Eurokriisi
Olli Rehn kirjoitti eurokriisin opetuksia viisi kesälomaansa Puulaveden rannalla: " Eurosta on tehtävä iskunkestävä ennen seuraavaa taantumaa"

Olli Rehn kir­joit­ti eu­ro­krii­sin ope­tuk­sia viisi ke­sä­lo­maan­sa Puu­la­ve­den ran­nal­la: " Eurosta on tehtävä is­kun­kes­tä­vä ennen seu­raa­vaa taan­tu­maa"

21.10.2019 13:00