Hiihtokeskukset
Hiihtolomalla huolletaan mieli ja kroppa – "Hiihtokeskuksissa meno ei ole enää pelkkää biletystä"

Hiih­to­lo­mal­la huol­le­taan mieli ja kroppa – "Hiih­to­kes­kuk­sis­sa meno ei ole enää pelkkää bi­le­tys­tä"

15.02.2020 15:09
Kohonneeseen lumivyöryvaaraan valmistaudutaan Lapin hiihtokeskuksissa – hoidetuilla rinteillä laskevilla ei ole vaaraa

Ko­hon­nee­seen lu­mi­vyö­ry­vaa­raan val­mis­tau­du­taan Lapin hiih­to­kes­kuk­sis­sa – hoi­de­tuil­la rin­teil­lä las­ke­vil­la ei ole vaaraa

13.02.2020 14:15
Pyhätunturin rinnepomo kuolemaan johtaneista onnettomuuksista: "Kolme kertaa sattunut, ja se on kolme kertaa liikaa"

Py­hä­tun­tu­rin rin­ne­po­mo kuo­le­maan joh­ta­neis­ta on­net­to­muuk­sis­ta: "Kolme kertaa sat­tu­nut, ja se on kolme kertaa liikaa"

12.02.2020 17:03
Tilaajille
Hiihtokeskus- ja ohjelmapalvelualojen työehtosopimukset saatiin sovittua kahdeksi vuodeksi

Hiih­to­kes­kus- ja oh­jel­ma­pal­ve­lu­alo­jen työ­eh­to­so­pi­muk­set saatiin so­vit­tua kah­dek­si vuo­dek­si

19.12.2019 17:32
Pyhä rakentaa neljän miljoonan euron tuolihissin ja lähes 500 vuodepaikkaa lisää – hissi tulee käytettynä Itävallasta, käyttöön se saadaan jouluna 2021

Pyhä ra­ken­taa neljän mil­joo­nan euron tuo­li­his­sin ja lähes 500 vuo­de­paik­kaa lisää – hissi tulee käy­tet­ty­nä Itä­val­las­ta, käyt­töön se saadaan jouluna 2021

15.11.2019 12:00
Lumisateet saaneet pohjoisen hiihtokeskuksia avaamaan rinteitään, esimerkiksi Levillä lasketaan jo – "Lumitilanne on huikein 30 vuoteen"

Lu­mi­sa­teet saaneet poh­joi­sen hiih­to­kes­kuk­sia avaa­maan rin­tei­tään, esi­mer­kik­si Levillä las­ke­taan jo – "Lu­mi­ti­lan­ne on huikein 30 vuo­teen"

10.11.2019 15:04
Rovaniemen tykkilumikasa hupeni puoleen kesän aikana – Säilölumilatua ei ehkä riitä Santasportille asti

Ro­va­nie­men tyk­ki­lu­mi­ka­sa hupeni puoleen kesän aikana – Säi­lö­lu­mi­la­tua ei ehkä riitä San­tas­por­til­le asti

06.10.2019 18:30
Tilaajille
Ruka avasi talven laskettelukauden ensimmäisenä – tunturiin saapui avajaispäiväksi hento lumisade

Ruka avasi talven las­ket­te­lu­kau­den en­sim­mäi­se­nä – tun­tu­riin saapui ava­jais­päi­väk­si hento lu­mi­sa­de

04.10.2019 19:28