Ihmiset
Kuukausi
Vera Fiorentinolla on ammatti, jota ei ole kenelläkään muulla: turistisosiaalityöntekijä auttaa sairaalaan joutuneita matkailijoita selvittämään hoidon maksajan ja keinot palata kotiin

Vera Fio­ren­ti­nol­la on am­mat­ti, jota ei ole ke­nel­lä­kään muulla: tu­ris­ti­so­siaa­li­työn­te­ki­jä auttaa sai­raa­laan jou­tu­nei­ta mat­kai­li­joi­ta sel­vit­tä­mään hoidon mak­sa­jan ja keinot palata kotiin

22.01.2020 06:30
Tilaajille
Timo Soini presidenttikisaan kansanliikkeen ehdokkaana? – "Tarvittaessa kampanja ponkaistaan vauhdilla pystyyn"

Timo Soini pre­si­dent­ti­ki­saan kan­san­liik­keen eh­dok­kaa­na? – "Tar­vit­taes­sa kam­pan­ja pon­kais­taan vauh­dil­la pys­tyyn"

17.01.2020 06:00
Tilaajille
Olenko oikeasti tyhmä, mietti Jaana Wunsch, kun hän ei osannut edes tiskikonetta täyt­tää – ­hah­mo­tus­häi­riö­diag­noo­si oli helpotus: "Ei tarvitse enää leikkiä fiksua"

Olenko oi­keas­ti tyhmä, mietti Jaana Wunsch, kun hän ei osannut edes tis­ki­ko­net­ta täyttää – hah­mo­tus­häi­riö­diag­noo­si oli hel­po­tus: "Ei tar­vit­se enää leikkiä fiksua"

15.01.2020 19:09
Tilaajille
Keittiömestarista tuli Lapin ainoa riistamestari – rovaniemeläinen Janne Orava jätti ravintola-alan ja suoritti koulun, josta on valmistunut vain parikymmentä

Keit­tiö­mes­ta­ris­ta tuli Lapin ainoa riis­ta­mes­ta­ri – ro­va­nie­me­läi­nen Janne Orava jätti ra­vin­to­la-alan ja suo­rit­ti koulun, josta on val­mis­tu­nut vain pa­ri­kym­men­tä

15.01.2020 18:04
Ennen Sierilää – valokuvanäyttely tuo esiin ihmiset ja luonnon suunnitellun vesivoimalan vaikutusalueella

Ennen Sie­ri­lää – va­lo­ku­va­näyt­te­ly tuo esiin ihmiset ja luonnon suun­ni­tel­lun ve­si­voi­ma­lan vai­ku­tus­alueel­la

15.01.2020 07:00
Omitakeinen dosentti luennoi ortotopologiasta eikä kukaan ymmärtänyt mitään  – Markku Pölönen ohjaa näytelmän Aapo Heikkilästä, myös elokuva tulossa

Omi­ta­kei­nen do­sent­ti luennoi or­to­to­po­lo­gias­ta eikä kukaan ym­mär­tä­nyt mitään – Markku Pölönen ohjaa näy­tel­män Aapo Heik­ki­läs­tä, myös elokuva tulossa

14.01.2020 17:55
Uusi ylituomari uudistaisi ulkomaalaisasioiden muutoksenhakujärjestelmää – "Pitää pystyä kiihkottomasti miettimään, miten tätä systeemiä korjataan."

Uusi yli­tuo­ma­ri uu­dis­tai­si ul­ko­maa­lais­asioi­den muu­tok­sen­ha­ku­jär­jes­tel­mää – "Pitää pystyä kiih­kot­to­mas­ti miet­ti­mään, miten tätä sys­tee­miä kor­ja­taan."

14.01.2020 07:00
Suomen pohjoisin crossfit-sali sijaitsee Sodankylässä: "Tänne syntyy oma Jänkä-perhe"

Suomen poh­joi­sin cross­fit-sa­li si­jait­see So­dan­ky­läs­sä: "Tänne syntyy oma Jän­kä-per­he"

13.01.2020 18:16
Analyysi: Putin nousi Venäjän presidentiksi uudenvuoden yllätyksenä 20 vuotta sitten – Boris Jeltsin halusi seuraajansa yhdistävän kansakuntaa

Ana­lyy­si: Putin nousi Venäjän pre­si­den­tik­si uu­den­vuo­den yl­lä­tyk­se­nä 20 vuotta sitten – Boris Jeltsin halusi seu­raa­jan­sa yh­dis­tä­vän kan­sa­kun­taa

31.12.2019 07:00
Tilaajille
Vanhemmat
Huuhkajien sankarivalmentaja kertoo menestysreseptinsä – Rive paljastaa, miten Suomi jo voitti Belgian Pietarissa valmentajan ja joukkueenjohtajan ansiosta

