Hotellit
700 000 euroa ei riitä – City-hotellin naapuri peruu valituksensa, jos hotelliyrittäjä maksaa tiloista 1,6 miljoonaa euroa

700 000 euroa ei riitä – Ci­ty-ho­tel­lin naapuri peruu va­li­tuk­sen­sa, jos ho­tel­li­yrit­tä­jä maksaa ti­lois­ta 1,6 mil­joo­naa euroa

16.01.2020 14:03
"Hotellialalla tapahtuu Suomessa nyt enemmän kuin viimeiseen 15 vuoteen" – Markkinajohtajat Scandic ja Sokos Hotellit avaavat uusia hotelleja ja uudistavat vanhoja kovaa tahtia

"Ho­tel­lia­lal­la ta­pah­tuu Suo­mes­sa nyt enemmän kuin vii­mei­seen 15 vuo­teen" – Mark­ki­na­joh­ta­jat Scandic ja Sokos Ho­tel­lit avaavat uusia ho­tel­le­ja ja uu­dis­ta­vat vanhoja kovaa tahtia

14.01.2020 06:00
Lapland Hotels Sky Ounasvaara sai uuden ilmeen remontin myötä: "Olemme nyt kaupungin johtavia hotelleja"

Lapland Hotels Sky Ou­nas­vaa­ra sai uuden ilmeen re­mon­tin myötä: "Olemme nyt kau­pun­gin joh­ta­via ho­tel­le­ja"

10.01.2020 20:36
Kymmenen miljoonan euron hotellilla ei ole pulaa työvoimasta eikä asiakkaista – Lauantaina avattavan Design Hotel Levin toimitusjohtaja odottaa hikistä talvisesonkia

Kym­me­nen mil­joo­nan euron ho­tel­lil­la ei ole pulaa työ­voi­mas­ta eikä asiak­kais­ta – Lauan­tai­na avat­ta­van Design Hotel Levin toi­mi­tus­joh­ta­ja odottaa hikistä tal­vi­se­son­kia

29.11.2019 18:30
Tilaajille
Mielipide Anneli Leppänen

Lu­ki­jal­ta: Ei korkeaa Ro­va­nie­meä

25.11.2019 13:25
VR:n vanha pääkonttori saa uuden elämän hotellina – Kävimme katsomassa, miten Eliel Saarisen suunnittelema arvorakennus muuntuu jättimäiseksi hotelliksi

VR:n vanha pää­kont­to­ri saa uuden elämän ho­tel­li­na – Kävimme kat­so­mas­sa, miten Eliel Saa­ri­sen suun­nit­te­le­ma ar­vo­ra­ken­nus muuntuu jät­ti­mäi­sek­si ho­tel­lik­si

17.11.2019 08:00
Tilaajille
Vuotson kylä saa nimikkohuoneen uuteen helsinkiläishotelliin – "Meillä elää vahva yhdessä tekemisen kulttuuri"

Vuotson kylä saa ni­mik­ko­huo­neen uuteen hel­sin­ki­läis­ho­tel­liin – "Meillä elää vahva yhdessä te­ke­mi­sen kult­tuu­ri"

15.11.2019 19:24
City-Hotelli haluaa yhdeksän kerrosta ja hakee poikkeamislupaa – Kaupunginjohtaja ei myöntäisi

Ci­ty-Ho­tel­li haluaa yh­dek­sän ker­ros­ta ja hakee poik­kea­mis­lu­paa – Kau­pun­gin­joh­ta­ja ei myön­täi­si

14.11.2019 16:40
Lasirakentamisen suosio majoitusalalla jatkuu: hotelli remontoi sviiteistään lasiseinäisiä ja -kattoisia Kittilän Levillä

La­si­ra­ken­ta­mi­sen suosio ma­joi­tus­alal­la jatkuu: hotelli re­mon­toi svii­teis­tään la­si­sei­näi­siä ja -kat­toi­sia Kit­ti­län Levillä

06.11.2019 09:04
Iso-Syötteen palaneessa hotellissa oli toinenkin riskitakka – Va­kuu­tus­tut­ki­ja paljastaa, miten raivokkaan hotellipalon syttymissyy saatiin selville

Iso-Syöt­teen pa­la­nees­sa ho­tel­lis­sa oli toi­nen­kin ris­ki­tak­ka – Va­kuu­tus­tut­ki­ja pal­jas­taa, miten rai­vok­kaan ho­tel­li­pa­lon syt­ty­mis­syy saatiin sel­vil­le

01.11.2019 11:02
Tilaajille
Tjäreborgin ostanut liikemies ei perusta hotelleja Lappiin: "Se on luonnollisesti kiinnostava, mutta se on hyvin kausiluontoinen"

Tjä­re­bor­gin ostanut lii­ke­mies ei perusta ho­tel­le­ja Lap­piin: "Se on luon­nol­li­ses­ti kiin­nos­ta­va, mutta se on hyvin kau­si­luon­toi­nen"

31.10.2019 13:52
Matkailu vaatii rohkeita tekijöitä, jotka houkuttelevat turisteja myös Tornionlaaksoon
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Mat­kai­lu vaatii roh­kei­ta te­ki­jöi­tä, jotka hou­kut­te­le­vat tu­ris­te­ja myös Tor­nion­laak­soon

21.10.2019 06:00
Kemin merenrantahuvilat ja kolme rovaniemeläishotellia palkittiin matkailugaalassa Rovaniemellä

Kemin me­ren­ran­ta­hu­vi­lat ja kolme ro­va­nie­me­läis­ho­tel­lia pal­kit­tiin mat­kai­lu­gaa­las­sa Ro­va­nie­mel­lä

13.10.2019 13:06
Vanhasta matkailuhotellista uudistetun hotelli Utsjoen johtajaksi Johanna Mikkola Sodankylästä

Van­has­ta mat­kai­lu­ho­tel­lis­ta uu­dis­te­tun hotelli Utsjoen joh­ta­jak­si Johanna Mikkola So­dan­ky­läs­tä

10.10.2019 15:22
Venäjä määrää pienet hotellit suljettaviksi, mutta ne kiertävät lakia jatkamalla ”matkustajakoteina”

Venäjä määrää pienet ho­tel­lit sul­jet­ta­vik­si, mutta ne kier­tä­vät lakia jat­ka­mal­la ”mat­kus­ta­ja­ko­tei­na”

28.09.2019 21:09
Rovaniemeläisyritys avaa maailman pohjoisimman hotellin Pohjoisnavalle – Amerikkalaismediat innostuivat eksoottisista "sadan tonnin öistä", Janne Honkasen puhelin soi nyt koko ajan

Ro­va­nie­me­läis­yri­tys avaa maail­man poh­joi­sim­man ho­tel­lin Poh­jois­na­val­le – Ame­rik­ka­lais­me­diat in­nos­tui­vat ek­soot­ti­sis­ta "sadan tonnin öistä", Janne Hon­ka­sen puhelin soi nyt koko ajan

13.09.2019 14:50