Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Hankkeet
Arinan tornihotellin kaava maanantaina Rovaniemen kaupunginhallituksen käsittelyssä – ensimmäiset kuvat suunnitelmista julki

Arinan tor­ni­ho­tel­lin kaava maa­nan­tai­na Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lys­sä – en­sim­mäi­set kuvat suun­ni­tel­mis­ta julki

09.08.2023 15:10 58
Tilaajille

Kou­lu­tus­ta kes­tä­vyy­des­tä yri­tyk­sil­le

20.04.2023 19:25
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote-sääs­tö ei ole aina säästö

22.03.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tuul­lis­ta mo­ni­muo­toi­suut­ta rek­ry­käy­tän­töi­hin

30.12.2022 05:00
Tilaajille
Venäläisen poronlihan ja marjan tuonti päättyi – "nyt täytyy tottua siihen, että maailma loppuu tuohon itärajalle"

Ve­nä­läi­sen po­ron­li­han ja marjan tuonti päättyi – "nyt täytyy tottua siihen, että maailma loppuu tuohon itä­ra­jal­le"

24.05.2022 20:38 6
Tilaajille
Tornioon suunnitellaan biokaasulaitosta – raaka-aineiden saatavuutta kartoitettiin Rovaniemeä myöten

Tor­nioon suun­ni­tel­laan bio­kaa­su­lai­tos­ta – raa­ka-ai­nei­den saa­ta­vuut­ta kar­toi­tet­tiin Ro­va­nie­meä myöten

23.11.2021 16:01 3
Tilaajille
Kemin museoille valtionavustusta #MuistojeniValtakatu-hankkeeseen – hankkeessa kerätään kemiläisten nuoruusmuistoja Valtakadun varrelta

Kemin mu­seoil­le val­tion­avus­tus­ta #Muis­to­je­ni­Val­ta­ka­tu-hank­kee­seen – hank­kees­sa ke­rä­tään ke­mi­läis­ten nuo­ruus­muis­to­ja Val­ta­ka­dun var­rel­ta

22.04.2021 18:34
Tilaajille
Lasten lukuharrastusta edistetään Lukuitu-hankkeella Lapissa – pilottivaiheessa neljä kuntaa mukana

Lasten lu­ku­har­ras­tus­ta edis­te­tään Lu­kui­tu-hank­keel­la Lapissa – pi­lot­ti­vai­hees­sa neljä kuntaa mukana

28.12.2020 08:16
Tilaajille

Utsjoen kunta ja Saa­me­lais­alueen kou­lu­tus­kes­kus suun­nit­te­le­vat mat­kai­lu­yrit­tä­jien ja kä­si­työ­läis­ten yh­teis­han­ket­ta

16.10.2020 20:24
Tilaajille
Lapin joukkoliikennepalveluita pyritään kehittämään hankkeen avulla –  "Matkustuskokemus paranee, kun tieto palveluista aikatauluineen ja reitteineen on tulevaisuudessa helpommin saatavilla"

Lapin jouk­ko­lii­ken­ne­pal­ve­lui­ta py­ri­tään ke­hit­tä­mään hank­keen avulla – "Mat­kus­tus­ko­ke­mus pa­ra­nee, kun tieto pal­ve­luis­ta ai­ka­tau­lui­neen ja reit­tei­neen on tu­le­vai­suu­des­sa hel­pom­min saa­ta­vil­la"

26.09.2020 10:50 1
Tilaajille
Kasvava maastopyöräilytrendi poiki Lappiin 1,6 miljoonaa euroa kehittämistukea

Kasvava maas­to­pyö­räi­ly­tren­di poiki Lappiin 1,6 mil­joo­naa euroa ke­hit­tä­mis­tu­kea

11.09.2020 13:54
Tilaajille
E-urheiluhanke huipentuu kolmipäiväiseen pelitapahtumaan – yleisö pääsee seuraamaan livenä CS:GO-turnausta

E-ur­hei­lu­han­ke hui­pen­tuu kol­mi­päi­väi­seen pe­li­ta­pah­tu­maan – yleisö pääsee seu­raa­maan livenä CS:GO-tur­naus­ta

30.06.2020 15:16
Lapin yliopistolle myönnettiin EU-rahoitusta 2,3 miljoonaa euroa – Arktinen keskus koordinoi kuuden miljoonan euron yhteishanketta

Lapin yli­opis­tol­le myön­net­tiin EU-ra­hoi­tus­ta 2,3 mil­joo­naa euroa – Ark­ti­nen keskus koor­di­noi kuuden mil­joo­nan euron yh­teis­han­ket­ta

24.04.2020 08:51
Raja-Jooseppiin rakennetaan uusi rajatarkastusasema – työt valmistuvat vuonna 2022

Ra­ja-Joo­sep­piin ra­ken­ne­taan uusi ra­ja­tar­kas­tus­ase­ma – työt val­mis­tu­vat vuonna 2022

25.03.2020 09:02
Tilaajille