Harrastukset
Kuukausi
"Rahan taju on tässä hämärtynyt" – Vain tuhina puuttuu, kun muhoslaisen Meeri Murron reborn-vauvat koisivat omassa huoneessaan, aidolta näyttävät nuket myös aikuisten mieleen

"Rahan taju on tässä hä­mär­ty­nyt" – Vain tuhina puut­tuu, kun mu­hos­lai­sen Meeri Murron re­born-vau­vat koi­si­vat omassa huo­nees­saan, aidolta näyt­tä­vät nuket myös ai­kuis­ten mieleen

07.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Päiväkirja: Kun piippaa, herää uteliaisuus

Päi­vä­kir­ja: Kun piip­paa, herää ute­liai­suus

30.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Lappilaislähtöiset Paula Ahola ja Miia Multanen lähtevät pelastamaan legendaarista venettä Karibialta – Purjehduskilometrejä kertyy lähes 10 000

Lap­pi­lais­läh­töi­set Paula Ahola ja Miia Mul­ta­nen läh­te­vät pe­las­ta­maan le­gen­daa­ris­ta venettä Ka­ri­bial­ta – Pur­jeh­dus­ki­lo­met­re­jä kertyy lähes 10 000

25.06.2020 12:56 0
Tilaajille
Peltipappamopokerho Los Dementitos päristelee Rovaniemeltä Luostolle – "Ajaminen on sellainen meditatiivinen kokemus"

Pel­ti­pap­pa­mo­po­ker­ho Los De­men­ti­tos pä­ris­te­lee Ro­va­nie­mel­tä Luos­tol­le – "A­ja­mi­nen on sel­lai­nen me­di­ta­tii­vi­nen ko­ke­mus"

12.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Tornioon saatiin crossfit-saleja kaksin kappalein - lajin yhteisöllisyys viehättää uusia yrittäjiä.

Tor­nioon saatiin cross­fit-sa­le­ja kaksin kap­pa­lein - lajin yh­tei­söl­li­syys vie­hät­tää uusia yrit­tä­jiä.

27.05.2020 11:05 0
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ur­hei­lu­seu­roil­le mah­dol­li­suus palata arkeen

06.05.2020 04:49 0
Tilaajille
Patoumia päästään pian purkaman kentälle – Lapin urheiluseurat käynnistelevät kesän harrastustoimintaa

Pa­tou­mia pääs­tään pian pur­ka­man ken­täl­le – Lapin ur­hei­lu­seu­rat käyn­nis­te­le­vät kesän har­ras­tus­toi­min­taa

05.05.2020 18:31 0
Tilaajille
Korona-ajan superihminen reippailee, leipoo ja kehittää itseään – mutta sinun ei ole pakko
Kolumni Vanessa Valkama

Ko­ro­na-ajan su­per­ih­mi­nen reip­pai­lee, leipoo ja ke­hit­tää itseään – mutta sinun ei ole pakko

17.04.2020 10:09 0
Tilaajille
Kuin Lapin kairassa olisi – Tervolan ja Simon rajalla sijaitseva Arppee on mielenkiintoinen kalastuskohde

Kuin Lapin kai­ras­sa olisi – Ter­vo­lan ja Simon rajalla si­jait­se­va Arppee on mie­len­kiin­toi­nen ka­las­tus­koh­de

08.04.2020 11:48 0
Kolumni: Korona pakotti yhteiseen harrastukseen kämppäkaverin kanssa

Ko­lum­ni: Korona pakotti yh­tei­seen har­ras­tuk­seen kämp­pä­ka­ve­rin kanssa

03.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Päiväkirja: Harrastusyhteisöt osoittavat karanteenissa lujuutensa  – porukkahenki säilyy etäisyydestä huolimatta

Päi­vä­kir­ja: Har­ras­tus­yh­tei­söt osoit­ta­vat ka­ran­tee­nis­sa lu­juu­ten­sa – po­ruk­ka­hen­ki säilyy etäi­syy­des­tä huo­li­mat­ta

25.03.2020 07:00 0
Tilaajille
Toimittajalta: Monissa harrastuksissa kriisi ymmärrettiin heti – kiitokset siitä!
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Monissa har­ras­tuk­sis­sa kriisi ym­mär­ret­tiin heti – kii­tok­set siitä!

17.03.2020 15:16 0
Merilappilaiskuntosalit tehostavat siivoustaan – desinfiointipisteiden määrää lisätään, asiakkaita muistutetaan hygieniasta

Me­ri­lap­pi­lais­kun­to­sa­lit te­hos­ta­vat sii­vous­taan – de­sin­fioin­ti­pis­tei­den määrää li­sä­tään, asiak­kai­ta muis­tu­te­taan hy­gie­nias­ta

13.03.2020 13:11 0
Metsähallituksen kenttäpäällikkö Olli Vainiolla koukuttava harrastus – toista sataa patalappua Lapin autiotupiin

Met­sä­hal­li­tuk­sen kent­tä­pääl­lik­kö Olli Vai­niol­la kou­kut­ta­va har­ras­tus – toista sataa pa­ta­lap­pua Lapin au­tio­tu­piin

27.02.2020 12:45 0
Tilaajille
Lapsen harrastus voi niellä tuhansia euroja – Selvitimme, mitä suosituimmat lajit maksavat

Lapsen har­ras­tus voi niellä tu­han­sia euroja – Sel­vi­tim­me, mitä suo­si­tuim­mat lajit mak­sa­vat

18.02.2020 18:36 0
Tilaajille
Päiväkirja: Vietän viikonloppuni urheiluhalleissa ja näistä syistä nautin siitä

Päi­vä­kir­ja: Vietän vii­kon­lop­pu­ni ur­hei­lu­hal­leis­sa ja näistä syistä nautin siitä

15.02.2020 10:07 0
Tilaajille
Koululaisilta: Mopoilu on hyvä tapa liikkua
Lukijalta Mielipide Miikka Säynäjäkangas

Kou­lu­lai­sil­ta: Mopoilu on hyvä tapa liikkua

05.02.2020 15:27 0
Tilaajille
Valvovat silmät tuovat turvaa urheiluharrastuksessa – Kerro omat kokemuksesi valmennuksesta

Val­vo­vat silmät tuovat turvaa ur­hei­lu­har­ras­tuk­ses­sa – Kerro omat ko­ke­muk­se­si val­men­nuk­ses­ta

23.01.2020 18:28 0
Tilaajille
Iloisuutta ja upeita asuja – tanssin avulla oppii hyväksymään itsensä, karnevaalisambaa tanssittu Meri-Lapissa jo kymmenisen vuotta.

Iloi­suut­ta ja upeita asuja – tanssin avulla oppii hy­väk­sy­mään it­sen­sä, kar­ne­vaa­li­sam­baa tans­sit­tu Me­ri-La­pis­sa jo kym­me­ni­sen vuotta.

22.01.2020 09:58 0
Rovaniemen lasten Moniurheilukoulu kutsuu uusia harrastajia – Lapsen ei tarvitse sitoutua yhteen lajiin

Ro­va­nie­men lasten Mo­ni­ur­hei­lu­kou­lu kutsuu uusia har­ras­ta­jia – Lapsen ei tar­vit­se si­tou­tua yhteen lajiin

16.01.2020 09:56 0