Hollywood
Hollywood-legenda Kirk Douglas kuoli – Näyttelijäikoni oli vähällä tehdä itsemurhan, kun halvaus sammalsi häneen puhekykynsä ja vaurioitti kasvohermoja

Hol­ly­wood-le­gen­da Kirk Douglas kuoli – Näyt­te­li­jä­iko­ni oli vähällä tehdä it­se­mur­han, kun halvaus sam­mal­si häneen pu­he­ky­kyn­sä ja vau­rioit­ti kas­vo­her­mo­ja

06.02.2020 10:17
Hollywoodin elokuvantekijöitä vieraili Lapissa tutustumassa olosuhteisiin – tuotantokannustin, jolla hyvitetään osa kustannuksista, kiinnostaa maailmalla

Hol­ly­woo­din elo­ku­van­te­ki­jöi­tä vie­rai­li Lapissa tu­tus­tu­mas­sa olo­suh­tei­siin – tuo­tan­to­kan­nus­tin, jolla hy­vi­te­tään osa kus­tan­nuk­sis­ta, kiin­nos­taa maail­mal­la

23.12.2019 10:18
Hirviö paljastuu glamourin takaa – Harvey Weinstein osoitti valtaansa alistamalla

Hirviö pal­jas­tuu gla­mou­rin takaa – Harvey Weins­tein osoitti val­taan­sa alis­ta­mal­la

22.10.2019 07:00