Henkilövalinnat
Mällinen vastaa kritiikkiin: Sananen poliittisesta johtajuudesta
Mielipide Maria-Riitta Mällinen

Mäl­li­nen vastaa kri­tiik­kiin: Sananen po­liit­ti­ses­ta joh­ta­juu­des­ta

13.02.2020 13:40
Rovaniemen kirkkovaltuuston puheenjohtaja pettyi tuomiokapitulin päätökseen: "Ikävä, että meidät ohitettiin tällä tavalla"

Ro­va­nie­men kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja pettyi tuo­mioka­pi­tu­lin pää­tök­seen: "Ikävä, että meidät ohi­tet­tiin tällä ta­val­la"

17.01.2020 10:45
Inarilainen Hanna-Mari Kasurinen MTK-Lapin puheenjohtajaksi

Ina­ri­lai­nen Han­na-Ma­ri Ka­su­ri­nen MTK-La­pin pu­heen­joh­ta­jak­si

09.01.2020 19:09
Rovaniemi kokeilee uutta rekrytointitapaa: Haastatteluihin valitaan henkilöt ilman tietoa nimestä, iästä, sukupuolesta ja siviilisäädystä

Ro­va­nie­mi ko­kei­lee uutta rek­ry­toin­ti­ta­paa: Haas­tat­te­lui­hin va­li­taan hen­ki­löt ilman tietoa ni­mes­tä, iästä, su­ku­puo­les­ta ja si­vii­li­sää­dys­tä

02.01.2020 10:39
Rovaniemen johtajien tuolileikissä ei vieläkään päätöstä

Ro­va­nie­men joh­ta­jien tuo­li­lei­kis­sä ei vie­lä­kään pää­tös­tä

02.12.2019 18:55
Sisäministeriön kansliapäällikkö Ilkka Salmi palaa EU:n komissioon – Uusi virka on katastrofivalmiuden ja ehkäisyn johtaja

Si­sä­mi­nis­te­riön kans­lia­pääl­lik­kö Ilkka Salmi palaa EU:n ko­mis­sioon – Uusi virka on ka­tast­ro­fi­val­miu­den ja eh­käi­syn johtaja

30.10.2019 18:37
Näkökulma: Vaikuttaako puoluetausta Kelan pääjohtajan valinnassa – johtajalla on valtaa sosiaaliturvan kehitykseen

Nä­kö­kul­ma: Vai­kut­taa­ko puo­lue­taus­ta Kelan pää­joh­ta­jan va­lin­nas­sa – joh­ta­jal­la on valtaa so­siaa­li­tur­van ke­hi­tyk­seen

27.09.2019 21:10