Etätyö
Viimeisin tunti
Lukijalta: Apua – etätyö altistaa mässäilemään
Mielipide Oula Jumisko

Lu­ki­jal­ta: Apua – etätyö al­tis­taa mäs­säi­le­mään

09:20
Viimeisin 24 tuntia
Kuuntele Vasan poikkeustila podcast: Kuinka korona vaikuttaa nuorten töihin, harjoitteluihin ja kesätöihin?

Kuun­te­le Vasan poik­keus­ti­la pod­cast: Kuinka korona vai­kut­taa nuorten töihin, har­joit­te­lui­hin ja ke­sä­töi­hin?

01.04.2020 14:14
Viikko
Wilma-viesti ei riitä alakoululaisille – "On iso juttu, että opettajan naama näkyy ruudulta joka aamu", sanoo erityispedagogi ja perää rutiineja myös etäopetukseen

Wil­ma-vies­ti ei riitä ala­kou­lu­lai­sil­le – "On iso juttu, että opet­ta­jan naama näkyy ruu­dul­ta joka aamu", sanoo eri­tyis­pe­da­go­gi ja perää ru­tii­ne­ja myös etä­ope­tuk­seen

28.03.2020 07:00
Tilaajille
Lappilaisyritys kehitti viidessä päivässä etätyöpisteen kotona työskenteleville: "Yhdessä viikonlopussa saimme luotua verkkokaupan, tuotteiden prototyypit, avattua hankintakanavat ja määriteltyä työtehtävät uudelleen"

Lap­pi­lais­yri­tys kehitti vii­des­sä päi­väs­sä etä­työ­pis­teen kotona työs­ken­te­le­vil­le: "Yh­des­sä vii­kon­lo­pus­sa saimme luotua verk­ko­kau­pan, tuot­tei­den pro­to­tyy­pit, avattua han­kin­ta­ka­na­vat ja mää­ri­tel­tyä työ­teh­tä­vät uu­del­leen"

27.03.2020 09:46
Päiväkirja: Ensimmäinen etätyöpäivä
Kolumni Niina Lavia

Päi­vä­kir­ja: En­sim­mäi­nen etä­työ­päi­vä

27.03.2020 07:00
Tee-se-itse: Ulkotaukojumppa – Virkistävä taukojumppa katkaisee etäpäivän tehokkaasti

Tee-se-it­se: Ul­ko­tau­ko­jump­pa – Vir­kis­tä­vä tau­ko­jump­pa kat­kai­see etä­päi­vän te­hok­kaas­ti

27.03.2020 06:15
Vanhemmat
Sisustussuunnittelija neuvoo, miten luot toimivan etätyöpisteen – Miksi keittiö ei ole paras paikka ja miten viihtyä kotona 24/7?

Si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja neuvoo, miten luot toi­mi­van etä­työ­pis­teen – Miksi keittiö ei ole paras paikka ja miten viihtyä kotona 24/7?

25.03.2020 08:00
Tilaajille