Huumeet
Mies yritti tilata kiellettyä ainetta kotiinsa netistä – lähetys jäi tulliin, mies sai sakot salakuljetuksesta

Mies yritti tilata kiel­let­tyä ainetta ko­tiin­sa netistä – lähetys jäi tul­liin, mies sai sakot sa­la­kul­je­tuk­ses­ta

22.06.2020 11:00 0
Tilaajille
Seitsemälle syytteet törkeistä huumausainerikoksista tai avunannoista Pohjois-Suomessa – huumeita tuotiin myös Lapin länsirajan kautta

Seit­se­mäl­le syyt­teet tör­keis­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­sis­ta tai avun­an­nois­ta Poh­jois-Suo­mes­sa – huu­mei­ta tuotiin myös Lapin län­si­ra­jan kautta

08.06.2020 13:15 0
Tilaajille
300 opiskelijaa, työssäkäyvää ja eläkeläistä joutumassa syytteeseen huumeostoksistaan Silkkitiellä – Poliisi: "Moni hämmästyi kiinnijäämisestä"

300 opis­ke­li­jaa, työs­sä­käy­vää ja elä­ke­läis­tä jou­tu­mas­sa syyt­tee­seen huu­me­os­tok­sis­taan Silk­ki­tiel­lä – Po­lii­si: "Moni häm­mäs­tyi kiin­ni­jää­mi­ses­tä"

20.05.2020 10:32 0
YK: Huumeet ovat pandemiassa aiempaa kalliimpia ja vaikeammin saatavilla

YK: Huumeet ovat pan­de­mias­sa aiempaa kal­liim­pia ja vai­keam­min saa­ta­vil­la

07.05.2020 13:26 1
Poliisi tavoitti viikonloppuna Meri-Lapissa yhden rattijuopon ja neljä huumekuskia

Poliisi ta­voit­ti vii­kon­lop­pu­na Me­ri-La­pis­sa yhden rat­ti­juo­pon ja neljä huu­me­kus­kia

22.03.2020 17:28 0
Tilaajille
Nuorten huumeiden ongelmakäyttöä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin – Lapissa ja Pohjois-Suomessa ongelmakäyttö voi jäädä piiloon

Nuorten huu­mei­den on­gel­ma­käyt­töä on enemmän kuin koskaan ai­kai­sem­min – Lapissa ja Poh­jois-Suo­mes­sa on­gel­ma­käyt­tö voi jäädä piiloon

06.03.2020 09:49 0
Tilaajille
Huumekaupassa käytettäviä puhelimia kaupataan ja ryöstellään Ruotsissa ja niiden vuoksi ollaan valmiita jopa tappamaan

Huu­me­kau­pas­sa käy­tet­tä­viä pu­he­li­mia kau­pa­taan ja ryös­tel­lään Ruot­sis­sa ja niiden vuoksi ollaan val­mii­ta jopa tap­pa­maan

24.02.2020 10:12 0
Poliisi selvittää Suomen suurinta kokaiinitakavarikkoa muun muassa Yhdysvaltain huumepoliisin kanssa, 150 kilon erästä ainakin osa oli vain läpikulkumatkalla

Poliisi sel­vit­tää Suomen suu­rin­ta ko­kaii­ni­ta­ka­va­rik­koa muun muassa Yh­dys­val­tain huu­me­po­lii­sin kanssa, 150 kilon erästä ainakin osa oli vain lä­pi­kul­ku­mat­kal­la

13.02.2020 11:51 0
Poliisi varoittaa myrkytysepäilyistä – Kaksi ihmistä on kuollut ja kolme joutunut sairaalaan

Poliisi va­roit­taa myr­ky­tys­epäi­lyis­tä – Kaksi ihmistä on kuollut ja kolme jou­tu­nut sai­raa­laan

04.02.2020 17:55 0
Neljä kuskia kärysi huumeista Rovaniemellä – testeissä tulokset amfetamiinille ja kannabikselle, kaikilta kuskeilta puuttui ajo-oikeus

Neljä kuskia kärysi huu­meis­ta Ro­va­nie­mel­lä – tes­teis­sä tu­lok­set am­fe­ta­mii­nil­le ja kan­na­bik­sel­le, kai­kil­ta kus­keil­ta puuttui ajo-oi­keus

