Hannukaisen kaivoshanke
Mielipide Pekka Juhani Vaattovaara

Lu­ki­jal­ta: Kai­vok­sel­la entistä suu­rem­pi tarve

25.03.2020 14:17
Lukijalta: Kolari uudelleen nousuun kaivoksella
Mielipide Olavi Laukkanen

Lu­ki­jal­ta: Kolari uu­del­leen nousuun kai­vok­sel­la

26.02.2020 06:20
Kaivoksen kannattajat kokoavat joukkoja – Kolarissa kerätään nimiä Hannukaisen kaivoksen puolesta adressiin

Kai­vok­sen kan­nat­ta­jat ko­koa­vat jouk­ko­ja – Ko­la­ris­sa ke­rä­tään nimiä Han­nu­kai­sen kai­vok­sen puo­les­ta ad­res­siin

19.02.2020 19:30
Mielipide Mari Pilventö, Jaana Koivumaa

Lu­ki­jal­ta: Kai­vos­han­ket­ta ke­hi­te­tään yh­des­sä, jotta luonto voittaa

01.02.2020 11:18
Lukijalta: Kansalaisten kaivosaktiivisuus välttämätön
Mielipide Leif Ramm-Schmidt

Lu­ki­jal­ta: Kan­sa­lais­ten kai­vos­ak­tii­vi­suus vält­tä­mä­tön

29.01.2020 08:17
Lukijalta: Hannukainen yhtä epävarma kuin lottovoitto
Mielipide Lasse Lahtinen

Lu­ki­jal­ta: Han­nu­kai­nen yhtä epä­var­ma kuin lot­to­voit­to

27.01.2020 08:14
Lukijalta: Kaivos olisi Kolarille lottopotti
Mielipide Lasse Nousiainen

Lu­ki­jal­ta: Kaivos olisi Ko­la­ril­le lot­to­pot­ti

22.01.2020 12:14
Tuore väitöskirja: Keskustelu Lapin kaivostoiminnasta on kärjistynyttä, mutta osapuolia yhdistää pyrkimys hyvän elämän turvaamiseen

Tuore väi­tös­kir­ja: Kes­kus­te­lu Lapin kai­vos­toi­min­nas­ta on kär­jis­ty­nyt­tä, mutta osa­puo­lia yh­dis­tää pyr­ki­mys hyvän elämän tur­vaa­mi­seen

15.01.2020 12:50
Kolarin kunnanvaltuusto vastaanotti kaivoshanketta vastustavan adressin –  hankkeen kaavoituksesta päätetään myöhemmin

Kolarin kun­nan­val­tuus­to vas­taan­ot­ti kai­vos­han­ket­ta vas­tus­ta­van ad­res­sin –  hank­keen kaa­voi­tuk­ses­ta pää­te­tään myö­hem­min

17.09.2019 19:24
Hannukaisen kaivoshanketta vastustetaan Etelä-Suomea myöten – "Avolouhos ei yksinkertaisesti sovi luontomatkailukeskuksen läheisyyteen"

Han­nu­kai­sen kai­vos­han­ket­ta vas­tus­te­taan Ete­lä-Suo­mea myöten – "A­vo­lou­hos ei yk­sin­ker­tai­ses­ti sovi luon­to­mat­kai­lu­kes­kuk­sen lä­hei­syy­teen"

16.09.2019 18:47