Huuh­ka­jien san­ka­ri­val­men­ta­ja kertoo me­nes­tys­re­sep­tin­sä – Rive pal­jas­taa, miten Suomi jo voitti Belgian Pie­ta­ris­sa val­men­ta­jan ja jouk­kueen­joh­ta­jan an­sios­ta

14.12.2019 07:00
Joulun aikaan Rovaniemi on Suomen kansainvälisin kaupunki – Lapin Kansa kuvasi päivän ajan matkailijoita ja kohtasi kaikkiaan 21 eri kansallisuutta

Joulun aikaan Ro­va­nie­mi on Suomen kan­sain­vä­li­sin kau­pun­ki – Lapin Kansa kuvasi päivän ajan mat­kai­li­joi­ta ja kohtasi kaik­kiaan 21 eri kan­sal­li­suut­ta

13.12.2019 18:30
Tilaajille
Miten selvitä somekiusaamisesta tai yksipuolisesta rakkaudesta? Hulvaton teos osoittaa, että venäläisistä romaaniklassikoista löytyy elämänohjeita nykypäivään

Miten selvitä so­me­kiu­saa­mi­ses­ta tai yk­si­puo­li­ses­ta rak­kau­des­ta? Hul­va­ton teos osoit­taa, että ve­nä­läi­sis­tä ro­maa­ni­klas­si­kois­ta löytyy elä­män­oh­jei­ta ny­ky­päi­vään

01.12.2019 08:00
Tilaajille
Punkpappi Nuusa Niskalan tatuoinnit ja anarkistipuheet suututtivat monet: "Kuka saa sanoa, mikä on oikea uskova ja miltä uskon pitää näyttää"

Punk­pap­pi Nuusa Nis­ka­lan ta­tuoin­nit ja anar­kis­ti­pu­heet suu­tut­ti­vat monet: "Kuka saa sanoa, mikä on oikea uskova ja miltä uskon pitää näyt­tää"

30.11.2019 07:00
Tilaajille
Muistatko nämä tutut kasvot 1980-luvun lopulta? Takavuosien Miss Suomi raivasi tiensä kansainvälisen sijoitusmaailman näköalapaikalle

Muis­tat­ko nämä tutut kasvot 1980-lu­vun lo­pul­ta? Ta­ka­vuo­sien Miss Suomi raivasi tiensä kan­sain­vä­li­sen si­joi­tus­maail­man nä­kö­ala­pai­kal­le

23.11.2019 08:00
Tilaajille
19-vuotias Sanni Viskari joi aamukahviaan, kun yhtäkkiä räjähti: Talvisota syttyi varoittamatta ja kylä jäi vihollisen puolelle vangiksi – keväällä Suomen rajalla pääsi itku

19-vuo­tias Sanni Viskari joi aa­mu­kah­viaan, kun yht­äk­kiä rä­jäh­ti: Tal­vi­so­ta syttyi va­roit­ta­mat­ta ja kylä jäi vi­hol­li­sen puo­lel­le van­gik­si – ke­vääl­lä Suomen rajalla pääsi itku

23.11.2019 07:00
Tilaajille
”Tajusin, että pyytelen anteeksi olemassaoloani” – Kia Herold ja monet muut pitkät naiset ovat joutuneet silmätikuiksi, vaikka miehille pituudesta on selvästi hyötyä

”Ta­ju­sin, että pyy­te­len an­teek­si ole­mas­sao­loa­ni” – Kia Herold ja monet muut pitkät naiset ovat jou­tu­neet sil­mä­ti­kuik­si, vaikka mie­hil­le pi­tuu­des­ta on sel­väs­ti hyötyä

23.11.2019 07:00
Tilaajille
Huutokauppakeisari haluaa pitää jalat maassa

Huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri haluaa pitää jalat maassa

14.11.2019 07:30
Pitivät ehkä pörrönä – mutta eivät enää, sillä itseoppineen taidemuseon perustajan Terttu Junttilan elämä on nyt mallillaan

Pitivät ehkä pörrönä – mutta eivät enää, sillä it­se­op­pi­neen tai­de­mu­seon pe­rus­ta­jan Terttu Junt­ti­lan elämä on nyt mal­lil­laan

09.11.2019 10:00
Antti Holma: "Neulomalla saa otteen todellisuudesta" – tekee ensi vuonna paluun Suomen televisioon

Antti Holma: "Neu­lo­mal­la saa otteen to­del­li­suu­des­ta" – tekee ensi vuonna paluun Suomen te­le­vi­sioon

04.11.2019 12:10
Hän on vuoden 2019 Sisukas simolainen - "yllätys lämmittää mieltä"

Hän on vuoden 2019 Sisukas si­mo­lai­nen - "yl­lä­tys läm­mit­tää mieltä"

30.10.2019 15:49