Harrastajateatteri
"Päällimmäiseksi teemaksi muotoutui rakastamisen vaikeus" -Teatteriharrastus kasvatti rohkeutta ja toi ystäviä, kertovat Kittilän teatteriryhmäläiset.

"Pääl­lim­mäi­sek­si tee­mak­si muo­tou­tui ra­kas­ta­mi­sen vai­keus" -Teat­te­ri­har­ras­tus kas­vat­ti roh­keut­ta ja toi ys­tä­viä, ker­to­vat Kit­ti­län teat­te­ri­ryh­mä­läi­set.

01.11.2019 15:34 0
Tilaajille
Arvio: Hupailevaa ja vakavaa naisnäkökulmaa Kouta-harrastajateatterifestivaalilla Tervolassa

Arvio: Hu­pai­le­vaa ja vakavaa nais­nä­kö­kul­maa Kou­ta-har­ras­ta­ja­teat­te­ri­fes­ti­vaa­lil­la Ter­vo­las­sa

29.09.2019 20:09 0
Tilaajille