Huumerikokset
Viimeisin tunti
Huumekaupassa käytettäviä puhelimia kaupataan ja ryöstellään Ruotsissa ja niiden vuoksi ollaan valmiita jopa tappamaan

Huu­me­kau­pas­sa käy­tet­tä­viä pu­he­li­mia kau­pa­taan ja ryös­tel­lään Ruot­sis­sa ja niiden vuoksi ollaan val­mii­ta jopa tap­pa­maan

10:12
Kuukausi
Huumekuski pakeni poliisia kevyen liikenteen väylää pitkin Rovaniemellä

Huu­me­kus­ki pakeni po­lii­sia kevyen lii­ken­teen väylää pitkin Ro­va­nie­mel­lä

16.02.2020 19:14
Rattijuoppo puhalsi Rovaniemellä 1,5 promillea – Myös huumetesti oli positiivinen

Rat­ti­juop­po puhalsi Ro­va­nie­mel­lä 1,5 pro­mil­lea – Myös huu­me­tes­ti oli po­si­tii­vi­nen

16.02.2020 19:05
Amfetamiinia käyttänyt autoilija jäi kiinni Kemissä

Am­fe­ta­mii­nia käyt­tä­nyt au­toi­li­ja jäi kiinni Kemissä

15.02.2020 16:01
Poliisi selvittää Suomen suurinta kokaiinitakavarikkoa muun muassa Yhdysvaltain huumepoliisin kanssa, 150 kilon erästä ainakin osa oli vain läpikulkumatkalla

Poliisi sel­vit­tää Suomen suu­rin­ta ko­kaii­ni­ta­ka­va­rik­koa muun muassa Yh­dys­val­tain huu­me­po­lii­sin kanssa, 150 kilon erästä ainakin osa oli vain lä­pi­kul­ku­mat­kal­la

13.02.2020 11:51
Syyttäjän mukaan liivijengin ex-pomo Janne "Nacci" Tranberg ja liikemies Niko Ranta-aho vyöryttivät Suomeen parissa vuodessa yli 200 kiloa amfetamiinia

Syyt­tä­jän mukaan lii­vi­jen­gin ex-pomo Janne "Nacci" Tran­berg ja lii­ke­mies Niko Ran­ta-aho vyö­ryt­ti­vät Suomeen parissa vuo­des­sa yli 200 kiloa am­fe­ta­mii­nia

30.01.2020 09:53
Ennätyssuuren huumevyyhdin käsittely alkaa turvasalissa – Kymmenien syytettyjen joukossa muun muassa liivijengi Cannonballin entinen johtaja

En­nä­tys­suu­ren huu­me­vyyh­din kä­sit­te­ly alkaa tur­va­sa­lis­sa – Kym­me­nien syy­tet­ty­jen jou­kos­sa muun muassa lii­vi­jen­gi Can­non­bal­lin entinen johtaja

30.01.2020 06:00
Vanhemmat
Huumerikosvyyhdissä lisää syytteitä, nyt myös tapon yrityksestä. 54:stä syytteessä olevasta 15 on vangittuna.

Huu­me­ri­kos­vyyh­dis­sä lisää syyt­tei­tä, nyt myös tapon yri­tyk­ses­tä. 54:stä syyt­tees­sä ole­vas­ta 15 on van­git­tu­na.

21.01.2020 20:04
Ennätyssuuressa huumevyyhdissä syytteet 53 henkilölle – Organisaatio salakuljetti Suomeen neljän miljoonan euron arvosta kokaiinia, ekstaasia ja metamfetamiinia

En­nä­tys­suu­res­sa huu­me­vyyh­dis­sä syyt­teet 53 hen­ki­löl­le – Or­ga­ni­saa­tio sa­la­kul­jet­ti Suomeen neljän mil­joo­nan euron arvosta ko­kaii­nia, eks­taa­sia ja met­am­fe­ta­mii­nia

16.01.2020 14:46
Poliisi: Amfetamiinia ja hasista levittäneen jengin hallusta löytyi myös useita ampuma-aseita, joista osa on luokiteltu erittäin vaarallisiksi

Po­lii­si: Am­fe­ta­mii­nia ja hasista le­vit­tä­neen jengin hal­lus­ta löytyi myös useita am­pu­ma-asei­ta, joista osa on luo­ki­tel­tu erit­täin vaa­ral­li­sik­si

06.11.2019 12:03
Huumekätkö löytyi lintulaudalta – poliisi selvitti harvinaisen laajan yli sadan kilogramman huumerikoskokonaisuuden

Huu­me­kät­kö löytyi lin­tu­lau­dal­ta – poliisi sel­vit­ti har­vi­nai­sen laajan yli sadan ki­lo­gram­man huu­me­ri­kos­ko­ko­nai­suu­den

16.10.2019 11:27
Auto törmäsi va­lo­pyl­vää­seen Torniossa – kuljettajan hallusta löytyi am­fe­ta­mii­nik­si epäiltyä ainetta

Auto törmäsi va­lo­pyl­vää­seen Tor­nios­sa – kul­jet­ta­jan hal­lus­ta löytyi am­fe­ta­mii­nik­si epäil­tyä ainetta

28.09.2019 11:03