Ikäihmiset
Viimeisin tunti
Keväällä Tervolan kunta soitti 340 ikäihmiselle – Puhelut saivat koronarajoitusten aikana iloisen vastaanoton

Ke­vääl­lä Ter­vo­lan kunta soitti 340 ikä­ih­mi­sel­le – Puhelut saivat ko­ro­na­ra­joi­tus­ten aikana iloisen vas­taan­oton

11:15 0
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ikä­ih­mis­ten di­gi-pal­ve­lut eivät ole hum­puu­kia

15.06.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ikä­ih­mi­set on pe­lo­tel­tu si­sä­ti­loi­hin

06.06.2020 06:00 1
Tilaajille

Ro­va­nie­mi-avun soit­to­kier­ros ikä­ih­mi­sil­le sai hyvän vas­taan­oton – kaikkia ei ta­voi­tet­tu

01.06.2020 14:56 0
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Verk­ko­kaup­piaat tu­ke­maan ikä­ih­mi­siä

12.05.2020 14:00 0
Tilaajille
Pirkko Herrala kirjoittaa edesmenneelle miehelleen, Nurmet saavat seuraa pojan perheestä – Näin yli 70-vuotiaat ovat selvinneet tiukoista karanteeniohjeista

Pirkko Herrala kir­joit­taa edes­men­neel­le mie­hel­leen, Nurmet saavat seuraa pojan per­hees­tä – Näin yli 70-vuo­tiaat ovat sel­vin­neet tiu­kois­ta ka­ran­tee­ni­oh­jeis­ta

09.05.2020 08:00 0
Tilaajille
Rovaniemen Sinetässä jaetaan ilmainen keittolounas eristyksessä oleville ikäihmisille – tempauksesta on kasvanut koko kylän yhteinen projekti: "Tämä, jos mikä pitää kylän hengissä"

Ro­va­nie­men Si­ne­täs­sä jaetaan il­mai­nen keit­to­lou­nas eris­tyk­ses­sä ole­vil­le ikä­ih­mi­sil­le – tem­pauk­ses­ta on kas­va­nut koko kylän yh­tei­nen pro­jek­ti: "Tämä, jos mikä pitää kylän hen­gis­sä"

08.05.2020 17:45 1
Tilaajille
Infektioylilääkäri Markku Broas vapauttaisi ikäihmiset karanteenista: ”Vierailut hoivakoteihin voitaisiin sallia, kunhan käytetään suojaimia”

In­fek­tio­yli­lää­kä­ri Markku Broas va­paut­tai­si ikä­ih­mi­set ka­ran­tee­nis­ta: ”Vie­rai­lut hoi­va­ko­tei­hin voi­tai­siin sallia, kunhan käy­te­tään suo­jai­mia”

06.05.2020 17:51 0
Tilaajille
Kunnissa soitetaan ikääntyneitä läpi: "Sydämessä kirpaisee etenkin yksinäisten puolesta"

Kun­nis­sa soi­te­taan ikään­ty­nei­tä läpi: "Sy­dä­mes­sä kir­pai­see etenkin yk­si­näis­ten puo­les­ta"

04.05.2020 12:29 0
Tilaajille
Päiväkirja: Näenkö isää enää koskaan?

Päi­vä­kir­ja: Näenkö isää enää kos­kaan?

01.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ikä­ih­mis­ten eris­tä­mi­sel­le loppu

30.04.2020 11:28 0
Tilaajille
Hoivakoti halusi vanhuksille mahdollisuuden tavata omaisia, ratkaisuna lasi, mikrofoni ja kaiutin – Useat suomalaiset vanhustentalot harkitsevat "tapaamistuvan" perustamista

Hoi­va­ko­ti halusi van­huk­sil­le mah­dol­li­suu­den tavata omai­sia, rat­kai­su­na lasi, mik­ro­fo­ni ja kaiutin – Useat suo­ma­lai­set van­hus­ten­ta­lot har­kit­se­vat "ta­paa­mis­tu­van" pe­rus­ta­mis­ta

29.04.2020 17:59 0
Lukijalta Mielipide Juhani Valli

Lu­ki­jal­ta: Ei uhmata, vaan näy­te­tään esi­merk­kiä

23.03.2020 06:02 0
Tilaajille
Psykologi Pirkko Lahti: "Kurittomia ikäihmisiä ei kannata haukkua. Kysy mieluummin, miksi jokin meno on niin tärkeä" – Laadi valmis lista, joka helpottaa yhteydenpitoa läpi kriisin

Psy­ko­lo­gi Pirkko Lahti: "Ku­rit­to­mia ikä­ih­mi­siä ei kannata hauk­kua. Kysy mie­luum­min, miksi jokin meno on niin tärkeä" – Laadi valmis lista, joka hel­pot­taa yh­tey­den­pi­toa läpi kriisin

22.03.2020 19:00 0
Tilaajille
Inarin kunta järjestää ikäihmisille koneapua lumitöihin

Inarin kunta jär­jes­tää ikä­ih­mi­sil­le ko­ne­apua lu­mi­töi­hin

26.02.2020 19:22 0
Tilaajille
Hyvinvointibussi Onni ei enää kierrä Rovaniemen kyliä – "Liian kallis palvelu"

Hy­vin­voin­ti­bus­si Onni ei enää kierrä Ro­va­nie­men kyliä – "Liian kallis pal­ve­lu"

07.01.2020 15:02 0
Kukkakauppa ja konditoria tempaisevat yhdessä: Rovaniemellä voi jälleen lähettää joulutervehdyksen ikäihmisille

Kuk­ka­kaup­pa ja kon­di­to­ria tem­pai­se­vat yh­des­sä: Ro­va­nie­mel­lä voi jälleen lä­het­tää jou­lu­ter­veh­dyk­sen ikä­ih­mi­sil­le

02.12.2019 09:33 0
Lukijalta: Ikääntyvät ihmiset voimavarana
Lukijalta Mielipide Kasperi Holmberg

Lu­ki­jal­ta: Ikään­ty­vät ihmiset voi­ma­va­ra­na

27.11.2019 21:27 0
Tilaajille
Lasten laulu ja kortit toivat joulun ikäihmisille – Tonttulakkipäivä ja -karuselli valloittavat Rovaniemen perjantaina

Lasten laulu ja kortit toivat joulun ikä­ih­mi­sil­le – Tont­tu­lak­ki­päi­vä ja -ka­ru­sel­li val­loit­ta­vat Ro­va­nie­men per­jan­tai­na

27.11.2019 15:18 0
Tilaajille
Arvokas vanhuus syntyy tuesta ja hellyydestä – Rovaniemen teatteri haluaa herättää yhteiskunnallista keskustelua vanhushoivasta ja työssäjaksamisesta

Arvokas vanhuus syntyy tuesta ja hel­lyy­des­tä – Ro­va­nie­men teat­te­ri haluaa he­rät­tää yh­teis­kun­nal­lis­ta kes­kus­te­lua van­hus­hoi­vas­ta ja työs­sä­jak­sa­mi­ses­ta

27.11.2019 06:30 0
Tilaajille