Haaparanta
Kuukausi
Tornion Matkahuolto palaa Suomeen aprillipäivänä – rajatarkastukset ovat hankalat asiakkaille ja linja-autoille

Tornion Mat­ka­huol­to palaa Suomeen ap­ril­li­päi­vä­nä – ra­ja­tar­kas­tuk­set ovat han­ka­lat asiak­kail­le ja lin­ja-au­toil­le

26.03.2020 19:15
Tiina kulkee rajan yli päivittäin töihin Ruotsiin – "Tarkasti paperit on katsottu"

Tiina kulkee rajan yli päi­vit­täin töihin Ruot­siin – "Tar­kas­ti paperit on kat­sot­tu"

23.03.2020 18:38
Ruotsin raja on yritetty ylittää luvattomasti Torniossa – luvattomat ylitykset voivat johtaa seuraamuksiin

Ruotsin raja on yri­tet­ty ylittää lu­vat­to­mas­ti Tor­nios­sa – lu­vat­to­mat yli­tyk­set voivat johtaa seu­raa­muk­siin

20.03.2020 20:41
Ruotsin koulut ovat vielä auki – Haaparannan lukio siirtyi etäopetukseen tänään

Ruotsin koulut ovat vielä auki – Haa­pa­ran­nan lukio siirtyi etä­ope­tuk­seen tänään

19.03.2020 17:46
Päiväkirja: Prinsessahumua meäntyyliin
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Päi­vä­kir­ja: Prin­ses­sa­hu­mua meän­tyy­liin

19.03.2020 07:30
Suomalaiset täydensivät vauhdilla nuuskavarastojaan Ruotsin puolelta: "Asiakkaista yhdeksän kymmenestä on Suomesta"

Suo­ma­lai­set täy­den­si­vät vauh­dil­la nuus­ka­va­ras­to­jaan Ruotsin puo­lel­ta: "A­siak­kais­ta yh­dek­sän kym­me­nes­tä on Suo­mes­ta"

18.03.2020 19:19
Tornio päätti, että lapset eivät enää käy Haaparannalla kielikoulussa – myös päivähoitomaksuista päätös

Tornio päätti, että lapset eivät enää käy Haa­pa­ran­nal­la kie­li­kou­lus­sa – myös päi­vä­hoi­to­mak­suis­ta päätös

17.03.2020 17:38
Hallituksen linjaus: Välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi Lapista Ruotsiin ja Norjaan saa jatkua

Hal­li­tuk­sen lin­jaus: Vält­tä­mä­tön työs­sä­käyn­ti ja muu vält­tä­mä­tön asioin­ti Lapista Ruot­siin ja Norjaan saa jatkua

16.03.2020 12:54
Haaparannan K-Raudan tilat uudelle yrittäjälle –Herajärven visiona on kehittää Triple B:stä enemmän miehistäkin makua puhutteleva tavaratalo

Haa­pa­ran­nan K-Rau­dan tilat uudelle yrit­tä­jäl­le –He­ra­jär­ven visiona on ke­hit­tää Triple B:stä enemmän mie­his­tä­kin makua pu­hut­te­le­va ta­va­ra­ta­lo

16.03.2020 09:52
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri: Ruotsin Haaparannalle matkustamista vältettävä, suositus ei koske työmatkoja

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri: Ruotsin Haa­pa­ran­nal­le mat­kus­ta­mis­ta väl­tet­tä­vä, suo­si­tus ei koske työ­mat­ko­ja

15.03.2020 18:25
Kemi sulki kaupungin julkiset tilat etukenossa –Kunnilla on omaa harkintavaltaa siihen, miten tautia hidastetaan

Kemi sulki kau­pun­gin jul­ki­set tilat etu­ke­nos­sa –Kun­nil­la on omaa har­kin­ta­val­taa siihen, miten tautia hi­das­te­taan

13.03.2020 18:10
Haaparannan Tornedalsskolan avattiin perjantaina, Tornion suurpilkit perutaan

Haa­pa­ran­nan Tor­ne­dalss­ko­lan avat­tiin per­jan­tai­na, Tornion suur­pil­kit pe­ru­taan

13.03.2020 10:51
Haaparannan Ikean asiakkaat välttelevät ruuhka-aikoja viruksen vuoksi: ”Parempi käydä kun on vähemmän porukkaa”

Haa­pa­ran­nan Ikean asiak­kaat vält­te­le­vät ruuh­ka-ai­ko­ja vi­ruk­sen vuoksi: ”Pa­rem­pi käydä kun on vä­hem­män po­ruk­kaa”

12.03.2020 18:20
"Marttakerhot ja bingot voi jättää väliin" – Koronatestit ratkaisevat miten pitkä sulku Näätsaaren koulussa tulee, Tornionlaakson koulu aukeaa perjantaina, hoville tieto tartunnasta

"Mart­ta­ker­hot ja bingot voi jättää väliin" – Ko­ro­na­tes­tit rat­kai­se­vat miten pitkä sulku Näät­saa­ren kou­lus­sa tulee, Tor­nion­laak­son koulu aukeaa per­jan­tai­na, hoville tieto tar­tun­nas­ta

12.03.2020 17:54
Haaparanta sulki koulun: koronavirukseen sairastunut on opettaja

Haa­pa­ran­ta sulki koulun: ko­ro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­nut on opet­ta­ja

12.03.2020 07:50

Haa­pa­ran­nan ti­lin­pää­tös oli 30,4 mil­joo­naa kruunua plussan puo­lel­la

09.03.2020 13:03
Vanhemmat
Kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel tulevat parin viikon päästä vierailulle Tornionlaaksoon

Kruu­nun­prin­ses­sa Vic­to­ria ja prinssi Daniel tulevat parin viikon päästä vie­rai­lul­le Tor­nion­laak­soon

26.02.2020 10:53

Haa­pa­ran­nan tulli ta­ka­va­ri­koi yli kilon am­fe­ta­mii­nia

18.02.2020 13:57
Haaparanta perui lämpölaitoksen myynnin – "Hyvä päätös Tornion Energialle"

Haa­pa­ran­ta perui läm­pö­lai­tok­sen myynnin – "Hyvä päätös Tornion Ener­gial­le"

17.02.2020 19:24

Sahaus aloi­te­taan Seit­ten­kaa­res­sa kesällä

12.02.2020 14:48