ilmasto
Lumen syvyys jouluaattona 1961–2018

Lumen syvyys jou­lu­aat­to­na 1961–2018

05.12.2019 18:25
Näillä kymmenellä tavalla ilmastokriisi uhkaa tänään syntyvän lapsen terveyttä – kansainväliseltä tutkijaryhmältä hyytävä raportti

Näillä kym­me­nel­lä tavalla il­mas­to­krii­si uhkaa tänään syn­ty­vän lapsen ter­veyt­tä – kan­sain­vä­li­sel­tä tut­ki­ja­ryh­mäl­tä hyytävä ra­port­ti

14.11.2019 06:00
Tilaajille
Ilmastoaktivisti Greta Thunberg takaisin kohti Eurooppaa – saa kyydin australialaisten maailmanmatkaajien katamaraanilla

Il­mas­to­ak­ti­vis­ti Greta Thun­berg ta­kai­sin kohti Eu­roop­paa – saa kyydin aust­ra­lia­lais­ten maail­man­mat­kaa­jien ka­ta­ma­raa­nil­la

13.11.2019 15:50
Tutkimus: Merten pinnannousu uhkaa kolme kertaa suurempaa ihmisjoukkoa kuin aiemmin on arvioitu

Tut­ki­mus: Merten pin­nan­nou­su uhkaa kolme kertaa suu­rem­paa ih­mis­jouk­koa kuin aiemmin on ar­vioi­tu

30.10.2019 13:51
Kasvissyöjä, naudanlihantuottaja ja tutkijat ovat samaa mieltä: Suomalaista nautaa voi syödä ilman ilmastoahdistusta – "Suurin osa suomalaisista naudoista elää aika hyvän elämän"

Kas­vis­syö­jä, nau­dan­li­han­tuot­ta­ja ja tut­ki­jat ovat samaa mieltä: Suo­ma­lais­ta nautaa voi syödä ilman il­mas­to­ah­dis­tus­ta – "Suurin osa suo­ma­lai­sis­ta nau­dois­ta elää aika hyvän elämän"

27.10.2019 15:00
Tilaajille
Ymmärrys ympäristötuhosta vei Greta Thunbergin vuosia sitten sairaalakuntoon, kunnes ilmastoaktivismi palautti terveyden

Ym­mär­rys ym­pä­ris­tö­tu­hos­ta vei Greta Thun­ber­gin vuosia sitten sai­raa­la­kun­toon, kunnes il­mas­to­ak­ti­vis­mi pa­laut­ti ter­vey­den

08.10.2019 17:36
Pääministeri Rinne keskusteli ilmastoasioista Tshekin pääministerin Andrej Babishin kanssa

Pää­mi­nis­te­ri Rinne kes­kus­te­li il­mas­to­asiois­ta Tshekin pää­mi­nis­te­rin Andrej Ba­bis­hin kanssa

30.09.2019 13:20
Hävettää kuulua siihen ikäluokkaan ja sukupuoleen, joka ivaa nuorten huolta – Greta Thunberg huutaa, koska me aikuiset emme toimi
Kolumni Kari Pitkänen

Hä­vet­tää kuulua siihen ikä­luok­kaan ja su­ku­puo­leen, joka ivaa nuorten huolta – Greta Thun­berg huutaa, koska me ai­kui­set emme toimi

28.09.2019 08:00
Nuoret menevät jälleen lakkoon ilmaston puolesta – "Haluan pystyä sanomaan aikanaan omille lapsilleni, että ainakin yritin hillitä ilmastonmuutosta"

Nuoret menevät jälleen lakkoon il­mas­ton puo­les­ta – "Haluan pystyä sa­no­maan ai­ka­naan omille lap­sil­le­ni, että ainakin yritin hillitä il­mas­ton­muu­tos­ta"

26.09.2019 18:30
Tilaajille
Ilmastokokous aloittaa YK:n yleiskokousviikon – "Tuokaa suunnitelmia, ei puheita", vaati YK:n pääsihteeri

Il­mas­to­ko­kous aloit­taa YK:n yleis­ko­kous­vii­kon – "Tuokaa suun­ni­tel­mia, ei pu­hei­ta", vaati YK:n pää­sih­tee­ri

23.09.2019 07:00
YK:n yleiskokouksen yhdeksi pääteemaksi ennakoidaan ilmastonmuutosta, mutta kansainväliset konfliktit saattavat viedä huomion

YK:n yleis­ko­kouk­sen yhdeksi pää­tee­mak­si en­na­koi­daan il­mas­ton­muu­tos­ta, mutta kan­sain­vä­li­set konf­lik­tit saat­ta­vat viedä huomion

23.09.2019 07:00
Saksan uusi ilmastopaketti sai monet pettymään – Näin jättimäinen uudistus vaikuttaa Suomeen

Saksan uusi il­mas­to­pa­ket­ti sai monet pet­ty­mään – Näin jät­ti­mäi­nen uu­dis­tus vai­kut­taa Suomeen

21.09.2019 09:48
Yllätystulos: Pohjoismaissa ollaan vähemmän huolissaan ilmastonmuutoksesta kuin muualla – suuria asenne-eroja idän ja lännen välillä

Yl­lä­tys­tu­los: Poh­jois­mais­sa ollaan vä­hem­män huo­lis­saan il­mas­ton­muu­tok­ses­ta kuin muualla – suuria asen­ne-ero­ja idän ja lännen välillä

16.09.2019 14:39

Do­rian-hur­ri­kaa­nis­ta sel­vin­neet ker­to­vat lasten huuh­tou­tu­neen mereen – tu­han­net ihmiset ovat ka­teis­sa Ba­ha­ma­saa­ril­la

06.09.2019 13:35
Kemi lämmitetään pian turpeen sijasta puulla – Karjalahdelle on tulossa uusi iso lämpökeskus

Kemi läm­mi­te­tään pian turpeen sijasta puulla – Kar­ja­lah­del­le on tulossa uusi iso läm­pö­kes­kus

02.09.2019 17:30