Finnair
Kuukausi
Finnair peruu loppukevään lennot Manner-Kiinaan – lentoyhtiö KLM pyysi anteeksi jouduttuaan syrjintäsyytösten kohteeksi

Finnair peruu lop­pu­ke­vään lennot Man­ner-Kii­naan – len­to­yh­tiö KLM pyysi an­teek­si jou­dut­tuaan syr­jin­tä­syy­tös­ten koh­teek­si

14.02.2020 13:49
Finnair poisti kolme henkilöä koneestaan Miamissa, vaikka boarding oli selvä ja kone jo lähtövalmis – "Henkilöt eivät olleet lentokuntoisia"

Finnair poisti kolme hen­ki­löä ko­nees­taan Mia­mis­sa, vaikka boar­ding oli selvä ja kone jo läh­tö­val­mis – "Hen­ki­löt eivät olleet len­to­kun­toi­sia"

14.02.2020 13:10
Finnair peruu kaikki Manner-Kiinaan suuntaavat lentonsa – Lapin keskussairaalassa ei uusia koronavirustapauksia

Finnair peruu kaikki Man­ner-Kii­naan suun­taa­vat len­ton­sa – Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa ei uusia ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­sia

31.01.2020 13:36
Koronavirusepäily Finnairin lennolla Hongkongista Helsinkiin, matkustaja eristettiin loppulennon ajaksi

Ko­ro­na­vi­rus­epäi­ly Finn­ai­rin len­nol­la Hong­kon­gis­ta Hel­sin­kiin, mat­kus­ta­ja eris­tet­tiin lop­pu­len­non ajaksi

30.01.2020 20:06
Vanhemmat
Finnair kiertää yhä Irakin ja Iranin ilmatilan – Lentoaika Dubaihin pitenee kiertoreitin vuoksi

Finnair kiertää yhä Irakin ja Iranin il­ma­ti­lan – Len­to­ai­ka Du­bai­hin pitenee kier­to­rei­tin vuoksi

12.01.2020 12:42
Painaako lentohäpeä joulumatkalla mieltäsi? Katso, miten Finnair pyrkii vähentämään päästöjä, jotta ilmastoahdistusta ei tarvitsisi potea

Pai­naa­ko len­to­hä­peä jou­lu­mat­kal­la miel­tä­si? Katso, miten Finnair pyrkii vä­hen­tä­mään pääs­tö­jä, jotta il­mas­to­ah­dis­tus­ta ei tar­vit­si­si potea

21.12.2019 12:25
Finnairin aamulento Rovaniemeltä Helsinkiin jäi kentälle koneen moottorivian vuoksi – osa matkustajista päässyt muille lennoille

Finn­ai­rin aa­mu­len­to Ro­va­nie­mel­tä Hel­sin­kiin jäi ken­täl­le koneen moot­to­ri­vian vuoksi – osa mat­kus­ta­jis­ta päässyt muille len­noil­le

12.12.2019 15:16
Caruna, Arctic Shipping, Finnair... – Valtion omistajaohjaus on vaikea rasti

Caruna, Arctic Ship­ping, Fin­nair... – Valtion omis­ta­ja­oh­jaus on vaikea rasti

29.11.2019 17:11

Kii­na­lai­sia mat­kan­jär­jes­tä­jiä pal­kit­tiin Kemissä – iltaa isännöi Kemin Mat­kai­lu Lu­mi­lin­nas­sa

25.11.2019 13:49
Finnair perunut valtaosan maanantain lennoista, tukilakko vaikuttaa myös tiistain lentoihin –"Ei ole tungosta, kaikki on melkein tyhjää", Kittilään matkalla ollut lentomatkustaja kommentoi tilannetta

Finnair perunut val­ta­osan maa­nan­tain len­nois­ta, tu­ki­lak­ko vai­kut­taa myös tiis­tain len­toi­hin –"Ei ole tun­gos­ta, kaikki on melkein tyh­jää", Kit­ti­lään mat­kal­la ollut len­to­mat­kus­ta­ja kom­men­toi ti­lan­net­ta

25.11.2019 08:24
Postin lakko voi venyä joulun alle, tukilakot laajenevat maanantaina – PAU hylkäsi sovintoesityksen, koska Medialiitto ei hyväksynyt esitystä pakettilajittelijoista

Postin lakko voi venyä joulun alle, tu­ki­la­kot laa­je­ne­vat maa­nan­tai­na – PAU hylkäsi so­vin­toe­si­tyk­sen, koska Me­dia­liit­to ei hy­väk­sy­nyt esi­tys­tä pa­ket­ti­la­jit­te­li­jois­ta

24.11.2019 22:53
Finnair on joutunut perumaan jo lähes 300 lentoa, koska Postin kiistaan ei löytynyt sopua - vaikuttanee myös Lapin lentoihin

Finnair on jou­tu­nut pe­ru­maan jo lähes 300 lentoa, koska Postin kiis­taan ei löy­ty­nyt sopua - vai­kut­ta­nee myös Lapin len­toi­hin

24.11.2019 17:41
Rahaministeri Lintilä: Lentoveron sijaan Helsinki Vantaasta green hub – päästöt kuriin uusiutuvalla lentopolttoaineella

Ra­ha­mi­nis­te­ri Lin­ti­lä: Len­to­ve­ron sijaan Hel­sin­ki Van­taas­ta green hub – päästöt kuriin uu­siu­tu­val­la len­to­polt­to­ai­neel­la

12.11.2019 12:03