Ihmisoikeudet
Mielipide Mikko Heikkilä

Lu­ki­jal­ta: On tehtävä ar­vo­va­lin­to­ja

30.03.2020 20:30
Pääkirjoitus: EU:lla on näytön paikka ulkorajallaan Kreikassa, missä testataan parhaillaan yhtenäisyyden lisäksi ihmisoikeuksia
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: EU:lla on näytön paikka ul­ko­ra­jal­laan Krei­kas­sa, missä tes­ta­taan par­hail­laan yh­te­näi­syy­den lisäksi ih­mis­oi­keuk­sia

06.03.2020 06:00
Pesuveden mukana menee 30 lasta
Kolumni Henripekka Kallio

Pe­su­ve­den mukana menee 30 lasta

14.12.2019 05:00
Sisäministeri Ohisalo: EIT:n tuomio on vakava viesti – Suomen on otettava turvapaikkaprosessit tosissaan

Si­sä­mi­nis­te­ri Ohi­sa­lo: EIT:n tuomio on vakava viesti – Suomen on otet­ta­va tur­va­paik­ka­pro­ses­sit to­sis­saan

14.11.2019 15:29
Ihmisoikeudet eivät paina missään, kun Qatarissa taistellaan arvokisamitaleista
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ih­mis­oi­keu­det eivät paina mis­sään, kun Qa­ta­ris­sa tais­tel­laan ar­vo­ki­sa­mi­ta­leis­ta

28.09.2019 05:30
Amnesty: Siirtotyöläiset Qatarissa kuukausia ilman palkkaa – MM-kisojen rakennustöiden kuolonuhrit ja boikotit eivät ole vaikuttaneet epäkohtiin

Am­nes­ty: Siir­to­työ­läi­set Qa­ta­ris­sa kuu­kau­sia ilman palkkaa – MM-ki­so­jen ra­ken­nus­töi­den kuo­lon­uh­rit ja boi­ko­tit eivät ole vai­kut­ta­neet epä­koh­tiin

19.09.2019 09:02