EU:n elvytyspaketti
EU-johtajat kokoontuvat pohtimaan jättimäistä elvytyspakettia – seuraa näitä kuutta ydinkysymystä

EU-joh­ta­jat ko­koon­tu­vat poh­ti­maan jät­ti­mäis­tä el­vy­tys­pa­ket­tia – seuraa näitä kuutta ydin­ky­sy­mys­tä

18.06.2020 17:13 0