Hallituskriisi
Viimeisin 12 tuntia
Ohisalon kommenteista roihahti jalkapantakeskustelu, jota Kärnä luonnehti hallituskriisiksi – Ohisalo tarkensi näkemyksiään, myös Marin puuttui keskusteluun

Ohi­sa­lon kom­men­teis­ta roi­hah­ti jal­ka­pan­ta­kes­kus­te­lu, jota Kärnä luon­neh­ti hal­li­tus­krii­sik­si – Ohisalo tar­ken­si nä­ke­myk­siään, myös Marin puuttui kes­kus­te­luun

10:01 4
Tilaajille
Vanhemmat
Katse politiikan kulissien taakse – tällaisena Lännen Median valokuvaaja Joel Maisalmi näki kolmen pääministerin, kahden toimitusministeristön ja kaksien vaalien hullun vuoden 2019

Katse po­li­tii­kan ku­lis­sien taakse – täl­lai­se­na Lännen Median va­lo­ku­vaa­ja Joel Mai­sal­mi näki kolmen pää­mi­nis­te­rin, kahden toi­mi­tus­mi­nis­te­ris­tön ja kaksien vaalien hullun vuoden 2019

31.12.2019 10:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Politiikan kuvioita joululaulujen sanoin
Lukijalta Mielipide Juhani Happonen

Lu­ki­jal­ta: Po­li­tii­kan ku­vioi­ta jou­lu­lau­lu­jen sanoin

14.12.2019 06:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Valtiovarainministeriksi siirtyvän Kulmunin on saatava lisää jämäkkyyttä otteisiinsa, jotta hän ei jää Marinin varjoon
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si siir­ty­vän Kul­mu­nin on saatava lisää jä­mäk­kyyt­tä ot­tei­siin­sa, jotta hän ei jää Marinin varjoon

09.12.2019 15:19 0
Tilaajille
"Ainahan sitä vähän jännittää" - keskustan ryhmäjohtaja saapui demariväen eteen

"Ai­na­han sitä vähän jän­nit­tää" - kes­kus­tan ryh­mä­joh­ta­ja saapui de­ma­ri­väen eteen

05.12.2019 14:41 0
Tilaajille
Demarinaiset Sanna Marinin taakse pääministerikisassa

De­ma­ri­nai­set Sanna Marinin taakse pää­mi­nis­te­ri­ki­sas­sa

05.12.2019 13:59 0
Tilaajille
Punamultakriisi lauennut? – sdp ja keskusta vakuuttavat löytäneensä taas toisensa

Pu­na­mul­ta­krii­si lauen­nut? – sdp ja kes­kus­ta va­kuut­ta­vat löy­tä­neen­sä taas toi­sen­sa

05.12.2019 10:08 0
Kommentti: Sanna Marin avasi pääministeripelin oudolla ehdotuksella – hänen mielestään Antti Rinne olisi luonteva tunnustelija

Kom­ment­ti: Sanna Marin avasi pää­mi­nis­te­ri­pe­lin oudolla eh­do­tuk­sel­la – hänen mie­les­tään Antti Rinne olisi luon­te­va tun­nus­te­li­ja

04.12.2019 12:49 0
Tilaajille
Sdp:n hallitusneuvottelutoimikunta kokoontuu keskiviikkona iltapäivällä pohjustamaan hallitustunnustelijan valintaa – Li Andersson: Emme ota kantaa sdp:n sisäisiin valintoihin

Sdp:n hal­li­tus­neu­vot­te­lu­toi­mi­kun­ta ko­koon­tuu kes­ki­viik­ko­na il­ta­päi­väl­lä poh­jus­ta­maan hal­li­tus­tun­nus­te­li­jan va­lin­taa – Li An­ders­son: Emme ota kantaa sdp:n si­säi­siin va­lin­toi­hin

04.12.2019 11:57 0
Tilaajille
IL: Sipilä lepytteli sdp:n kansanedustajia: "Minä en ole puuhannut mitään Rinteen kaatokokousta"

IL: Sipilä le­pyt­te­li sdp:n kan­sa­ne­dus­ta­jia: "Minä en ole puu­han­nut mitään Rinteen kaa­to­ko­kous­ta"

