Hirvenpyynti
Hirvikolarien määrä tieliikenteessä kasvoi Lapissa viime vuonna

Hir­vi­ko­la­rien määrä tie­lii­ken­tees­sä kasvoi Lapissa viime vuonna

30.03.2020 14:00
Mielipide Kauko Karjalainen

Lu­ki­jal­ta: Tule am­pu­ma­ko­kee­seen ajoissa

25.03.2020 13:15
Sodankylässä järjestetään ampumakokeita suosituksesta huolimatta – "Ei ole kyse ahneudesta, sillä kyllä tästä tulee enemmän kuluja kuin tuloja"

So­dan­ky­läs­sä jär­jes­te­tään am­pu­ma­ko­kei­ta suo­si­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta – "Ei ole kyse ah­neu­des­ta, sillä kyllä tästä tulee enemmän kuluja kuin tuloja"

24.03.2020 18:37
Hirvisaalis viime vuotta pienempi – eniten saalis pienentyi Pohjois-Suomessa

Hir­vi­saa­lis viime vuotta pie­nem­pi – eniten saalis pie­nen­tyi Poh­jois-Suo­mes­sa

13.02.2020 15:45
Lukijalta: Hirvimiehen sunnuntaiaamu
Mielipide Oula Jumisko

Lu­ki­jal­ta: Hir­vi­mie­hen sun­nun­tai­aa­mu

19.10.2019 12:55
Etelän porukat löysivät Lapin hirvimaat

Etelän porukat löy­si­vät Lapin hir­vi­maat

19.10.2019 11:16
Kuusi hirviporukkaa, noin 160 metsästäjää ja pyyntiluvat 200 hirvelle­ – Hailuodon hir­ven­met­säs­tä­jil­lä on edessään valtava urakka

Kuusi hir­vi­po­ruk­kaa, noin 160 met­säs­tä­jää ja pyyn­ti­lu­vat 200 hir­vel­le – Hai­luo­don hir­ven­met­säs­tä­jil­lä on edes­sään valtava urakka

13.10.2019 11:07
Tilaajille
Karhunpyynnissä enää yksi karhu saamatta

Kar­hun­pyyn­nis­sä enää yksi karhu saa­mat­ta

07.10.2019 09:56
Helsinkiläinen ruokakauppa mainostaa tuoretta hirveä Inarin Kaamasesta – puhdas Lapin riista kiinnostaa pääkaupungissa, mutta halvempi virolainen tahtoo viedä markkinat

Hel­sin­ki­läi­nen ruo­ka­kaup­pa mai­nos­taa tuo­ret­ta hirveä Inarin Kaa­ma­ses­ta – puhdas Lapin riista kiin­nos­taa pää­kau­pun­gis­sa, mutta hal­vem­pi vi­ro­lai­nen tahtoo viedä mark­ki­nat

20.09.2019 20:13
Jahtikulttuurit kolisevat Ylä-Lapin hirvimailla – porotkin saavat kyytiä, kun ulkopaikkakuntalaiset koirineen ovat metsällä

Jah­ti­kult­tuu­rit ko­li­se­vat Ylä-La­pin hir­vi­mail­la – po­rot­kin saavat kyytiä, kun ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­set koi­ri­neen ovat met­säl­lä

19.09.2019 18:35