Hongkong
Viimeisin tunti
Hongkongissa oikeus ei päästänyt ensimmäistä uuden turvallisuuslain perusteella syytettyä ihmistä vapaaksi

Hong­kon­gis­sa oikeus ei pääs­tä­nyt en­sim­mäis­tä uuden tur­val­li­suus­lain pe­rus­teel­la syy­tet­tyä ihmistä va­paak­si

10:13 0
Vanhemmat
Hongkongissa jälleen mielenosoituksia – uuteen turvallisuuslakiin vedoten tehtiin ensimmäiset pidätykset

Hong­kon­gis­sa jälleen mie­len­osoi­tuk­sia – uuteen tur­val­li­suus­la­kiin vedoten tehtiin en­sim­mäi­set pi­dä­tyk­set

01.07.2020 15:53 0
Hongkongia nimellisesti johtava Carrie Lam tekee mitä Kiina käskee

Hong­kon­gia ni­mel­li­ses­ti johtava Carrie Lam tekee mitä Kiina käskee

31.05.2020 06:30 0
Tilaajille
Kiinan kansankongressi hyväksyi Hongkongin turvallisuuslain – Yhdysvallat uhkaa taloudellisilla seurauksilla

Kiinan kan­san­kong­res­si hy­väk­syi Hong­kon­gin tur­val­li­suus­lain – Yh­dys­val­lat uhkaa ta­lou­del­li­sil­la seu­rauk­sil­la

28.05.2020 16:34 0
"Täydellinen tapa vaientaa oppositio ja aktivistit" – Kiina ajaa Hongkongiin pakolla historiallisen lain, joka rapauttaisi Hongkongin autonomian

"Täy­del­li­nen tapa vaien­taa op­po­si­tio ja ak­ti­vis­tit" – Kiina ajaa Hong­kon­giin pakolla his­to­rial­li­sen lain, joka ra­paut­tai­si Hong­kon­gin au­to­no­mian

25.05.2020 20:00 0
"Jos tämä toteutuu, se on Hongkongin loppu" – Kiina säätää Hongkongiin uudet turvallisuuslait, joiden pelätään kaventavan alueen autonomiaa

"Jos tämä to­teu­tuu, se on Hong­kon­gin loppu" – Kiina säätää Hong­kon­giin uudet tur­val­li­suus­lait, joiden pe­lä­tään ka­ven­ta­van alueen au­to­no­miaa

22.05.2020 12:36 0
Hongkongissa palataan varovaisesti kohti normaalimpaa arkea – ulkomailta tulleiden karanteenin noudattamista valvotaan mobiilisovelluksella

Hong­kon­gis­sa pa­la­taan va­ro­vai­ses­ti kohti nor­maa­lim­paa arkea – ul­ko­mail­ta tul­lei­den ka­ran­tee­nin nou­dat­ta­mis­ta val­vo­taan mo­bii­li­so­vel­luk­sel­la

04.05.2020 12:04 0
Analyysi: Kehuttu Hongkongin malli koronantorjunnassa paljastui puutteelliseksi – Ratkaiseva virhe on pahentanut tartuntatilannetta alueella
Kolumni Björn Ådahl

Ana­lyy­si: Kehuttu Hong­kon­gin malli ko­ro­nan­tor­jun­nas­sa pal­jas­tui puut­teel­li­sek­si – Rat­kai­se­va virhe on pa­hen­ta­nut tar­tun­ta­ti­lan­net­ta alueel­la

06.04.2020 13:58 0
Tilaajille
Hongkong sulkee rajat turisteilta ja harkitsee alkoholin myynnin kieltoa ravintoloissa, koska ihmiset pussailevat humalassa

Hong­kong sulkee rajat tu­ris­teil­ta ja har­kit­see al­ko­ho­lin myynnin kieltoa ra­vin­to­lois­sa, koska ihmiset pus­sai­le­vat hu­ma­las­sa

24.03.2020 10:46 0
Hongkongissa osoitetaan tällä viikolla mieltä lounasaikaan – osa mainosväestä jäi pois töistä ja suunnittelee demokratialiikkeen mainoksia