03.02.2020 09:25 0
Ennätyssuuressa huumevyyhdissä syytteet 53 henkilölle – Organisaatio salakuljetti Suomeen neljän miljoonan euron arvosta kokaiinia, ekstaasia ja metamfetamiinia

En­nä­tys­suu­res­sa huu­me­vyyh­dis­sä syyt­teet 53 hen­ki­löl­le – Or­ga­ni­saa­tio sa­la­kul­jet­ti Suomeen neljän mil­joo­nan euron arvosta ko­kaii­nia, eks­taa­sia ja met­am­fe­ta­mii­nia

16.01.2020 14:46 0
Vantaalaismies tarjosi pimeässä verkossa markkinapaikan huumekauppiaille – Helsingin hovioikeus aloittaa Sipulikanava-jutun käsittelyn

Van­taa­lais­mies tarjosi pi­meäs­sä ver­kos­sa mark­ki­na­pai­kan huu­me­kaup­piail­le – Hel­sin­gin ho­vi­oi­keus aloit­taa Si­pu­li­ka­na­va-ju­tun kä­sit­te­lyn

13.01.2020 07:00 0
Tilaajille
Rattijuopot ja huumekuskit työllistivät poliisia Rovaniemellä

Rat­ti­juo­pot ja huu­me­kus­kit työl­lis­ti­vät po­lii­sia Ro­va­nie­mel­lä

12.01.2020 11:18 0
Tilaajille

Po­lii­si: Espoon ke­mi­kaa­li­va­ras­toon jou­lu­kuus­sa rekalla vie­dys­sä me­ri­kon­tis­sa oli yli 150 kiloa ko­kaii­nia – Tiet­tä­väs­ti ky­sees­sä Suomen suurin ko­kaii­ni­ta­ka­va­rik­ko

07.01.2020 13:58 0
Hoitoon syytteen sijaan – Poliisi löytää yhä useamman huumenuoren Rovaniemellä

Hoitoon syyt­teen sijaan – Poliisi löytää yhä useam­man huu­me­nuo­ren Ro­va­nie­mel­lä

13.12.2019 11:08 0
Rovaniemellä nuorimmat huumeidenkäyttäjät ovat vain 13-vuotiaita – Yhä useampi nuori ajattelee, että kannabiksen käyttö on hyväksytympää kuin alkoholin juominen

Ro­va­nie­mel­lä nuo­rim­mat huu­mei­den­käyt­tä­jät ovat vain 13-vuo­tiai­ta – Yhä useampi nuori ajat­te­lee, että kan­na­bik­sen käyttö on hy­väk­sy­tym­pää kuin al­ko­ho­lin juo­mi­nen

11.12.2019 15:48 0
Tilaajille
Keskustan puoluevaltuusto: kannabiksen käytön rangaistavuudesta ei pidä luopua

Kes­kus­tan puo­lue­val­tuus­to: kan­na­bik­sen käytön ran­gais­ta­vuu­des­ta ei pidä luopua

24.11.2019 12:33 0
Kemissä tehtiin merkittävä huumetakavarikko: Poliisi löysi ryöstöä selvitellessään asunnosta suuren määrän amfetamiinia

Kemissä tehtiin mer­kit­tä­vä huu­me­ta­ka­va­rik­ko: Poliisi löysi ryöstöä sel­vi­tel­les­sään asun­nos­ta suuren määrän am­fe­ta­mii­nia

24.11.2019 10:45 0
Tilaajille
Poliisi: Amfetamiinia ja hasista levittäneen jengin hallusta löytyi myös useita ampuma-aseita, joista osa on luokiteltu erittäin vaarallisiksi

Po­lii­si: Am­fe­ta­mii­nia ja hasista le­vit­tä­neen jengin hal­lus­ta löytyi myös useita am­pu­ma-asei­ta, joista osa on luo­ki­tel­tu erit­täin vaa­ral­li­sik­si

06.11.2019 12:03 0
Tilaajille
Päiväkirja: Miten käy kannabiksen?
Kolumni Pekka Rytkönen

Päi­vä­kir­ja: Miten käy kan­na­bik­sen?

31.10.2019 08:05 0
Tilaajille