Henkilövalinnat
Viimeisin 24 tuntia
Rovaniemen johtajien tuolileikissä ei vieläkään päätöstä

Ro­va­nie­men joh­ta­jien tuo­li­lei­kis­sä ei vie­lä­kään pää­tös­tä

02.12.2019 18:55
Vanhemmat
Sisäministeriön kansliapäällikkö Ilkka Salmi palaa EU:n komissioon – Uusi virka on katastrofivalmiuden ja ehkäisyn johtaja

Si­sä­mi­nis­te­riön kans­lia­pääl­lik­kö Ilkka Salmi palaa EU:n ko­mis­sioon – Uusi virka on ka­tast­ro­fi­val­miu­den ja eh­käi­syn johtaja

30.10.2019 18:37
Näkökulma: Vaikuttaako puoluetausta Kelan pääjohtajan valinnassa – johtajalla on valtaa sosiaaliturvan kehitykseen

Nä­kö­kul­ma: Vai­kut­taa­ko puo­lue­taus­ta Kelan pää­joh­ta­jan va­lin­nas­sa – joh­ta­jal­la on valtaa so­siaa­li­tur­van ke­hi­tyk­seen

27.09.2019 21:10