit­te­le­vät il­mas­ton­muu­tos­ta pa­him­mil­laan erit­täin tu­hoi­sal­la tavalla – Psy­ko­lo­gi kertoo, miten il­mas­to­ah­dis­tus voi lan­nis­ta­mi­sen sijaan vah­vis­taa yksilöä

12.11.2019 18:58
Tilaajille
Vanhemmat
Ilmastokonferenssi alkoi Rovaniemellä: Nuoret vaativat lisää puurakentamista, vegaanisia lounaita ja pullopantteja koko Eurooppaan

Il­mas­to­kon­fe­rens­si alkoi Ro­va­nie­mel­lä: Nuoret vaa­ti­vat lisää puu­ra­ken­ta­mis­ta, ve­gaa­ni­sia lou­nai­ta ja pul­lo­pant­te­ja koko Eu­roop­paan

12.11.2019 10:20
Lihankulutus on saavuttanut kyllästymispisteensä – Luonnonvarakeskuksessa ei silti uskota järisyttäviin kulutuksen muutoksiin

Li­han­ku­lu­tus on saa­vut­ta­nut kyl­läs­ty­mis­pis­teen­sä – Luon­non­va­ra­kes­kuk­ses­sa ei silti uskota jä­ri­syt­tä­viin ku­lu­tuk­sen muu­tok­siin

03.11.2019 08:00
Kolumni: Ruuan tuottajat ja tekijät ilahtuvat tyhjästä lautasesta
Kolumni Auni Vääräniemi

Ko­lum­ni: Ruuan tuot­ta­jat ja tekijät ilah­tu­vat tyh­jäs­tä lau­ta­ses­ta

29.10.2019 15:10
Mielipide Veeti Röyttä

Kou­lu­lai­sil­ta: Mat­kus­ta­mi­nen avartaa maail­maa

22.10.2019 06:00
Rajakiiri valmistautuu tuulimittauksilla sadan miljoonan euron tuulipuiston rakentamiseen Simoon

Ra­ja­kii­ri val­mis­tau­tuu tuu­li­mit­tauk­sil­la sadan mil­joo­nan euron tuu­li­puis­ton ra­ken­ta­mi­seen Simoon

21.10.2019 11:51
Avohakkuukielto liian ehdoton, väittää Metsäteollisuus – kansalaisaloite menossa eduskuntaan tiistaina

Avo­hak­kuu­kiel­to liian eh­do­ton, väittää Met­sä­teol­li­suus – kan­sa­lais­aloi­te menossa edus­kun­taan tiis­tai­na

21.10.2019 08:16
Näkökulma: Liha on saanut liian suuren roolin ilmastotaistelussa – mustavalkoinen päätös nostatti mustavalkoisen keskustelun

Nä­kö­kul­ma: Liha on saanut liian suuren roolin il­mas­to­tais­te­lus­sa – mus­ta­val­koi­nen päätös nos­tat­ti mus­ta­val­koi­sen kes­kus­te­lun

18.10.2019 07:00
Mielipide Tuula Luiro

Lu­ki­jal­ta: Häpeä ihminen

17.10.2019 06:00
Sodankylän lumitutkimus auttaa ennustamaan ilmastonmuutosta - Neljä vuotta kestävän tutkimuksen tavoitteena on parantaa satelliittihavainnoilla saatua tietoa lumesta

So­dan­ky­län lu­mi­tut­ki­mus auttaa en­nus­ta­maan il­mas­ton­muu­tos­ta - Neljä vuotta kes­tä­vän tut­ki­muk­sen ta­voit­tee­na on pa­ran­taa sa­tel­liit­ti­ha­vain­noil­la saatua tietoa lumesta

16.10.2019 18:13