Hoitotyö
Kauan kaivattu hoitajamitoitus toteutuu, mutta siinä piilee uhkiakin – "Riski on olemassa"

Kauan kai­vat­tu hoi­ta­ja­mi­toi­tus to­teu­tuu, mutta siinä piilee uh­kia­kin – "Riski on ole­mas­sa"

14.02.2020 07:00
Tilaajille
Uusi työaikalaki tuo 11 tunnin pakollisen levon - "Osa hoitajistamme toivoisi jatkossakin voivansa tulla iltavuoron jälkeen suoraan aamuun"

Uusi työ­ai­ka­la­ki tuo 11 tunnin pa­kol­li­sen levon - "Osa hoi­ta­jis­tam­me toi­voi­si jat­kos­sa­kin voi­van­sa tulla il­ta­vuo­ron jälkeen suoraan aamuun"

15.01.2020 06:30
Tilaajille
Naisvaltaiset Tehy ja Super vaativat tasa-arvo-ohjelmassaan ylimääräisiä palkankorotuksia hoitajille, Kuntatyönantajat pelkää miljardilaskua kuntataloudelle

Nais­val­tai­set Tehy ja Super vaa­ti­vat ta­sa-ar­vo-oh­jel­mas­saan yli­mää­räi­siä pal­kan­ko­ro­tuk­sia hoi­ta­jil­le, Kun­ta­työn­an­ta­jat pelkää mil­jar­di­las­kua kun­ta­ta­lou­del­le

14.01.2020 14:56
Kemin kilpailutus tipautti hoivayritykset polvilleen

Kemin kil­pai­lu­tus ti­paut­ti hoi­va­yri­tyk­set pol­vil­leen

30.11.2019 10:00
Tukipalvelutyö erotetaan välittömästä hoivatyöstä – hoitajamitoituksen nosto vaatii 4 400 hoitajaa lisää vanhusten hoivakoteihin

Tu­ki­pal­ve­lu­työ ero­te­taan vä­lit­tö­mäs­tä hoi­va­työs­tä – hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen nosto vaatii 4 400 hoi­ta­jaa lisää van­hus­ten hoi­va­ko­tei­hin

03.10.2019 16:00