Hong­kon­gis­sa osoi­te­taan tällä vii­kol­la mieltä lou­nas­ai­kaan – osa mai­nos­väes­tä jäi pois töistä ja suun­nit­te­lee de­mo­kra­tia­liik­keen mai­nok­sia

02.12.2019 13:43 0
"Kannattaako täällä asua, jos kallis kaupunki ei tuota" – Otto Lilja pyörittää digimarkkinointia Hongkongin kaaoksessa ja punnitsee tulevaisuudennäkymiä

"Kan­nat­taa­ko täällä asua, jos kallis kau­pun­ki ei tuota" – Otto Lilja pyö­rit­tää di­gi­mark­ki­noin­tia Hong­kon­gin kaaok­ses­sa ja pun­nit­see tu­le­vai­suu­den­nä­ky­miä

01.12.2019 10:11 0
Tilaajille
Protestien koetteleman Hongkongin vaalitulos oli "demokraattinen tsunami"

Pro­tes­tien koet­te­le­man Hong­kon­gin vaa­li­tu­los oli "de­mok­raat­ti­nen tsu­na­mi"

25.11.2019 12:59 0
Hongkongin nuoria protestoijia ei saa odottaa sama kohtalo kuin mielenosoittajia Tiananmenin aukiolla 30 vuotta sitten
Kolumni Ilkka Timonen

Hong­kon­gin nuoria pro­tes­toi­jia ei saa odottaa sama kohtalo kuin mie­len­osoit­ta­jia Tia­nan­me­nin au­kiol­la 30 vuotta sitten

20.11.2019 06:30 0
Tilaajille

Vii­mei­set mie­len­osoit­ta­jat sin­nit­te­le­vät yli­opis­tol­la Hong­kon­gis­sa – Yli 600 ihmistä poistui kam­puk­sel­ta maa­nan­tai­na

19.11.2019 11:02 0
Hongkongin mielenosoitusten pelätään kärjistyvän veriseksi yhteenotoksi – Poliisi pitää mielenosoittajia loukussa oppilaitoksessa

Hong­kon­gin mie­len­osoi­tus­ten pe­lä­tään kär­jis­ty­vän ve­ri­sek­si yh­teen­otok­si – Poliisi pitää mie­len­osoit­ta­jia lou­kus­sa op­pi­lai­tok­ses­sa

18.11.2019 13:39 0
Neljä skenaariota, mitä Hongkongissa voi tapahtua seuraavaksi

Neljä ske­naa­rio­ta, mitä Hong­kon­gis­sa voi ta­pah­tua seu­raa­vak­si

18.11.2019 12:25 0
Väkivalta jatkuu Hongkongissa – poliisi sai mielenosoittajan nuolen jalkaansa ja katuja siivoavat kiinalaiset sotilaat epäilyttävät

Vä­ki­val­ta jatkuu Hong­kon­gis­sa – poliisi sai mie­len­osoit­ta­jan nuolen jal­kaan­sa ja katuja sii­voa­vat kii­na­lai­set so­ti­laat epäi­lyt­tä­vät

17.11.2019 21:29 0
Koulut keskeyttävät opetuksen Hongkongissa – Pohjoismaiset opiskelijat suuntaavat kotimatkalle levottomuuksien yltyessä

Koulut kes­keyt­tä­vät ope­tuk­sen Hong­kon­gis­sa – Poh­jois­mai­set opis­ke­li­jat suun­taa­vat ko­ti­mat­kal­le le­vot­to­muuk­sien yl­tyes­sä

14.11.2019 12:31 0
Hongkongin levottomuuksissa kuoli opiskelija – kuolemantapauksen pelätään lisäävän levottomuuksia

Hong­kon­gin le­vot­to­muuk­sis­sa kuoli opis­ke­li­ja – kuo­le­man­ta­pauk­sen pe­lä­tään li­sää­vän le­vot­to­muuk­sia

08.11.2019 10:19 0
Tilaajille
Kiina vaatii kovempia otteita Hongkongissa – Kiina-mielistä poliitikkoa puukotettiin kampanjatilaisuudessa

Kiina vaatii ko­vem­pia otteita Hong­kon­gis­sa – Kii­na-mie­lis­tä po­lii­tik­koa puu­ko­tet­tiin kam­pan­ja­ti­lai­suu­des­sa

06.11.2019 08:48 0