Huumausainerikokset
Kuukausi
Laaja Subutex-oikeudenkäynti alkoi Oulun käräjäoikeudessa – syyttäjä vaatii jopa yli viiden vuoden vankeustuomiota

Laaja Su­bu­tex-oi­keu­den­käyn­ti alkoi Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa – syyt­tä­jä vaatii jopa yli viiden vuoden van­keus­tuo­mio­ta

23.06.2020 13:35 0
Tilaajille
Rangaistukset eivät ole ratkaisseet huumeongelmaa – Rangaistavuudesta luopuminen vähentää tutkimusten mukaan huumekuolemia ja käyttäjien tartuntatautiriskiä

Ran­gais­tuk­set eivät ole rat­kais­seet huu­me­on­gel­maa – Ran­gais­ta­vuu­des­ta luo­pu­mi­nen vä­hen­tää tut­ki­mus­ten mukaan huu­me­kuo­le­mia ja käyt­tä­jien tar­tun­ta­tau­ti­ris­kiä

12.06.2020 08:33 0
Seitsemälle syytteet törkeistä huumausainerikoksista – huumeita salakuljetettiin Lapin kautta Ouluun ja myytiin netissä

Seit­se­mäl­le syyt­teet tör­keis­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­sis­ta – huu­mei­ta sa­la­kul­je­tet­tiin Lapin kautta Ouluun ja myytiin netissä

08.06.2020 14:23 0
Tilaajille
Seitsemälle syytteet törkeistä huumausainerikoksista tai avunannoista Pohjois-Suomessa – huumeita tuotiin myös Lapin länsirajan kautta

Seit­se­mäl­le syyt­teet tör­keis­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­sis­ta tai avun­an­nois­ta Poh­jois-Suo­mes­sa – huu­mei­ta tuotiin myös Lapin län­si­ra­jan kautta

08.06.2020 13:15 0
Tilaajille
Vanhemmat
Pakettiautolla liikkunut varas jäi kiinni Kemissä ja kärähti amfetamiinista

Pa­ket­ti­au­tol­la liik­ku­nut varas jäi kiinni Kemissä ja kärähti am­fe­ta­mii­nis­ta

05.04.2020 09:33 0
Nuuskaa takavarikoitiin tuplasti enemmän kuin pari vuotta sitten – Törkeiden huumausainerikosten ja paljastettujen veropetosten määrä on nousussa

Nuuskaa ta­ka­va­ri­koi­tiin tup­las­ti enemmän kuin pari vuotta sitten – Tör­kei­den huu­maus­ai­ne­ri­kos­ten ja pal­jas­tet­tu­jen ve­ro­pe­tos­ten määrä on nou­sus­sa

06.03.2020 07:57 0
Tilaajille
Hovioikeus säilytti käräjäoikeuden tuomion törkeässä huumausainerikoksessa – Kuljetti lähes kilon amfetamiinia Etelä-Ruotsista Tornioon

Ho­vi­oi­keus säi­lyt­ti kä­rä­jä­oi­keu­den tuomion tör­keäs­sä huu­maus­ai­ne­ri­kok­ses­sa – Kul­jet­ti lähes kilon am­fe­ta­mii­nia Ete­lä-Ruot­sis­ta Tor­nioon

05.03.2020 14:01 0
Tilaajille
Lapin huumerikosten määrä hypähti – poliisi saanut lisävoimia piilossa olevan rikollisuuden selvittämiseen

Lapin huu­me­ri­kos­ten määrä hypähti – poliisi saanut li­sä­voi­mia pii­los­sa olevan ri­kol­li­suu­den sel­vit­tä­mi­seen

10.02.2020 20:44 0
Tilaajille
Neljä kuskia kärysi huumeista Rovaniemellä – testeissä tulokset amfetamiinille ja kannabikselle, kaikilta kuskeilta puuttui ajo-oikeus

