Ihmisoikeudet
Pesuveden mukana menee 30 lasta

Pe­su­ve­den mukana menee 30 lasta

14.12.2019 05:00
Sisäministeri Ohisalo: EIT:n tuomio on vakava viesti – Suomen on otettava turvapaikkaprosessit tosissaan

Si­sä­mi­nis­te­ri Ohi­sa­lo: EIT:n tuomio on vakava viesti – Suomen on otet­ta­va tur­va­paik­ka­pro­ses­sit to­sis­saan

14.11.2019 15:29
Ihmisoikeudet eivät paina missään, kun Qatarissa taistellaan arvokisamitaleista
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ih­mis­oi­keu­det eivät paina mis­sään, kun Qa­ta­ris­sa tais­tel­laan ar­vo­ki­sa­mi­ta­leis­ta

28.09.2019 05:30
Amnesty: Siirtotyöläiset Qatarissa kuukausia ilman palkkaa – MM-kisojen rakennustöiden kuolonuhrit ja boikotit eivät ole vaikuttaneet epäkohtiin

Am­nes­ty: Siir­to­työ­läi­set Qa­ta­ris­sa kuu­kau­sia ilman palkkaa – MM-ki­so­jen ra­ken­nus­töi­den kuo­lon­uh­rit ja boi­ko­tit eivät ole vai­kut­ta­neet epä­koh­tiin

19.09.2019 09:02