04.12.2019 11:49 0
Tilaajille
Iltalehti: Keskusta suunnitteli Rinteen kaatamista jo perjantaina

Il­ta­leh­ti: Kes­kus­ta suun­nit­te­li Rinteen kaa­ta­mis­ta jo per­jan­tai­na

04.12.2019 07:43 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Antti Rinteen kujanjuoksu päättyi, mutta poliittinen kriisi jatkuu
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Antti Rinteen ku­jan­juok­su päät­tyi, mutta po­liit­ti­nen kriisi jatkuu

04.12.2019 06:00 0
Tilaajille
Suomen pääministeri on joutunut eroamaan kolme kertaa poliittisen paineen takia – muunnellun totuuden puhuminen on asiantuntijan mukaan erityisen riskialtista

Suomen pää­mi­nis­te­ri on jou­tu­nut eroa­maan kolme kertaa po­liit­ti­sen paineen takia – muun­nel­lun to­tuu­den pu­hu­mi­nen on asian­tun­ti­jan mukaan eri­tyi­sen ris­ki­al­tis­ta

03.12.2019 18:33 0
Rinteen lähtö oli yllätys Lapin demareille, seuraajan puolesta ei vielä liputeta

Rinteen lähtö oli yllätys Lapin de­ma­reil­le, seu­raa­jan puo­les­ta ei vielä li­pu­te­ta

03.12.2019 15:58 0
Tilaajille
Hups, unohdusko? Rinteen hallitus ei tehnyt lainkaan omaa ohjelmaa valtion omistajaohjauksesta

Hups, unoh­dus­ko? Rinteen hal­li­tus ei tehnyt lain­kaan omaa oh­jel­maa valtion omis­ta­ja­oh­jauk­ses­ta

03.12.2019 15:55 0
Puhemies Vanhanen pyytää toimitusministeristöä viemään loppuun kunnialla ensi Suomen vuoden budjetin ja EU-puheenjohtajuuskauden

Pu­he­mies Van­ha­nen pyytää toi­mi­tus­mi­nis­te­ris­töä viemään loppuun kun­nial­la ensi Suomen vuoden bud­je­tin ja EU-pu­heen­joh­ta­juus­kau­den

03.12.2019 15:22 0
"Jonkinlainen rupi jää", sanoi eronnut, mutta sdp:n johdossa jatkava Antti Rinne – Keskustalle piikki ylimalkaisuudesta, äänensävy johtui flunssasta, "ei liikutuksesta"

"Jon­kin­lai­nen rupi jää", sanoi eron­nut, mutta sdp:n joh­dos­sa jatkava Antti Rinne – Kes­kus­tal­le piikki yli­mal­kai­suu­des­ta, ää­nen­sä­vy johtui fluns­sas­ta, "ei lii­ku­tuk­ses­ta"

03.12.2019 13:53 0
Opposition Orpo tiukkana: Pääministerin vaihtuminen ei ole ilmoitusasia

Op­po­si­tion Orpo tiuk­ka­na: Pää­mi­nis­te­rin vaih­tu­mi­nen ei ole il­moi­tus­asia

03.12.2019 13:49 0
Tilaajille
Rinne: Jatkan puheenjohtajana ensi kesään saakka – "Olen näillä näkymin käytettävissä tehtävään uudelleen"

Rinne: Jatkan pu­heen­joh­ta­ja­na ensi kesään saakka – "Olen näillä näkymin käy­tet­tä­vis­sä teh­tä­vään uu­del­leen"

03.12.2019 13:37 0
Tilaajille
Niinistö otti Rinteen eronpyynnön vastaan Mäntyniemessä - Marin: SDP valitsee puheenjohtajan puoluekokouksessa kesällä 2020

Nii­nis­tö otti Rinteen eron­pyyn­nön vastaan Män­ty­nie­mes­sä - Marin: SDP va­lit­see pu­heen­joh­ta­jan puo­lue­ko­kouk­ses­sa kesällä 2020

03.12.2019 12:54 0
Tilaajille