Gallup
Gallup: Mitä liikunta merkitsee sinulle? – "Joukkueurheilussa saa uusia kavereita"

Gallup: Mitä lii­kun­ta mer­kit­see si­nul­le? – "Jouk­kueur­hei­lus­sa saa uusia ka­ve­rei­ta"

17.06.2020 17:00 0
Nuoret joutuvat jännittämään kesäreissujen toteutumista ja tivoliin pääsyä, mutta koko kesää korona ei kaada – näin nuoret kertovat kesäsuunnitelmistaan

Nuoret jou­tu­vat jän­nit­tä­mään ke­sä­reis­su­jen to­teu­tu­mis­ta ja ti­vo­liin pääsyä, mutta koko kesää korona ei kaada – näin nuoret ker­to­vat ke­sä­suun­ni­tel­mis­taan

29.05.2020 21:12 0
Tilaajille
Gallup: Kuinka poikkeusaika on vaikuttanut korkeakouluopintoihin? – ”Kotona on vaikeampi keskittyä opiskeluihin”

Gallup: Kuinka poik­keus­ai­ka on vai­kut­ta­nut kor­kea­kou­luo­pin­toi­hin? – ”Kotona on vai­keam­pi kes­kit­tyä opis­ke­lui­hin”

21.05.2020 06:25 0
Maaseudun Tulevaisuus: Verojen kiristäminen on suosituin keino koronalaskun kuittaamiseksi

Maa­seu­dun Tu­le­vai­suus: Verojen ki­ris­tä­mi­nen on suo­si­tuin keino ko­ro­na­las­kun kuit­taa­mi­sek­si

11.05.2020 07:51 0
Tilaajille
Ylen gallup: Sdp nousi Suomen suurimmaksi puolueeksi, perussuomalaiset putosi kolmanneksi kokoomuksen taakse

Ylen gallup: Sdp nousi Suomen suu­rim­mak­si puo­lueek­si, pe­rus­suo­ma­lai­set putosi kol­man­nek­si ko­koo­muk­sen taakse

07.05.2020 08:59 0
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Unoh­de­taan gal­lu­pit

16.04.2020 22:31 0
Tilaajille

Ylen gallup: Ko­ro­na­krii­si pai­sut­ti SDP:n suo­sio­ta, pää­mi­nis­te­ri­puo­lue nousi lähes pe­rus­suo­ma­lais­ten rin­nal­le

09.04.2020 08:06 0
HS-gallup: Pääministeri Sanna Marinin vakuuttava esiintyminen keskellä koronakriisiä nostaa vauhdilla sosiaalidemokraattien kannatusta

HS-gal­lup: Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marinin va­kuut­ta­va esiin­ty­mi­nen kes­kel­lä ko­ro­na­krii­siä nostaa vauh­dil­la so­siaa­li­de­mo­kraat­tien kan­na­tus­ta

18.03.2020 07:45 0
Tilaajille
Mikä ilmastonmuutoksessa ahdistaa eniten?

Mikä il­mas­ton­muu­tok­ses­sa ah­dis­taa eniten?

16.01.2020 11:12 0
Lukijalta: Puoluekannatusmittausten harha
Lukijalta Mielipide Seppo Kinnunen

Lu­ki­jal­ta: Puo­lue­kan­na­tus­mit­taus­ten harha

21.11.2019 10:49 0
Tilaajille
Halla-aho gallupjohdosta: "Sdp ja keskusta paniikissa ja sisäisesti hajanaisia", ps onnistunut puhuttelemaan suomalaisia tuloihin katsomatta

Hal­la-aho gal­lup­joh­dos­ta: "Sdp ja kes­kus­ta pa­nii­kis­sa ja si­säi­ses­ti ha­ja­nai­sia", ps on­nis­tu­nut pu­hut­te­le­maan suo­ma­lai­sia tu­loi­hin kat­so­mat­ta

07.11.2019 15:40 0

Antti Rinne myönsi, että sdp:n kan­na­tus voisi olla pa­rem­pi­kin: "Työ jatkuu – hal­li­tus on toi­mi­nut vasta viisi kuu­kaut­ta"

07.11.2019 15:37 0
Demarien syöksyn syyt löytynevät sekavasta linjasta ja perutuista vaalilupauksista
Pääkirjoitus Lapin Kansa

De­ma­rien syöksyn syyt löy­ty­ne­vät se­ka­vas­ta lin­jas­ta ja pe­ru­tuis­ta vaa­li­lu­pauk­sis­ta

07.11.2019 14:59 0
Tilaajille
Marraskuun alku toi gallupjytkyn – Perussuomalaisten etumatka kasvaa ja pääministeripuolue valahtaa yhä alemmas

Mar­ras­kuun alku toi gal­lup­jyt­kyn – Pe­rus­suo­ma­lais­ten etu­mat­ka kasvaa ja pää­mi­nis­te­ri­puo­lue va­lah­taa yhä alemmas

07.11.2019 10:38 0
Tilaajille
"Rahan sähköistyminen on hämärtänyt ymmärrystä omasta taloudesta" – velkakysely herätti mielenkiintoisia kysymyksiä

"Rahan säh­köis­ty­mi­nen on hä­mär­tä­nyt ym­mär­rys­tä omasta ta­lou­des­ta" – vel­ka­ky­se­ly herätti mie­len­kiin­toi­sia ky­sy­myk­siä

05.10.2019 14:18 0
Kysely: Suomalaiset haluavat valtion velanoton kuriin – selvitys paljastaa hallituksen jännitteet

Kysely: Suo­ma­lai­set ha­lua­vat valtion ve­lan­oton kuriin – sel­vi­tys pal­jas­taa hal­li­tuk­sen jän­nit­teet

05.10.2019 06:00 0
Tilaajille