Henkilöstöpolitiikka
Kysyimme johtaja-asiassa tyhjää äänestäneiltä Rovaniemen päättäjiltä perusteluja -Mällinen: "En uskaltanut riskeerata" -Ovaskainen: "Laiskuutta se tietysti oli"

Ky­syim­me joh­ta­ja-asias­sa tyhjää ää­nes­tä­neil­tä Ro­va­nie­men päät­tä­jil­tä pe­rus­te­lu­ja -Mäl­li­nen: "En us­kal­ta­nut ris­kee­ra­ta" -O­vas­kai­nen: "Lais­kuut­ta se tie­tys­ti oli"

11.02.2020 15:16
Rovaniemen kaupunginjohtaja valittiin avoimin kortein, mutta muun pomoporukan kanssa meni vaikeaksi
Kolumni Pekka Rytkönen

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja va­lit­tiin avoimin kor­tein, mutta muun po­mo­po­ru­kan kanssa meni vai­keak­si

19.12.2019 07:00
Mielipide Antero Kuusi

Lu­ki­jal­ta: LKS:n hen­ki­lös­tö­po­li­tiik­ka rikkoo lakia

19.10.2019 12:59