ilmastonmuutos
Viikko
Muutosta tarvitaan ja sitä tarvitaan heti – Nuoret uskovat, että peliä nimeltä ilmastonmuutos ei olla vielä hävitty

Muu­tos­ta tar­vi­taan ja sitä tar­vi­taan heti – Nuoret us­ko­vat, että peliä nimeltä il­mas­ton­muu­tos ei olla vielä hävitty

17.01.2020 07:00
Hitaasti, mutta varmasti – pienin askelin syntyy vakaampaa muutosta
Kolumni Kaisa-Reetta Seppänen

Hi­taas­ti, mutta var­mas­ti – pienin askelin syntyy va­kaam­paa muu­tos­ta

17.01.2020 06:30
Viime vuosi oli mittaushistorian toisiksi lämpimin, päättynyt vuosikymmen kaikkein kuumin – Suomalaisasiantuntija: Luvassa sään ääri-ilmiöitä ja 3–5 celsiuksen nousu

Viime vuosi oli mit­taus­his­to­rian toi­sik­si läm­pi­min, päät­ty­nyt vuo­si­kym­men kaik­kein kuumin – Suo­ma­lai­sa­sian­tun­ti­ja: Luvassa sään ää­ri-il­miöi­tä ja 3–5 cel­siuk­sen nousu

16.01.2020 19:33
"Ehkä yleisesti tietämättömyys sen seurauksista ja vaikutuksista esimerkiksi Lapissa" – Nuoret ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta, koska sitä ei oteta tosissaan

"Ehkä ylei­ses­ti tie­tä­mät­tö­myys sen seu­rauk­sis­ta ja vai­ku­tuk­sis­ta esi­mer­kik­si La­pis­sa" – Nuoret ovat huo­lis­saan il­mas­ton­muu­tok­ses­ta, koska sitä ei oteta to­sis­saan

16.01.2020 11:16
Mikä ilmastonmuutoksessa ahdistaa eniten?

Mikä il­mas­ton­muu­tok­ses­sa ah­dis­taa eniten?

16.01.2020 11:12
Lapin Safarit hankkii sähkökelkkoja ensi talveksi, mutta pihtaa tietoa valmistajasta – "Se tulee olemaan ihan uusi laite"

Lapin Safarit hankkii säh­kö­kelk­ko­ja ensi tal­vek­si, mutta pihtaa tietoa val­mis­ta­jas­ta – "Se tulee olemaan ihan uusi laite"

15.01.2020 12:19
Australian jättipalojen savut matkustavat maailman ympäri

Aust­ra­lian jät­ti­pa­lo­jen savut mat­kus­ta­vat maail­man ympäri

14.01.2020 10:31
Liikenteen ja ilmaston jättihankkeista pidetään alueelliset infot – hallitus lupaa kuulla kansalaismielipiteet tarkasti

Lii­ken­teen ja il­mas­ton jät­ti­hank­keis­ta pi­de­tään alueel­li­set infot – hal­li­tus lupaa kuulla kan­sa­lais­mie­li­pi­teet tar­kas­ti

12.01.2020 10:56
Jäätön talvi on kuuteille myrkkyä – Hyljetutkija: Tilanne heikentynyt jopa Perämerellä

Jäätön talvi on kuu­teil­le myrkkyä – Hyl­je­tut­ki­ja: Tilanne hei­ken­ty­nyt jopa Pe­rä­me­rel­lä

11.01.2020 16:18
Kuukausi
”Kotimaista lihantuotantoa teilataan ulkomaan leimalla”

”Ko­ti­mais­ta li­han­tuo­tan­toa tei­la­taan ul­ko­maan lei­mal­la”

10.01.2020 18:39
Tilaajille
Muuttuuko ihminen, ja mihin suuntaan?

Muut­tuu­ko ih­mi­nen, ja mihin suun­taan?

06.01.2020 10:17
Suomalaisten tulevaisuudenusko on tuoreen tutkimuksen mukaan huolestuttavan heikko

Suo­ma­lais­ten tu­le­vai­suu­den­us­ko on tuoreen tut­ki­muk­sen mukaan huo­les­tut­ta­van heikko

05.01.2020 10:37
Lukijalta: Pohjoisessa pahalla ilmalla peloteltu kansa
Mielipide Eelis Pulkkinen

Lu­ki­jal­ta: Poh­joi­ses­sa pahalla ilmalla pe­lo­tel­tu kansa

30.12.2019 21:28
Mielipide Jouko Lampela

Lu­ki­jal­ta: Tuhon en­nus­ta­jia on ollut aina

27.12.2019 06:00
Painaako lentohäpeä joulumatkalla mieltäsi? Katso, miten Finnair pyrkii vähentämään päästöjä, jotta ilmastoahdistusta ei tarvitsisi potea

Pai­naa­ko len­to­hä­peä jou­lu­mat­kal­la miel­tä­si? Katso, miten Finnair pyrkii vä­hen­tä­mään pääs­tö­jä, jotta il­mas­to­ah­dis­tus­ta ei tar­vit­si­si potea

21.12.2019 12:25
Vanhemmat
Kolumni: Palavereista poroaidalle – kaikki muuttuu vai muuttuuko?
Kolumni Tapio Nykänen

Ko­lum­ni: Pa­la­ve­reis­ta po­ro­ai­dal­le – kaikki muuttuu vai muut­tuu­ko?

17.12.2019 15:26
Madridin ilmastokokous päättyi viimein laihaan kompromissiin – WWF:n mukaan kokous oli katastrofi, jossa suuret saastuttajamaat tyrmäsivät kansalaisten ilmastohuolen

Mad­ri­din il­mas­to­ko­kous päättyi viimein laihaan komp­ro­mis­siin – WWF:n mukaan kokous oli ka­tast­ro­fi, jossa suuret saas­tut­ta­ja­maat tyr­mä­si­vät kan­sa­lais­ten il­mas­to­huo­len

15.12.2019 16:26
Vihreän kehityksen ohjelma saa kiitosta, mutta myös kritiikkiä – vasta toteutus ratkaisee

Vihreän ke­hi­tyk­sen ohjelma saa kii­tos­ta, mutta myös kri­tiik­kiä – vasta to­teu­tus rat­kai­see

11.12.2019 18:51
Kulutustavaroita Eurooppaan tuova MSC-laivayhtiö päästelee vuodessa kuin iso hiilivoimala

Ku­lu­tus­ta­va­roi­ta Eu­roop­paan tuova MSC-lai­vayh­tiö pääs­te­lee vuo­des­sa kuin iso hii­li­voi­ma­la

09.12.2019 19:01

Asian­tun­ti­jan mukaan YK:n il­mas­to­ko­kouk­ses­sa ei kä­si­te­tä hä­tä­ti­lan suu­ruut­ta

09.12.2019 10:39