Historia
Kuukausi

Saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion pe­rus­ta­mi­nen on ete­ne­mäs­sä ni­meä­mis­pro­ses­siin – hal­li­tus kä­sit­te­li man­daat­tia il­ta­kou­lus­sa

13.11.2019 19:19
Raijan albumista: Tähän nousi Kalotinlinna – uuteen kauppakeskukseen muodostui jono, kun H&M avasi ovensa kevättalvella 2002

Raijan al­bu­mis­ta: Tähän nousi Ka­lo­tin­lin­na – uuteen kaup­pa­kes­kuk­seen muo­dos­tui jono, kun H&M avasi ovensa ke­vät­tal­vel­la 2002

13.11.2019 12:19
Kovaa vihapuhetta ennen somea – 1950-luvun Suomessa politiikan teko oli rankkaa
Kolumni Pekka Rytkönen

Kovaa vi­ha­pu­het­ta ennen somea – 1950-lu­vun Suo­mes­sa po­li­tii­kan teko oli rankkaa

06.11.2019 22:00
Rajavartijat ovat aina aluksi eturintamassa etummaisina – Neuvostoliiton karannut ohjus Inarijärvellä ja pakolaistulva Raja-Joosepissa kovimmat haasteet talvisodan jälkeen

Ra­ja­var­ti­jat ovat aina aluksi etu­rin­ta­mas­sa etum­mai­si­na – Neu­vos­to­lii­ton ka­ran­nut ohjus Ina­ri­jär­vel­lä ja pa­ko­lais­tul­va Ra­ja-Joo­se­pis­sa ko­vim­mat haas­teet tal­vi­so­dan jälkeen

05.11.2019 21:27
Kansanmurha vei Tyyne Mantereelta miehen, isäpuolen, pikkuveljen ja monta muuta – jäljelle jäi vain syvä viha

Kan­san­mur­ha vei Tyyne Man­te­reel­ta miehen, isä­puo­len, pik­ku­vel­jen ja monta muuta – jäl­jel­le jäi vain syvä viha

02.11.2019 07:30
Tilaajille
Raijan albumista: Tankki täyttyi Rovakadun Essolla ja St 1:llä

Raijan al­bu­mis­ta: Tankki täyttyi Ro­va­ka­dun Essolla ja St 1:llä

30.10.2019 09:03
Toimittajalta: Rovaniemellä historiantaju hukassa
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­mel­lä his­to­rian­ta­ju hukassa

19.10.2019 10:05
Ria Berg löysi muinaisesta lyhdystä tekstiviestin menneisyydestä – Pompeijista löytyy yhä uusia todisteita yllättävänkin modernista arjesta 2000 vuoden takaa

Ria Berg löysi mui­nai­ses­ta lyh­dys­tä teks­ti­vies­tin men­nei­syy­des­tä – Pom­pei­jis­ta löytyy yhä uusia to­dis­tei­ta yl­lät­tä­vän­kin mo­der­nis­ta arjesta 2000 vuoden takaa

19.10.2019 08:00
Vanhemmat
Olivatko Turun seudulla lapsia surmanneet pedot susia vai koirasusia? Dna-tutkimus toi lisävaloa 1880-luvun karmiviin tapahtumiin

Oli­vat­ko Turun seu­dul­la lapsia sur­man­neet pedot susia vai koi­ra­su­sia? Dna-tut­ki­mus toi li­sä­va­loa 1880-lu­vun kar­mi­viin ta­pah­tu­miin

12.10.2019 18:30
Tilaajille
Karungissa kerätään taas vanhoja kuvia tekeillä olevaan historiateokseen

Ka­run­gis­sa ke­rä­tään taas vanhoja kuvia te­keil­lä olevaan his­to­ria­teok­seen

09.10.2019 09:25
Rungiusta voi tarkastella virtuaalisesti – Meri-Lapissa kirkkojen alle haudattiin 
vainajia vielä pitkään sen jälkeen, kun se oli kielletty

Run­gius­ta voi tar­kas­tel­la vir­tuaa­li­ses­ti – Me­ri-La­pis­sa kirk­ko­jen alle hau­dat­tiin vai­na­jia vielä pitkään sen jäl­keen, kun se oli kiel­let­ty

18.09.2019 14:29
Talo uhosi kuten koko maakuntalehdistö – Pohjolan Sanomien talo oli aikansa huippu ja edusti valtaa ja voimaa

Talo uhosi kuten koko maa­kun­ta­leh­dis­tö – Poh­jo­lan Sa­no­mien talo oli aikansa huippu ja edusti valtaa ja voimaa

14.09.2019 07:36
Tilaajille
Maailman vanhimmat miestissit löytyivät Keminmaasta – "On yritetty etsiä esimerkiksi Egyptin muumioista"

Maail­man van­him­mat mies­tis­sit löy­tyi­vät Ke­min­maas­ta – "On yri­tet­ty etsiä esi­mer­kik­si Egyptin muu­miois­ta"

13.09.2019 18:30