Neljä kuskia kärysi huu­meis­ta Ro­va­nie­mel­lä – tes­teis­sä tu­lok­set am­fe­ta­mii­nil­le ja kan­na­bik­sel­le, kai­kil­ta kus­keil­ta puuttui ajo-oi­keus

03.02.2020 09:25 0
Vanhemmat järkyttyivät tavallisen poikansa pääroolista jättihuumevyyhdissä – "En vaan vieläkään tajua, mikä siihen poikaan meni"

Van­hem­mat jär­kyt­tyi­vät ta­val­li­sen poi­kan­sa pää­roo­lis­ta jät­ti­huu­me­vyyh­dis­sä – "En vaan vie­lä­kään tajua, mikä siihen poikaan meni"

30.01.2020 19:52 0
Tilaajille
Laaja UB-vyyhti siirtyy syyttäjälle – Krp: jengipomo kauppasi 30 kiloa amfetamiinia, piti hallussaan 60 asetta ja kääri rikoshyötynä puoli miljoonaa

Laaja UB-vyyh­ti siirtyy syyt­tä­jäl­le – Krp: jen­gi­po­mo kaup­pa­si 30 kiloa am­fe­ta­mii­nia, piti hal­lus­saan 60 asetta ja kääri ri­kos­hyö­ty­nä puoli mil­joo­naa

20.01.2020 15:14 0
Tilaajille
Tuhannet rikostaustaltaan puhtaat suomalaiset saavat pian kutsun poliisikuulusteluihin – Lue keitä he ovat ja mitä he laittomasta kauppapaikasta etsivät

Tu­han­net ri­kos­taus­tal­taan puhtaat suo­ma­lai­set saavat pian kutsun po­lii­si­kuu­lus­te­lui­hin – Lue keitä he ovat ja mitä he lait­to­mas­ta kaup­pa­pai­kas­ta etsivät

04.12.2019 19:09 0
Tilaajille
Silkkitien kautta myyty huumeita jopa lapsille – Jokaisella poliisilaitoksella satoja juttuja tutkittavana, odotettavissa kutsuja kuulusteluihin

Silk­ki­tien kautta myyty huu­mei­ta jopa lap­sil­le – Jo­kai­sel­la po­lii­si­lai­tok­sel­la satoja juttuja tut­kit­ta­va­na, odo­tet­ta­vis­sa kutsuja kuu­lus­te­lui­hin

04.12.2019 14:31 0
Tilaajille
Iso osa keminmaalaisista nuorista sanoo, että huumeita on helppo hankkia – usein huumekokeilut aloitetaan kannabiksesta

Iso osa ke­min­maa­lai­sis­ta nuo­ris­ta sanoo, että huu­mei­ta on helppo hankkia – usein huu­me­ko­kei­lut aloi­te­taan kan­na­bik­ses­ta

25.10.2019 16:33 0
Tilaajille
Huumekätkö löytyi lintulaudalta – poliisi selvitti harvinaisen laajan yli sadan kilogramman huumerikoskokonaisuuden

Huu­me­kät­kö löytyi lin­tu­lau­dal­ta – poliisi sel­vit­ti har­vi­nai­sen laajan yli sadan ki­lo­gram­man huu­me­ri­kos­ko­ko­nai­suu­den

16.10.2019 11:27 0
Tällainen on Aarnion rikoskumppani ex-jengipomo Keijo Vilhunen — Uutuuskirja: Tilasi huumesyyttäjän mökin polton ja rahoitti poliisitalon pommi-iskua

Täl­lai­nen on Aarnion ri­kos­kump­pa­ni ex-jen­gi­po­mo Keijo Vil­hu­nen — Uu­tuus­kir­ja: Tilasi huu­me­syyt­tä­jän mökin polton ja ra­hoit­ti po­lii­si­ta­lon pom­mi-is­kua

06.10.2019 10:24 0
Miestä epäillään huumausainerikoksesta Kilpisjärvellä

Miestä epäil­lään huu­maus­ai­ne­ri­kok­ses­ta Kil­pis­jär­vel­lä

04.10.2019 20:47 0